Sant Esteve Sesrovires

Totes les notícies

EL QUE NO REPORTA VOTS, A LA NEVERA

Sens dubte, en els períodes legislatius municipals ens trobem habitualment què el darrer any de mandat s’intenta donar visibilitat a tot el que es fa des dels ajuntaments. Però, en el cas de l’actual govern socialista a Sant Esteve Sesrovires, el que fan és fer sols allò que sigui visible i notori. A cops de plateret. El que no reporti vots, a la nevera.   La contenció i austeritat dels dos anys i mig de govern amb l’alcaldia d’Esquerra Republicana de Catalunya en la present legislatura, ens ha portat a una primera fase de recuperació econòmica que permetrà realitzar ara les primeres inversions a la via pública i als equipaments.   No queden molt lluny, però, els primers mesos de mandat del segon semestre del 2015. Podríem fer memòria, amb el que dèiem al nostre article “Que vam trobar en l’ajuntament en el 2015”. Lamentablement, gran part dels projectes iniciats durant el període en que l’alcaldia es trobava en mans d’Esquerra Republicana de Catalunya s’han aturat o retentit amb el simple argumentari de l’alcalde Carbonell: “Ara no toca”.   A la decisió de “Congelación de tasas y tributos”, l’alcalde en el darrer Ple Municipal argumentava que les previsions econòmiques, tan d’ingressos com d’endeutament, permetran donar compliment al Pla d’ajust en el 2019.  Com una persona que ha portat a la ruïna econòmica a tot el poble de Sant Esteve Sesrovires, parla de “previsions d’ingressos i endeutament” amb aquesta lleugeresa? La mateixa persona que amb les seves previsions i gestió, al llarg del període 2007-2015, ha fet que Sant Esteve Sesrovires sigui portada a les publicacions de La Vanguardia per ser el poble del Baix Llobregat amb el deute més alt per habitant, amb 1600€ per càpita.  Lluny dels 656€ per càpita que té Viladecans com a segon municipi més endeutat de la comarca. Gairebé el triple alcalde Carbonell! I això que a l’estudi de la Vanguardia no té en compte el préstec hipotecari per la Residència de la Gent Gran, amb el que arribaríem fins als 2500€ de deute per habitant.

FINALITZEN LES DISFUNCIONS I IRREGULARITATS QUE PATIEN ELS VEÏNS DE LA BEGUDA ALTA

El Govern de la Generalitat va aprovar dimarts 28 d’agost un decret per agregar el nucli de població de la Beguda Alta al municipi de Masquefa. Des del passat 9 d’octubre els veïns formen part oficialment d’aquest municipi. Fins ara la Beguda Alta pertanyia a tres municipis (Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa i Sant Esteve Sesrovires) i a tres comarques (Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat). Aquest fet, comportava diferències i disfuncionalitats entre els veïns segons a quin municipi pertanyia el carrer en què vivien. Fa anys es va constituir la Mancomunitat de la Beguda per intentar pal·liar aquesta situació, però malgrat els esforços no ha estat possible i els veïns reclamaven una solució cada cop amb més insistència. L’any 2015, els tres municipis i una representació dels veïns vam encarregar un estudi a la Universitat de Lleida que analitzes aquesta situació, les diferents disfuncionalitats, els greuges que aquesta situació comportava pels veïns, possibles solucions i per suposat quina era l’opinió dels  veïns afectats. L’estudi, molt ampli, va deixar clar que la majoria de veïns de la Beguda Alta desitjaven pertànyer a un sol municipi, optant una amplia majoria per pertànyer a Masquefa.  Alguns manifestaven que anys enrere haguessin optat per Sant Esteve, però que la situació econòmica que pateix el nostre municipi i la manca de manteniment i de recursos els havia fet decidir per Masquefa. Els veïns de les Vinyes del Turó, majoritàriament manifestaven voler seguir sent veïns de Sant Esteve. Des de l’ajuntament vàrem fer reunions amb ells confirmant aquesta elecció, en les què es va parlar dels pros i contres de pertànyer a un o altre municipi. Després de l’estudi que se’ns va presentar, de parlar amb els veïns afectats, de múltiples reunions amb els altres dos municipis implicats, amb la representació dels veïns de la Beguda i amb el Departament de Territori de la Generalitat, la nostra postura va ser donar suport als veïns i defensar que la part sesrovirenca de la Beguda Alta passes a pertànyer a Masquefa i solucionar d’una vegada per totes les dificultats que patien els veïns.

