Sant Esteve Sesrovires

Notícia

A CONCURS PART DELS SERVEIS OFERTATS PEL COMPLEX ESPORTIU

En el passat Ple del mes d’octubre es va aprovar la contractació per procediment obert dels serveis de monitoratge esportiu, de socorrisme, d’atenció al client/recepció i de consergeria dels espais esportius de Sant Esteve Sesrovires.  Esquerra hi vàrem votar en contra i per explicar-vos els motius d’aquest vot, ens hem de remuntar uns quants anys enrere.

La primera sorpresa en referència al Complex Esportiu Municipal la vàrem tenir en el 2015, pocs dies després d’entrar al govern, quan descobríem què en el complex hi havia personal autònom “subcontractat” a jornada completa o parcial, sense cap tipus de contracte, i una empresa que s’encarregava de part del servei de socorrisme i de monitoratge, de les activitats de la sala de fitness i de les classes dirigides amb facturacions de més de 100.000 euros/any, amb la qual tampoc hi havia cap tipus de contracte. A més, descobríem que mai s’havia constituït el servei públic d’activitats dirigides, personal, serveis i instal·lacions esportives, pas totalment indispensable en qualsevol servei que doni l’ajuntament. Greus irregularitats del PSC al llarg dels més de 10 anys a govern.

Per aquest motiu, Esquerra va decidir sol·licitar a Diputació un Pla de Viabilitat del Complex Esportiu, per poder tenir una foto real i treballar per un futur Complex Esportiu sostenible econòmica i legalment. Però aquí van començar els problemes, especialment amb la regidora de recursos humans d’aquell moment, regidora del PSC i gran culpable del desgavell organitzatiu del complex i de la resta de l’organigrama de les diferents àrees municipals. Bloqueig, intromissió i manipulació del que ens hauria de servir com a document de treball. Durant mesos vàrem demanar aquest Pla de Viabilitat que finalment ens van facilitar a instàncies de la GAIP (Comissió del dret a la informació). Aquí, la segona gran sorpresa en relació al Complex Esportiu, perquè el document final poc tenia a veure amb aquell que l’empresa que el va elaborar ens havia presentat poc abans de que ens fessin fora de govern. Hi havia una gran i important diferencia, la part que feia referència a les greus irregularitats del Complex s’havia obviat en el document final.

El Pla de Viabilitat en la seva diagnosi parla de manca de publicitat i campanyes de marketing del complex, de serveis obsolets, de necessitat de formar i motivar al personal, d’un dèficit de més de 180.000€ anuals, d’un rati elevadíssim en recursos humans (un 71% del cost total) i com no de la situació de l’ajuntament sotmès a un Pla d’Ajust fins l’any 2027 que limita la capacitat d’inversió en el propi Complex Esportiu. El Pla proposa un seguit de mesures que es poden resumir en inversions en eficiència energètica i legal, nous serveis d’activitats aquàtiques, aeròbiques i de condicionament físic en consonància a la demanda, un nou organigrama més funcional, sistema de millora de qualitat, nova forma de gestió... Molta feina per aconseguir uns serveis esportius de qualitat i que responguin a les demandes dels veïns.

Però la feina de l’actual grup de govern no va en aquesta línia. En el darrer Ple, han portat a aprovació un procediment de concurs obert per l’adjudicació a una empresa externa de part dels serveis del complex per un període de dos anys. Un procediment que segons ells es basa en el Pla de Viabilitat que Esquerra va demanar a la Diputació, però la realitat és molt diferent. El Pla de Viabilitat desenvolupa tres possibles sortides als greus problemes del Complex, de les quals el govern actual ha optat per la més cara. En el Pla es parla d’un dèficit mig del complex de 180.000 euros/any, però l’informe de secretaria i intervenció ens diu que amb aquesta proposta escollida el dèficit serà superior a 300.000 euros/any.

La proposta socialista no recull la realitat i les veritables necessitats de futur del Complex Esportiu i deixa de banda serveis com la sala fitness i altres serveis no esportius com el manteniment i la neteja del Complex (el contracte de neteja amb un cost molt elevat porta més de cinc anys caducat). A més, aquest procediment obert, porta implícites altres repercussions que no es volen reconèixer. La manca d’informació i l’ocultisme és considerable en referència a les persones contractades actualment per l’ajuntament que ocupen algunes de les places que es veuran afectades per aquest concurs. Així, el personal qualificat que actualment presta servei com a monitors aquàtics i d’activitats dirigides, no continuaran desenvolupant aquesta funció. Des de l’ajuntament se’ls hi ha ofert passar a ser administratius, perdent així, el personal que té més formació, mes coneixements i més preparació.

El que fa l’actual govern amb aquesta actuació és treure a concurs tant sols allò que el pla, en el seu inici,  marcava com irregular o fins i tot il·legal i denunciable. Molt allunyada aquesta actuació de la pretensió inicial del Pla de Viabilitat que anava encaminada a uns millors serveis esportius al municipi.