Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ENVERS LES DONES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA.
 
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 primers mesos d'enguany.
 
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és  considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.
 
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema patriarcal.
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer. L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels drets humans fonamentals.
 
 
 
 
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de violència.
 
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones.
 
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i jovent del municipi.
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Federació Catalana de Municipis i a les dues associacions de dones de Sant Esteve.
 


Moció aprovada per unanimitat amb les adhesions dels grups polítics PSC-CP, ARAses i PDeCAT., amb les següents esmenes: 

ON DIU: MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
HA DE DIR: MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ENVERS LES DONES

ON DIU: Àngela Davis afirmava: “Radical vol dir simplement anar a l’arrel del problema”. L’objectiu del
moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l’arrel del sistema heteropatriarcal.
HA DE DIR: Àngela Davis afirmava: “Radical vol dir simplement anar a l’arrel del problema”. L’objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l’arrel del sistema patriarcal.

ON DIU: Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.
HA DE DIR: Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Federació Catalana de Municipis i a les dues associacions de dones de Sant Esteve.