EL COMPLEX NECESSITA UN DIAGNÒSTIC DEL METGE

En primer lloc hauríem de fer un recordatori en matèria del què és un “Establiment de Serveis”. Tal com recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 84.2, una de les competències pròpies dels governs locals, a l’apartat k, és la regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure. Això significa que és competència de l’ens local, d’obligat compliment, l’establiment dels serveis i les llicències d’activitats dels seus equipaments. Dit això, l’establiment del Servei Públic del Complex esportiu de Sant Esteve Sesrovires s’hauria d’haver dut a terme abans d’obrir  les portes del Complex, fa més de setze anys. Setze anys! Però això mai s'havia fet!   Amb el desgavell en què es trobava l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires quan Esquerra Republicana de Sant Esteve entrà a govern el juny de 2015 i el perill per la seguretat i la salut pública dels veïns i veïnes que això comportava, vam iniciar un procés de legalització d’espais, d’edificis, de serveis, de contractes i de concessions publiques. Al Complex Municipal la situació era greu, hi havia empreses donant uns serveis, com els cursets de piscina, que legalment no existien i el que és més greu, en molts casos sense cap mena de contracte,  saltant-se les directives sobre contractació pública. Després d’un bon treball dels tècnics de la casa, a principi de 2017 vam aconseguir aprovar l’establiment del servei públic d’activitats dirigides, personal, serveis i instal·lacions esportives del Complex Esportiu Municipal. Esquerra Republicana de Sant Esteve sempre hem comptat amb els consells i les directrius tècniques. Per això, aprofitant la possibilitat de comptar amb l’ajut de la Diputació de Barcelona, vam sol·licitar un estudi de viabilitat del Complex Esportiu valorat en 22.000 euros que la Diputació va subvencionar. Un estudi que ens havia de marcar el camí a seguir per millorar el servei. Estudi que ens consta s'ha entregat a l’actual equip de govern de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i que Esquerra portem reclamant des de fa mesos, però reiteradament se’ns nega la seva existència.

NI ALS SOCIS DE GOVERN ELS PASSEN INFORMACIÓ

L’ocultisme del Partit Socialista (PSC) a Sant Esteve Sesrovires no té fronteres i ara també afecta al propi equip de govern, segons es desprèn dels comentaris que el regidor de Locos per Sanes, ha fet a les xarxes socials. Des de fa més de sis mesos, Esquerra Republicana de Sant Esteve reclamem còpia dels estudis que vam encomanar a la Diputació mentre érem a govern. Estudis gairebé finalitzats en el moment en què, l’alcalde Carbonell, ens feia fora del govern municipal per a pactar amb el regidor d’Entesa i els regidors del PdCAT i Locos per Sanes. La Diputació de Barcelona va posar els recursos tècnics i econòmics per fer aquests estudis i la feina estava quasi feta a finals del passat mes de febrer.  D’això ja fa més de 8 mesos i els estudis no apareixen! Doncs bé, ara el regidor Ripollés presenta instàncies reclamant còpia de diferents estudis i informes, dels quals l’alcalde en nega la seva existència, donant-li llargues. Increïble, dona llargues al seu propi soci de govern! La situació passa per ser molt greu, s’amaga informació important del municipi. No sols als regidors de l’oposició, sinó també als propis membres de govern. I  els veïns i veïnes de Sant Esteve Sesrovires en som les víctimes. Parlem de paraules majors! I la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública (GAIP) n’està al corrent d’aquesta situació després que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Sant Esteve ho hagi denunciat. Ens trobem davant d’un possible cas de malbaratament de recursos públics perquè no es tenen en compte aquests estudis i es prenen decisions que van en contra del que diuen o recomanen. Com per exemple l’estudi de viabilitat del Complex Esportiu Municipal que va tenir un cost de 22.000 euros i ara... ningú de l’equip de govern en sap res. O potser hi ha algú a qui no interessa que surti a la llum el que s’hi diu i l’amaga? Des d’Esquerra vam demanar tot un seguit d’estudis per millorar els diferents serveis que l’ajuntament dona a la ciutadania.

