Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ SOBRE LA IMPLANTACIÓ A CATALUNYA DEL PROJECTE EUROVEGAS
El projecte de la companyia Las Vegas Sands Corporation per implantar un dels seus complexos d’oci i joc al sud d’Europa i les gestions del Govern de la Generalitat amb la intenció de que el Principat aculli aquesta instal•lació, han fet que en les darreres setmanes es contempli com a possibilitat real que un macrocomplex de joc, oci i convencions pugui acabar instal•lant-se dins l’àrea metropolitana de Barcelona i, més concretament, en terrenys dels municipis de Viladecans, Sant Boi o El Prat, si bé sembla que també es valoren altres localitzacions.

Les diferents informacions aparegudes sobre aquest macrocomplex apunten a un projecte a executar al llarg dels propers deu anys (2012-2022), un complex que el 2022 comptaria amb 12 resorts amb 36.000 habitacions, 5 casinos amb 1.065 taules i 18.000 màquines recreatives, 9 teatres, fins a 3 camps de golf i un espai escènic amb 15.000 butaques, a més d’espais destinats a convencions. Es parla d’una inversió global d’entre 15.000 i 18.000 M€ i de la creació de fins a 164.000 llocs de treball directes i fins a 97.000 d’indirectes.

Aquesta proposta vindria acompanyada per la demanda d’una sèrie d’avantatges excepcionals en el finançament, la fiscalitat, el règim laboral i la legislació sobre diferents àmbits de tal magnitud, que requeriria una seriosa reflexió sobre la seva aplicabilitat i viabilitat.

Sobre la creació de llocs de treball, tot i que la proposta d’entrada pot semblar interessant, cal reclamar rigor a l’hora d’especular amb les xifres ja que contrastades amb el nombre de persones que ocupa el sector turístic actualment (en temporada alta l’any 2010 es van ocupar 390.900 persones, amb 539.463 places d’allotjament), la hipòtesi que es planteja genera dubtes importants sobre el nombre i, a part, les condicions i característiques dels llocs de treball que es poguessin crear amb aquest projecte. Sembla ser que el promotor demanaria flexibilitzar les condicions de contractació de treballadors estrangers.

D’altra banda, cal preguntar-se si aquest és el model de turisme que volem. Es tractaria d’un model “resort”, un espai tancat on el turista viuria d’esquenes al territori on es trobés, sense que l’entorn en tragués cap profit directe. A més, el fet d’ubicar una oferta de turisme de convencions i negocis a prop de ciutats com Barcelona i Sitges, podria suposar una amenaça seriosa de competència directa i amb avantatges que els altres no tindrien.

En relació als impactes sobre el territori, la destinació de més de 200 hectàrees de sòl de l’àmbit metropolità de Barcelona a l’explotació turística privada i sota un règim legal i laboral específic, hipotecaria completament i per temps indefinit qualsevol estratègia territorial i econòmica dels municipis afectats i del conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment en la zona deltaica del Llobregat.

Aquest projecte representaria, a més, la mobilització diària d’unes 30.000 persones (només visitants) i una xifra indeterminada de desplaçaments obligats a afegir, de cop, a les actuals infraestructures viàries i ferroviàries del l’àrea metropolitana. A més, el promotor podria demanar infraestructures viàries i ferroviàries d’accés específic a les pròpies instal•lacions, com ja ha fet en altres destinacions.

D’altra banda, és del tot il•lusori pensar que es podria instal•lar un equipament de 200 Ha a la zona del Delta del Llobregat sense afectar irreversiblement els espais naturals protegits del Delta del Llobregat, patrimoni natural del país i declarats Zona d'Especial Protecció per a les Aus i Lloc d'Interés Comunitari inclosos en la Xarxa Natura2000 i, per tant, sota la protecció de legislació europea. La mateixa consideració mereixeria l'impacte sobre el sòl agrícola del Delta, que acull conreus amb denominació reconeguda i s'ha dotat d'una estratègia productiva pròpia.

Finalment, destacar que la implantació d’un macrocomplexe de joc, amb un règim d’excepció legal (fins i tot per a menors) tiraria per terra la política que en l’àmbit del joc ha desenvolupat la Generalitat de Catalunya en les darreres dècades.


Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al ple els següents acords:

Primer. Reconèixer la situació d’absoluta emergència que planteja l’actual crisi econòmica, situació que obliga a ser imaginatius i flexibles en totes aquelles iniciatives que puguin servir per a la creació de llocs de treball.

Segon. Manifestar que el projecte de Las Vegas Sands Co. no correspondria al model de desenvolupament econòmic i social que pensem que li correspon a una societat avançada de la Unió Europea, com és Catalunya, sinó tot al contrari, que reincideix en alguns dels aspectes que ens han dut a la situació de crisi actual.

Tercer. Mostrar el convenciment que aquest projecte atemptaria directament contra la imatge i el prestigi d’un sector turístic madur i exitós, capdavanter a Europa, que avança cap a un model d’excel•lència, cada cop més diversificat i més lligat a la realitat cultural del país, i contra l’estratègia que en els darrers anys ha dut a terme el Govern de la Generalitat.

Quart. Assenyalar que l’estimació real dels costos i beneficis derivats d'aquest projecte és desconeguda i que, considerant la seva dimensió i impacte, caldria un procés de coneixement, de reflexió i de valoració a nivell institucional i també ciutadà al voltant d’aquest projecte.

Cinquè. Demanar al Govern de la Generalitat la màxima transparència en la informació sobre aquest projecte, evitant que la ciutadania s’informi mitjançant filtracions i especulacions periodístiques.

Sisè. Demanem també al Govern que sigui garant de la igualtat davant la llei per part de tots els agents econòmics i que cap circumstància econòmica conjuntural en faci revisar els criteris ètics i legals que, com a societat, ens hem atorgat.

Setè. Demanar al Govern de la Generalitat que tingui el mateix interès i faci el mateix esforç que mostra en aquesta negociació, per tal d’invertir esforços en instruments que generin ocupació estable i de qualitat a través de l’economia productiva, amb el suport a inversions exteriors, però també al suport al teixit empresarial català i al suport de la iniciativa privada personal i col•lectiva.

Vuitè. Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Esteve Sesrovires