Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ / DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE ELS ATACS I LA DISCRIMINACIÓ QUE PATEIX EL NOSTRE PAÍS PEL QUE FA A LES INFRAESTRUCTURES, A LES INVERSIONS, A L’ESCOLA I A LA CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA

Exposició de motius: 

Catalunya ha estat històricament un poble de pau i d’acollida. El treball i l’esforç de tots els  seus ciutadans i ciutadanes, amb independència del seu origen familiar, ha forjat un país amb enormes potencialitats de prosperitat; una prosperitat greument amenaçada per la crisi  internacional, sí, però també per altres qüestions més properes geogràficament. Sant Esteve Sesrovires no és  pas cap excepció d’aquesta realitat compartida amb la resta de la comarca i de Catalunya.
 
Tot i l’enorme aportació fiscal de les catalanes i catalans a les finances de l’Estat espanyol, les  aportacions econòmiques i inversions públiques de l’Estat al nostre país, no només estan molt  per sota del PIB que generem, sinó del mateix percentatge de població a nivell estatal.  Aquesta situació, repetida any rere any als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) ha portat  que serveis públics, com el transport ferroviari de rodalies, restin lluny dels que s’ofereixen en altres àrees metropolitanes europees. La insuficient freqüència de combois al llarg del dia i/o el nombre de vagons en servei, els diaris endarreriments i incidències de la línia  que travessa la nostra població o les poblacions veïnes, demostren aquestes històriques mancances.
Fa poc s’han conegut les xifres del projectes de PGE per al 2013. Entre d’altres qüestions discriminatòries, contemplen que, mentre el necessitat servei de rodalies de l’àrea de Barcelona rebrà només 14 M€, el de Madrid arribarà als 44 M€. A més, segons dades del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Estat només va executar el 35% de les inversions pressupostades l’any passat, mentre la Comunitat de Madrid no només les va veure executades totes, sinó que es feren més encara, arribant al 111% de les inversions programades. Juntament amb aquestes dades, quedaran novament pendents els prop de 1.000 M€ que resten encara de l’acompliment de la disposició addicional 3a. de l’Estatut, corresponents als anys 2008 i 2009. Així, segons la Generalitat, s’ha acumulat un dèficit en inversions de l’Estat al nostre país que supera els 8.000 M€.
 
Destacar també que un dels elements més preuats d’una societat moderna i desenvolupada és el seu nivell educatiu i cultural. Catalunya ha anat construint des de la recuperació de les seves institucions d’autogovern un sistema educatiu lloat per la UE pel que fa a l’aprenentatge de les llengües oficials, i que ha estat exemple aquests darrers anys d’acollida i d’integració per als molts i molts milers de nous alumnes provinents de famílies de nouvinguts a Catalunya de totes les regions del món. Un model d’èxit pel que fa a la inclusió social i cultural, i de garantia d’igualtat d’oportunitats, que no es pot posar en perill sota cap concepte.
 
Per altra banda, el debat sobre el futur col·lectiu del nostre país ha estat novament afectat per declaracions i manifestacions contra Catalunya i la seva ciutadania. Si aquest passat estiu les xarxes socials varen estar farcides d’inacceptables missatges que desitjaven que els incendis forestals patits provoquessin encara pitjors conseqüències en vides humanes, ara, una part significativa dels missatges polítics i mediàtics sobre Catalunya corresponen a discursos que pretenen alimentar la por respecte les decisions que democràtica i lliurement vulgui prendre la ciutadania d’aquest país.
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal d’Esquerra de Sant Esteve Sesrovires proposa al Ple  l’adopció del següents acords:
 
1. Denunciar que la comarca del Baix Llobregat, tornarà a ser discriminada als PGE en inversions i infraestructures, i reclamar del Govern de l’Estat que els rectifiqui durant el seu tràmit parlamentari. En aquest sentit, el ple de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires expressa el seu suport a les esmenes presentades pels grups parlamentaris al Congrés que plantegin resoldre aquest greuge que afecta als ciutadans i empreses de Sant Esteve Sesrovires, el Baix Llobregat i la resta de Catalunya.
 
2. Condemnar enèrgicament les declaracions del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert en les que afirma que els nens i nenes catalans han de rebre adoctrinament ideològic a les escoles. Així mateix, expressar el rebuig del ple municipal a l’anunci d’impulsar des del seu ministeri una xarxa de segregació escolar a Catalunya per qüestions lingüístiques; intentant així erosionar el model pedagògic d’integració que exitosament representa la immersió lingüística a les escoles. Un model avalat per la comunitat educativa de fa molts anys, i que és producte d’un incontestable consens polític i ciutadà al llarg de tot aquest temps.
 
3. Condemnar també les declaracions de l’eurodiputat Alejo Vidal-Quadras, en les que reclamava del govern de l’Estat la intervenció armada de la Guardia Civil, com a ús “legítim de la coacció”, contra la Generalitat de Catalunya i els seus legítims representants del seu Govern. I en aquest cas, fer-se seves les crítiques realitzades per un dels principals portaveus parlamentaris de l’Eurocambra, en les que afirmava que les paraules de Vidal-Quadras “recorden els dies més foscos del segle XX”.
 
4. Fer arribar aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, al ministeri d’Educació, Cultura i Esports, al ministeri de Foment, a la presidència del Parlament Europeu, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, així com a totes les forces parlamentàries presents al Congrés i Senat espanyols.
 
 
 
 
 
Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra de Sant Esteve de Sesrovires