DEMAGOGIA IRRESPONSABLE - CONGELACIÓ D’IMPOSTOS

ESTIL ALCALDE CARBONELL, JA HO PAGAREM AMB INTERESSOS DESPRÉS DE LES ELECCIONS, LA CULPA TAMBÉ SERÀ DE LA CRISIS? El dimarts 16, al final de la Comissió Informativa, l’alcalde Carbonell ens va repartir un full amb una “Moció-proposta del grup de govern de l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per la congelació de taxes i tributs per l’exercici pressupostari 2019”. Sense deixar-nos quasi llegir-la va demanar que votéssim per tal que fos acceptada per poder passar-la al Ple Municipal.   Si les ordenances no es modifiquen, s’aproven en el Ple i es publiquen abans de final d’any, automàticament a 1 de gener es prorroguen les vigents amb el mateix import. Per tant, aquesta és una moció innecessària, demagògica i populista. Tenim eleccions en uns mesos i cal fer-se propaganda. Quedarà molt bé el titular: “el grup de govern aprova una moció per congelar taxes i impostos”.   Però aquesta moció va més enllà, perquè va en contra dels compromisos acordats per aquest consistori quan es va negociar el Pla d’Ajust amb el Ministerio l’any 2017, per sortir del Pla de Proveïdors al que el l’alcalde Carbonell ens havia portat amb els seus malabarismes econòmics durant anys.    El Pla d’Ajust signat permetia sortir del Pla de Proveïdors que l’alcalde Carbonell havia signat en el 2012 per import de 10M€ per fer front a les factures que durant anys havia deixat de pagar. Té un tipus d’interès molt baix (que ens fa estalviar 350.000€ cada any), dos anys de carència de capital i ens permet pagar uns 1,3M€ anuals del 2020 al 2027. Per complir amb els compromisos es va acordar pujar l’IBI un 1% els dos anys de carència i amortitzar 500.000€ cada any, baixant l’import a pagar la resta d’anys i disposant així d’un major saldo per inversions i despeses del municipi. L’alcalde, obviant que la situació actual es deguda a la seva mala gestió, ha decidit no amortitzar aquests 500.000€ durant l’any 2019, mesura que evidentment patirem la resta d’anys.

EL DESGAVELL EN EL PERSONAL, GESTIÓ INCOMPETENT DELS SOCIALISTES

A qualsevol empresa, les persones que hi treballen són el capital més important. Un ajuntament té la funció, entre moltes altres, de gestionar serveis. Per tant, les persones, els recursos humans, són imprescindibles perquè tot funcioni correctament. Les empreses, petites o grans, saben que la gestió de les persones és una tasca estratègica i clau per aconseguir els seus objectius. Si l’àrea dels recursos humans no planifica les necessitats laborals, ni es preocupa pels interessos dels seus treballadors i treballadores, aquella empresa no serà eficient i els seus empleats no treballaran en bones condicions. L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires té més de 120 treballadors. La despesa global de l’àrea que gestiona aquest personal (capítol I) és de gairebé el 50% del pressupost de la despesa corrent (de 9.830.304€ del pressupost total per a l’any 2018, les despeses de personal son 4.666.920 €). Per tant, de tot el que es gasta en el dia a dia del nostre ajuntament, gairebé la meitat és per pagar els treballadors. Quan vam entrar al Govern de l’Ajuntament, l’any 2015, ja ens vam adonar que la gestió dels recursos humans era un desgavell. No pas perquè els treballadors i treballadores fessin malament la feina, sinó perquè l’anterior govern no havia donat cap importància a la gestió estratègica del seu personal. El personal de l’Ajuntament –malgrat ser-ne les peces claus– no tenia l’harmonia necessària per treballar com un equip. Era tant el descontrol i el desgavell, que només la bona voluntat del personal permetia salvar-ho... Per resoldre el despropòsit en matèria de recursos humans, vam necessitar suport extern de la Diputació i d’una consultoria externa, que van començar a realitzar un informe sobre la imprescindible reorganització dels treballadors de la casa per adaptar-se a l’administració electrònica, a les noves lleis i als canvis que la societat demana. Però tot just en aquell moment, els socialistes ens van fer fora estrepitosament del govern i ja no hem pogut veure les conclusions de l’informe i les propostes estructurals de reforma que proposa.

CONTRACTACIÓ (Què vam trobar a l'entrar a l'ajuntament el juny del 2015)

La contractació de serveis, reparacions, manteniments, compres... en els ajuntament és un tema molt important, regulat per la llei i del què l’oficina antifrau està molt pendent. Però això semblava no haver importat massa a l’equip de govern sortint el juny del 2015 quan Esquerra va entrar a govern.   La contractació a l’ajuntament era una disbauxa i un descontrol. Però el més sorprenent va ser què ningú pogués dir-nos quants contractes hi havia en aquell moment perquè hi havia un desconeixement total del tema contractual. Cada departament havia anat fent contractes en funció de les necessitats, en molts casos de forma irregular, sense cap tipus de concurs i per suposat sense demanar els tres pressupostos previs que marca la llei. Els contractes estaven repartits pels diferents despatxos de l’ajuntament, sense cap control i alguns encara vigents, havien anat a parar a l’arxiu. Molts havien caducat feia mesos o anys (per citar-ne alguns, la recollida d’escombraries i neteja viària, la neteja dels equipaments municipals, totes les concessions de bars i casals, la llar d’infants, el bus municipal...) i hi havia serveis que es donaven sense cap mena de contracte, ningú sabia ni com, ni quan, ni de quina manera aquella empresa o aquella persona havia començat a donar un servei a l’ajuntament. El tema era preocupant i requeria solucions urgentment.   Començar a endreçar aquest tema va suposar un volum de feina molt important i moltes hores de dedicació, tant per nosaltres com pels tècnics de l’ajuntament. El primer pas va ser centralitzar tots els contractes en l’àrea jurídica de l’ajuntament per poder fer un cribratge i calendaritzar la feina a fer. Això, que sembla senzill, no ho va resultar gens i ja va deixar entreveure que el tema de posar ordre en la contractació de l’ajuntament no seria gens fàcil.   D’entrada no hi havia cap persona experta en temes de contractació a l’ajuntament i la persona que es suposava s’havia d’encarregar del tema de contractació ens comunicava que no tenia idea d’aquest tema.

