Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ PER A REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país.

A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA el Ministre Montoro exigeix que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són subvencions vinculades al preu del producte.

Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des d’Esquerra Republicana vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de contractes del sector públic per introduir esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei de l’IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i té efecte des del novembre de 2017.

Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis que van de l’any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la seva sostenibilitat econòmica.

La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts públics.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA.
Segon. Exigir al Ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions enlloc d’intentar aconseguir recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural.
Tercer. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats afectades en la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya.
Quart. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la Generalitat a càrrec del Govern espanyol.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

Moció aprovada per unanimitat dels membres assistents al Ple Municipal.