Sant Esteve Sesrovires

Notícia

SANT TORNEM-HI!

Aquests darrers dies es parla, i molt, de la pràctica recuperada (fins al maig del 2015 era molt habitual) de donar complements o sobresous de forma directa i personal a treballadors de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Pràctica que darrerament ha portat a greus problemes entre els treballadors i algun dels serveis a la ciutadania que presta l’Ajuntament, alterant la pau social i laboral.
 
En el darrer Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya es va recordar a l’equip de govern que aquestes pràctiques i aquesta conducta de la regidoria de Règim intern i del senyor alcalde són del tot intolerables. Les polítiques adoptades pel PSC i Entesa des fa anys són polítiques persuasives, interessades i summament sectàries. Així, mentre s’atorga un complement de 708 euros mensuals a un treballador o treballadora de l’Ajuntament –gairebé 10.000 €/any–, la resta de treballadors i treballadores segueixen reclamant promeses signades pel govern socialista que no es compleixen. Com un plus que cobraven els treballadors de l’ajuntament que es va deixar de pagar ara fa sis anys, amb l’excusa de la crisi, sense un acord previ, però que caldria sumar al deute d’aquest Ajuntament, ja que està en contenciós i segurament, s’haurà de pagar. I cada mes que passa aquest deute s’incrementa. Hores d’ara, ja són gairebé 700.000 euros!
 
Cal recordar a l’alcalde i al secretari-interventor, que és qui hi dona el vistiplau signant els complements,  que aquests mai poden ser directes i personals. Els complements només poden ser de caràcter generalista –és a dir, del tipus complement de destinació, de productivitat, per serveis extraordinaris, per jornada fora de l’horari laboral habitual...– i seran d’aplicació a tots els treballadors amb la mateixa categoria professional, si es compleixen els requisits que exigeixi el complement, mai a dit. A més, han de ser aprovats pel Ple municipal. Però això tampoc no es compleix, ja que darrerament s’estan donant complements dels  quals ni tan sols s’informa en el Ple.
 
El propi Síndic de Greuges ha resolt en anteriors casos que no es poden donar complements sense que s’hagin establert els criteris per objectivar la productivitat en qualsevol lloc de treball. En aquest sentit, quan Esquerra Republicana de Catalunya tenia l’Alcaldia, estava treballant amb la Diputació i amb una empresa especialitzada en Recursos Humans el nou organigrama de l’Ajuntament, per tal de solucionar les múltiples errades organitzatives, cosa que permetria objectivar aquesta productivitat. Doncs bé, l’Ajuntament actual, tot i que ja disposa d’aquesta proposta i l’ha presentat al Comitè d’empresa, no la fa pública i nega la seva existència, negant-se a entregar-nos una còpia a Esquerra. Potser és que hi ha massa coses a amagar?
 
Cada dia que passa es fa més urgent acabar amb aquestes males pràctiques…
 
Adrià Companys
Regidor d'Esquerra Republicana