Sant Cugat del Vallès

Notícia

Mira-sol ens parla: ens cal poder viure tranquils

Eva Lafuente, vocal d'ERC-MES al consell de barri de Mira-sol

Cal que escoltem sempre les persones per saber quins són els problemes que més els preocupen. Un dels que més amoïna, i no calen observatoris per saber-ho sinó simplement parar atenció al que diu la gent, és com viure tranquils i sentir-se protegits a la llar, al carrer, a l’espai públic. És un dret que pertany al catàleg de drets humans i que es mesura en l’índex de desenvolupament humà, però que també entronca amb el dret a la inviolabilitat del domicili, el dret a la intimitat i a la integritat física, entre d’altres.

És la nostra obligació influir en les agendes polítiques i habilitar polítiques públiques per fer que les veïnes i els veïns se sentin millor. A Mira-sol i tots els barris de la ciutat. I entenc que les estadístiques poden ser útils per mesurar els fenòmens i la seva territorialització, així com les hores de més freqüència dels ensurts, però serveixen de ben poc a la ciutadania. Al contrari, poden crear innecessària alarma. I l'alarma no ens permet construir convivència, no afavoreix la cohesió social i no ens dona la tranquil·litat que justament estem buscant.

Si ens diuen, posem per cas, que a Mira-sol han augmentat els furts i els robatoris amb força un 10%, com interpretem aquesta dada? Hem d'augmentar un 10% les mesures de prevenció o protectores de la nostra llar? Hem de sortir 10% menys de vegades al carrer a determinades hores per no patir un ensurt? És una dada que no ens serveix per trepitjar carrer a certes hores ni per sentir-nos protegits a casa. En definitiva, no ens serveix per conviure amb aquesta situació.

La cohesió social, la consciència cívica, la solidaritat... són valors i paràmetres de justícia social que poden fer que una persona se senti més protegida en el seu entorn. Incidim en aquests àmbits, fem consciència compartida que això ens afecta a tots i totes i siguem més valents a l'hora de denunciar conductes sospitoses. I els poders públics que busquin les solucions.

Perquè, en definitiva, el que volem és viure amb tranquil·litat i que ningú ens impedeixi, dins o fora de casa, estar TRANQUILS i VIURE.

Columna publicada originalment a Cugat.cat