Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN ESPANYOL
El nostre país viu immers en els últims anys en una profunda crisi econòmica. Una de les conseqüències més negatives ha estat la massiva destrucció d’ocupació, que ens ha dut a taxes d’atur gairebé inèdites i insostenibles socialment i econòmicament. Malauradament, el País Valencià lidera la taxa d’atur als Països Catalans amb un 25,45% (641.300 persones), seguida per les Illes Balears amb un 25,2% (146.500) i el Principat de Catalunya, amb un 20,5% (775.400).


En aquest sentit, les conseqüències d’aquestes elevadíssimes taxes d’atur resulten encara més dramàtiques davant l’actual insuficiència d’unes polítiques públiques que haurien d’evitar un risc creixent d’exclusió i fractura social generalitzada. L’actual dèficit fiscal que pateixen algunes CCAA amb el Sector Públic Espanyol – amb Balears, Catalunya i el País Valencià al capdavant – suposa un llast afegit per a garantir l’adequat marc de prestacions i garanties socials o proposar mesures de reactivació econòmica adients a les actuals circumstàncies.


La ineficàcia de la reforma laboral del 2010, que no ha estat capaç d’evitar més d’un milió de nous aturats, ens demostra una vegada més que la principal mesura per a sortir de la crisi no es troba en una reforma laboral que abarateixi el cost d’acomiadament sinó en crear les condicions adequades i impulsar mesures efectives per dinamitzar l’economia productiva i reactivar les nostres petites i mitjanes empreses, les principals generadores d’ocupació del nostre país. Bona prova d’això n’és la disparitat de taxes d’atur observades en diversos territoris on s’aplica la mateixa legislació laboral: la taxa d’atur a Euskadi, per exemple, és del 12,61% i la de Navarra de 13,82% - molt inferiors a la mitjana estatal -.


En qualsevol cas, la reforma laboral que convindria no és la que ha imposat el Govern del Partit Popular. En primer lloc, la nova reforma afeblirà el país, rebaixarà els salaris empobrint les classes treballadores i, a l’abaratir l’acomiadament indefinit i facilitar els acomiadaments col•lectius, destruirà ocupació a curt termini.


En segon lloc, és una reforma laboral que vulnera qualsevol principi de concertació i diàleg social, augmenta la conflictivitat laboral a l’empresa i deixa en una situació d’extrema indefensió i inseguretat jurídica als nostres treballadors a l’hora, per exemple, de provar la improcedència d’un acomiadament o la modificació de les seves condicions laborals i salari.


I, per últim, aquesta reforma ens allunya de poder disposar d’un veritable marc de relacions laborals propi que, amb el consens dels agents socials de casa nostra, s’adapti a la nostra realitat sòcio-econòmica condicionat, per exemple, per un cost més alt de la vida que afecta al nostre benestar.


Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i ciutadanes, i portaveus de major proximitat de les nostres aspiracions fonamentals, demanem al Govern Espanyol que:

1. Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 ,

2. Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació de qualitat; millori l’ocupabilitat del conjunt de treballadors, especialment d’aquells que estan a l’atur, i aposti decididament per mesures de dinamització econòmica que reactivin la demanda de nous llocs de treball.

3. Respecti les competències de la Generalitat atorgades per l’Estatut, fent possible d'esdevenir l'administració laboral única de l'Estat a Catalunya amb competències executives sobre la negociació col•lectiva i les relacions laborals entre d'altres.

4. Impulsi una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que possibiliti l’excepcionalitat d’aquelles CCAA que vulguin assumir una plena sobirania fiscal a través d’un model de concert econòmic, per tal de finalitzar l’actual espoli fiscal que pateix el conjunt dels Països Catalans (PPCC), que llasta les potencialitats del nostre estat del benestar i l’exercici efectiu dels drets socials dels treballadors, autònoms i emprenedors.Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra a Sant Esteve Sesrovires

Sant Esteve Sesrovires, 29 de febrer de 2012