Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ EN SUPORT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES AFECTATS/DES PER REFERÈNCIES PÚBLIQUES AL PLE I A LES XARXES SOCIALS
Aquesta moció es presentada per l'equip de govern (ERC, PSC i Entesa) en suport als treballadors i treballadores del nostre ajuntament.

La moció ha estat aprovada, per dotze vots a favor (3 d’ERC-AM, 5 del PSCCP, 1 d’EpSE-E, 2 d’ARAses i 1 de CiU), amb les esmenes més amunt esmentades. El grup polític de LXS no vota perquè segons diu el seu portaveu "lo que es presenta no és ni una moció i s’obliga a dir el que podem fer o dir en aquest Ajuntament", .amb les següents esmenes: 

ON DIU:
“Primer. Assumir el compromís de deixar els treballadors i treballadores de l’Ajuntament fora
del debat polític.”
HA DE DIR:
“Primer. Assumir el compromís de deixar els treballadors i treballadores de l’Ajuntament fora
del debat polític, irrespectuós i de la instrumentalització política.”