Sant Esteve Sesrovires

Notícia

Malbaratament dels recursos econòmics

Mentre ERC de Sant Esteve Sesrovires vam estar a l’Alcaldia de l’Ajuntament, vam mantenir-nos fidels al compromís pres amb els sesrovirencs d’endreçar les malmeses finances municipals i, amb una política econòmica d’estalvi i contenció, ho vam aconseguir. Les entitats supramunicipals van valorar l’esforç fet i ens van concedir el Pla d’Ajust aprovat durant el 2017 que suposava un estalvi d'uns 350.000€ en interessos, permeten dedicar aquests diners a amortització, alhora que es recuperava la totalitat de la participació en els tributs estatals, dels quals l’Estat ens retenia el 50%. Tot això preveia millorar la situació econòmica del municipi molt notablement.

El Pla d'ajust aprovat traspasava el deute amb l'Estat, per les factures enviades al Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors els anys 2012 i 2013, a un préstec bancari. Aquet trapas a un Pla d'ajust ja es va intentar durant la legislatura 2011-2015, però el Ministerio de Hacienda el va denegar al·legant que els números presentats eren poc creïbles, tot i que ara els governants d’aquell moment s’entesten en dir que ells varen iniciar la millora econòmica del municipi.
Millora econòmica demanar a l'estat 10M€ per pagar als proveïdors? Millora econòmica canviar les condicions del crèdit hipotecari de la residència de Can Serra endeutant el municipi fins l'any 2049? Millora econòmica quan es van gastar els 4,5M€ cobrats d'Aigües de Catalunya pel contracte de gestió del servei d'aigua que després va ser supes i que no van ser retornats? Millora econòmica deixar 1,5M€ de factures impagades el juny del 2015 amb el canvi de govern, quan dos anys abans s'havien demanat 10ME a l'estat per fer net? 
  
El Pla d'ajust aprovat en el 2017 ens havia de permetre obtenir ajudes i subvencions futures per actuar al municipi. Ajudes i subvencions, però, supeditades i subjectes als informes regulars que cal presentar demostrant l’estalvi i la política d’austeritat continuada. El termini per presentar aquests justificants serà la propera liquidació del pressupost, a meitat de l'any 2019.
 
És per aquesta raó que des d’ERC de Sant Esteve Sesrovires estem profundament preocupats per la deriva populista i d’aparador que està portant a terme el Sr. Carbonell. Estem detectant tot un seguit de despeses supèrflues injustificades. Torna la vella política de despeses de cara a la galeria, amb foto de l’alcalde i la regidora o regidor de torn, per fer veure que tot va bé.

I no tot va bé!

Estem sotmesos al pla d'ajust, si no el complim tornarem a la lamentable situació que ERC vam trobar en el 2015 i que vam haver de reconduir. Recordar que la primera decisió que vam haver de prendre quan vam entrar a govern va ser decidir entre pagar la doble o la seguretat social dels treballadors. No hi havia diners per les dues coses.  Lamentable, més quan 30 dies abans es gastaven diners del municipi en editar pamflets propagandístics que es van repartir a totes les bústies del municipi, de cara a les eleccions. 

Malauradament, el populisme del Sr. Carbonell no té fre, i fins a meitat del proper any 2019 ningú pot obligar-lo a canviar el procediment. Llavors... quan les autoritats supramunicipals vegin com s’estan malbaratant novament els diners públics, ja serà massa tard. Tan tard com el dispendi dels aproximadament 4.000.000 milions d’euros que ens va costar la ferralla que havia de ser el Fòrum Jove  i que està allà, morta de fàstic. Un munt de milions enterrats pels deliris melomaniacs de l’alcalde de torn. Un munt de milions que sols serveixen per recordar-nos el que mai més s’ha de tornar a fer en el nostre poble, malgastar els diners públics.
 
Des d’ERC de Sant Esteve Sesrovires lamentem que el canvi d’Alcaldia l’octubre de 2017, respectant un acord signat, signifiqui un retrocés en matèria econòmica i un retorn novament a les despeses injustificades i a la política d’aparador del Sr. Carbonell i el seu equip. Pensem que arreplegar quatre vots populistes i partidistes no justifica hipotecar tot un poble ni disculpa la irresponsabilitat de deixar escapar el Pla d'ajust, les ajudes i subvencions, per culpa d’abandonar la contenció i l’estalvi. Perdre el Pla d'ajust significarà perdre l’accés a l’única oportunitat del poble de sortir del forat on ens havien portat la mala gestió i les polítiques d’aparador i perdre l’oportunitat per invertir en polítiques socials, en el manteniment de carrers i equipaments i en el benestar de totes i tots.