EL PAVELLÓ MUNICIPAL

Des del primer dia que entrarem a governar l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, la gent d’Esquerra vàrem mostrar la nostra preocupació i la especial atenció en allò que girava entorn a la seguretat de persones en les instal·lacions de concurrència pública, com és el cas del Pavelló Municipal d’Esports. Quina fora la nostra sorpresa quan iniciàvem les primeres reunions de treball amb tècnics de la casa i ens posaven al dia dient-nos què pràcticament cap espai de concurrència pública del nostre poble complia les normatives tècniques necessàries i el que era mes greu, no disposaven de la obligatòria llicència d’activitat. Que significa això?, doncs que en termes legals i oficials, per exemple, que el Pavelló d’Esports no era un pavelló i no disposava de permisos per aquest tipus de locals on l’afluència i la densitat de persones és considerable, i on el Reglament dedica un interès especial per evitar una catàstrofe i minimitzar les seves conseqüències, en el cas de que es doni, facilitant l’evacuació correcta de les persones que hi hagi mitjançant receptors o dispositius que així ho facilitin. Després de sol·licitar un complert informe, calia fer un seguit de costoses accions. Accions a la estructura en matèria de protecció d’incendi, en les qüestions referents a l’enllumenat, en els serveis de seguretat, els cablatges i els circuits. Un projecte que ens permetés la seva utilització. Deixant clar què era permès i què no, en funció d’uns valors que s’haurien de determinar normativament amb una concreció total, incloent tots els seus elements annexos: escales, passadissos, vestíbuls, magatzems, vestuaris, habitacions de servei i instal·lacions en general, com oficines d’entitats. Era urgent dur a terme aquest treball i legalitzar el Pavelló d’Esports, en el que ni esport es podia fer si ens regiem pel que exigeix la llei. I aquí vàrem destinar gran part dels nostres esforços. Moltes hores de treball, d’estudi i reunions per aconseguir fons d’ajuts.

ARRAN DEL COMUNICAT EMÈS PELS TREBALLADORS/RES DE L’AJUNTAMENT

Arran del comunicat emès, el passat dimecres 19 de setembre, pel Comitè d’Empresa dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, en el que es denuncia el tracte denigrant de certs regidors de govern cap als treballadors i treballadores del nostre consistori.   El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Sant Esteve Sesrovires manifesta, tal i com ja vam dir en el Ple Municipal del mateix dimecres 19 de setembre, que: Com representants que som de la ciutadania del nostre municipi, com veïns del municipi, com companys dels treballadors, com persones,  no podem tolerar aquestes faltes de resepcte i actituds incíviques que inciten als veïns contra els treballadors de l’ajuntament. El nostre posicionament davant aquests fets és el mateix que el 30 de novembre de 2016, quan el Ple de l’ajuntament va aprovar la moció “En suport als treballadors i treballadores afectats/des per referències públiques al Ple i a les xarxes socials” que en aquell moment signaven els representants d’Esquerra conjuntament amb els del PSC, ARA, PDCAT i ENTESA, per uns fets similars (en adjunt la moció).  En aqueslla moció assumíem el compromís de deixar els treballadors i treballadores de l’Ajuntament fora del debat polític irrespectuós i de la instrumentalització política. I instàvem al president/a de la sessió plenària a actuar amb determinació i a no permetre comentaris que siguin ofensius i injuriosos ni cap als treballadors i treballadores de l’ajuntament, ni cap a ningú. Malauradament aquesta moció torna a estar al centre per l’actitud molt poc respectuosa d’algun o alguns membres del govern municipal i per la negativa del senyor alcalde, en el ple del passat dimecres, a prendre cap tipus de mesura davant aquesta nova falta de respecte.   Per això ens dirigim a la màxima autoritat del consistori, el Senyor Alcalde Enric Carbonell com a responsable màxim, donat que el passat mes de febrer va delegar les competències en aquest regidor o regidors, i li demanem porti a terme les actuacions pertinents en conseqüència als fets ocorreguts, per tal que aquests no tornin a succeir.