Sant Esteve Sesrovires

Documents

Moció contra la LOMCE

Atès que la LOMCE (Ley para la Mejora de la Calidad Educativa) aprovada pel govern del PP, és una contrareforma educativa inflamada per la ideologia neoliberal, centralista i uniformitzadora de la dreta espanyola i que pels Països Catalans representa, a més,  l’intent d’acabar amb l’escolarització en llengua catalana, especialment a Catalunya-Principat on comptem amb un model d’escola única per motius lingüístics i on el català és la llengua d’aprenentatge.
 
Atès que la llei Wert vol liquidar 30 anys d’història pedagògica catalana, on, a les aules, la llengua ha estat un element de convivència i cohesió social dins les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 
Atès que aquesta llei Wert vol ser la coartada política a unes polítiques educatives marcades per les milionàries retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han afectat de manera greu l’educació pública, amb la reducció de professorat, de l’atenció a l’alumnat amb més dificultats i de serveis essencials com el menjador escolar, així com l’augment de taxes, la reducció de beques, etc.
 
Està en joc la defensa del dret a l’educació, universal, de qualitat i en condicions d’igualtat, davant una llei que no aborda els  problemes reals de l’educació i que és:
 
-      SEGREGADORA:  Perquè restaura itineraris segregadors des dels 13 anys, devalua la FP i fa de l’educació un element de classificació social, amb continus controls avaluadors externs i homogeneïtzadors que converteixen l’educació en una carrera d’obstacles on no tothom té el mateix punt de partida ni les mateixes oportunitats. Fins i tot els centres són classificats segons resultats estàndards i el rànquing que s’estableix servirà per a finançar millor aquells que tinguin entorns més favorables; és també,  per tant, una llei CLASSISTA.
 
-      MERCANTILISTA: En tant que supedita l’educació a interessos economicistes, elimina el concepte d’educació integral i abandona l’escola i la formació de les persones a les necessitats dels mercats.
 
 
-      PRIVATITZADORA: Doncs permet crear centres privats amb recursos públics, amplia  els concerts i al mateix temps elimina l’obligatorietat de l’administració d’ofertar places públiques.
 
-      ANTIDEMOCRÀTICA: Ja que exclou la comunitat educativa de la gestió dels centres i instaura una direcció unipersonal anomenada per l’administració.
 
-      RECENTRALITZADORA:  Perquè recupera les competències centrals en els currículums, espanyolitza els continguts, imposa revàlides comunes avaluades per personal extern als centres, en una prova de la desconfiança cap els mestres i professorat que no titularan els seus alumnes, menysprea les llengües i cultures no castellanes i obstaculitza els programes d’immersió lingüística.
 
-      ADOCTRINADORA: Pel fet de potenciar l’ensenyament de la religió catòlica com a matèria avaluable, alhora que liquida l’educació per a la Ciutadania i imposa una alternativa dura i que no posi en qüestió cap doctrina de l’església.
 
-      SEXISTA: Quan permet l’ensenyament separat per sexes i assegura el finançament públic als centres privats que el practiquin. Tots els elements transversals de la coeducació i l’educació en valors desapareixen.
 
Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal proposa al ple municipal de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires els següents ACORDS:
 
-      PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, en coherència amb el model d’escola catalana que hem construït com a societat en aquests darrers decennis on hem estat al costat de les lluites i reivindicacions de la comunitat educativa, exigim la retirada del projecte de LOMCE per part del govern espanyol.
 
-      SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Govern de l’Estat.
 
 
 

 
Maria del Carme Rallo i Casanovas
Presidenta de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Sant Esteve Sesrovires