Butlletí Online
Sant Feliu de Llobregat
Desembre 2015. Número 2
actualitat
ERC-Sant Feliu diem NO als Pressupostos del 2016
L’últim cop que uns pressupostos municipals es van aprovar sense cap vot en contra van ser els del 1996, última legislatura amb govern monocolor. Durant el set anys següents el pressupost de Sant Feliu es va aprovar sempre amb majories més o menys àmplies: amb 15 vots a favor (govern més primer partit de la oposició) durant la legislatura 95-99, i amb 16 a favor (els del govern) la legislatura 99-03. Des de l’any 2000 (1999 abstenció de CiU) sempre, sempre, sempre, el principal partit a la oposició ha votat en contra dels pressupostos, sigui qui sigui qui lideri aquesta oposició. AMPLIAR NOTÍCIAERC-Sant Feliu presentem al·legacions a les ordenances fiscals.
Esquerra Republicana de Sant Feliu de Llobregat té com a objectiu assolir unes ordenances fiscals municipals més progressives, més redistributives i que contemplin encara més el context actual d’excepcionalitat social. ERC-Sant Feliu, davant de l’aprovació inicial i provisional en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 d’octubre de 2015, i acollint-nos a la convocatòria d’informació pública, reclamacions i propostes que estableix l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, presentem la següent Exposició de Motius i les propostes i al.legacions resultants. AMPLIAR NOTÍCIA
Imatge Al·legacions
Cartell Al·legacionsVine al despatx obert!
Cada dilluns, de 6 a 8 del vespre, el despatx d’ERC estarà obert a tota la ciutadania santfeliuenca. Un dels nostres objectius és apropar-nos a la ciutadania i “obrir” l’ajuntament. És per això que us convidem a venir els dilluns o sempre que ho necessiteu.
Volem fer un Sant Feliu entre tots!

Despatx obert
opinió


»
Grup Municipal

Moció a favor del SIAD al Ple de Novembre
Amb motiu del 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista, sempre és bo reflexionar sobre aquesta xacra que amenaça la meitat de la població. Però també cal anar més enllà i fer propòsit d’esmena en aquells elements que poden funcionar millor.
Per complementar els plan estratègics d'igualtat, l’Institut Català de les Dones va crear els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), els quals ofereixen informació, acompanyament i assessorament gratuït a les dones en qualsevol àmbit de la seva vida. Sant Feliu de Llobregat, des de l’inici dels SIAD, ha disposat d’aquest servei. Actualment, les associacions i entitats de dones han anat en augment i s’ha creat un teixit associatiu fort que mobilitza i fomenta l’apoderament femení. El SIAD hauria de ser una mesura més que complementés la feina duta a terme per les associacions i fos un focus de cohesió i acció conjunta. En canvi, degut a què es desconeix l’existència d’aquests serveis, les associacions assumeixen la tasca pròpia del SIAD -informació, acompanyament i assessorament.
Per tot això, considerem que és convenient valorar l’eficàcia i eficiència dels circuits,protocols i accions que es duen a terme al nostre municipi per fer arribar a les dones l’ajuda que els cal des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).La Graella Online
C/ Vidal i Ribas, 8
08980 Sant Feliu de Llobregat
T. 647327278