Sant Esteve Sesrovires

Notícia

UN PLA ORGANITZATIU DE L'AJUNTAMENT DESVIRTUAT I FET A MIDA

El passat 21 de novembre, després de portar mesos sol·licitant el “Pla de millora de l’estructura organitzativa municipal”  i coincidint amb la resolució de la GAIP (Comissió del dret a la informació pública) que obligava a l’ajuntament a donar-nos totes les informacions sol·licitades, se’ns va fer arribar aquest Pla mitjançant un correu de la regidora de règim intern que deia literalment: ...us faig arribar el document definiu d’organització, que vam rebre el passat divendres dia 16 de novembre per part de l’empresa consultora encarregada de la seva redacció. Al juliol es va donar per finalitzat el document, però malgrat això l’empresa va acceptar treballar i incorporar els canvis que es preveien pel 2019 i que els vàrem demanar estiguessin inclosos. Veureu que la data és del setembre que és quan van introduir els canvis previstos al complex i per tant la nova ubicació del personal que es mantindrà a altres lloc de treball. Les darreres setmanes han treballat, en afegir els canvis provocats per la inesperada marxa de la tècnica de Medi Ambient i la seva substitució prevista per un enginyer tècnic i d’altres necessitats detectades, per tal de tenir un document el més fidel possible a la realitat de l’Ajuntament”.

El ball de dates és increïble, però aquest tema ja el tractarem en un altre moment. Ara volem fer menció al Pla pròpiament dit.

El Pla organitzatiu de l’ajuntament es va encarregar a una consultoria externa, quan erem a govern,  amb l’objectiu de què es redactés un nou organigrama per fer una administració més eficient i adaptada a la nova legislació i normativa.  En la darrera reunió a la que vam assistir amb aquesta consultoria, el 5 de febrer de 2018,  ens van presentar un llarg llistat de les anomalies que presentava el nostre ajuntament pel que fa a l’organització i se’ns va dir que en porques setmanes tindríem redactat el nou pla.

Posteriorment, hem presentat diverses instàncies demanant aquest document. Les respostes signades per l’alcalde Carbonell sempre han anat en la línia de tirar pilotes fora dient que no el tenien. Ara, un cop llegit el Pla, entenem la demora. El document que se’ns ha fet arribar té poc a veure amb el que havíem treballat, és una foto interessada  del que teníem i seguim tenint a l’ajuntament, amb els canvis que l’actual govern ha introduït o vol introduir sense cap tipus de criteri. El resultat és un document desvirtuat, fet a mida.

Es gasten quasi 20.000€ per fer un Nou Pla d’organització de l’ajuntament per donar un millor servei al ciutadà i al final, què tenim?

La regidora ens ho diu en el seu missatge: “tenim un document el més fidel possible a la realitat de l’Ajuntament”. Però... quina realitat? La que cal per tirar endavant el poble, o la que interessa al grup de govern per mantenir el poder? A l’alcalde i a la regidora de règim intern no els interessa modernitzar i adequar l’ajuntament a les necessitats del municipi. Pagar quasi 20.000€ perquè ens diguin el que ja tenim és perdre el temps i tirar els diners.

Per acabar-ho d’adobar, el passat octubre van aprovar la necessitat d’adjudicar els treballs consistents en l’elaboració d’una nova relació de llocs de treball per a l’exercici 2019, per un import de 14.960€ més IVA. Necessitat avalada per un informe del lletrat polivalent de l’ajuntament en el qual es diu literalment: “Es planteja la necessitat i idoneïtat per part de l’equip de govern i del comitè d’empresa d’iniciar un procediment per tal d’adjudicar els treballs consistents en l’elaboració d’una nova relació de llocs de treball per l’exercici 2019 que contempli i integri el recent pla de millora de l’estructura organitzativa municipal presentat pel la mercantil Consultores en Gestió Pública”.

És a dir, s’encarrega l’elaboració de les fitxes que hauran de regir els llocs de treball de de l’ajuntament en funció d’una pla organitzatiu fet a mida. Algú creu que aquestes fitxes no estaran també fetes a mida?

Quina decepció i quin malson! Així Sant Esteve no se’n sortirà mai!