Sant Esteve Sesrovires

Documents

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra, en relació al cas conegut com “La Manada”, condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació, pels fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i de 5 anys de llibertat vigilada després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.

La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats a excepció del delicte lleu de furt.

És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.

Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.

No és No! Cap violació és justificable o interpretable.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires proposa d’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentènciCinquè. es amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones.
Cinqué. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.


Moció que ha estat aprovada per unanimitat dels membres assistents, amb les següents esmenes:
ON DIU:
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivel municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violencia masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics
 l Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

HA DE DIR:
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions sexuals.
Segon. Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament amb la lluita contra la violencia masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d’informació, conscienciació, atenció, etc[ i mostra de solidaritat col·lectiva per exigir la fi de les violències masclistes.
Tercer. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentencia i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Quart. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Cinquè. Instar al Govern de l’Estat a complir els seus acords, i per tant, que en els pressupostos generals de l’Estat es destinin els recursos compromesos per poder desenvolupar el Pacte d’Estat contra la violencia de gènere.
Sisè. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantía dels drets de les dones.
Setè. Garantir el compliment de la llei d’Igualtat a tots els Consells, comissions i estaments judicials per establir la presència de dones juristes i la paritat obligatòria, a tots ells.
Vuitè. Portar a terme un protocol a nivel municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Novè. Formar en perspectiva de gènere i violencia masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Desè. Comunicar aquest acord i fer arribar aquesta moció a l’audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, al Consell General del Poder Judicial, a les Entitats de Dones del Municipi, als Grups Polítics al Parlament de Catalunya i a les Entitats Municipalistes.