Sant Esteve Sesrovires

Ajuntament

MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS
El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i curterminista.
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació.
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament deSant Esteve Sesrovires proposa d’adopció dels següents
 
 
ACORDS
Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de l’acord entre la UE i Turquia.
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els estats.
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera coordinada.
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea.
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.
Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.
Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com l'habitatge, entre d'altres.
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país.

Moció que ha estat aprovada per onze vots a favor (3 d’ERC-AM, 5 del PSC-CP, 1 d’EpSE-E i 2 d’ARAses) i dues abstencions (1 de CiU i 1 de LXS).