Sant Fruitós de Bages

Notícia

Demanem la suspensió de l’ampliació urbanística de Pineda de Bages


Creiem que no és necessària cap ampliació ja que la urbanització actualment te més del 25% de les parcel·les sense edificar.

Fa pocs dies la comissió d'urbanisme va aprovar l’ampliació de Pineda de Bages, anomenada "Pla Parcial Urbanístic Pineda IV". Aquest projecte urbanístic, ha generat un intens debat, en el qual des de ERC Sant Fruitós creiem que “es posa de manifest la falta de coherència, conveniència i encert de la proposta que presenta l'Ajuntament de Sant Fruitós” i demanem la suspensió d’aquesta ampliació urbanística, així com que “s’estudiï l'alternativa que proposem, molt més beneficiosa pel conjunt de la urbanització i pels qui hi viuen, i que podria implicar la rehabilitació de l’hostal de Pineda”.

La situació és encara més paradoxal quan a Sant Fruitós s’està elaborant el POUM, el pla urbanístic de tot el municipi, que podria canviar les condicions de l'ampliació de Pineda, i per tant el més adequat seria acabar primer el POUM i en funció del que aquest determini deixar ampliar o no Pineda i fixar-ne les condicions.

L'ampliació de Pineda és per a 87 cases amb parcel·la, amb una superfície total de 123.949 m2, representaria un creixement de 230 habitants, però no representaria cap millora en els serveis. Per tant,  “no és necessària cap ampliació ja que la urbanització actualment te més del 25% de les parcel·les sense edificar, és a dir que encara hi ha 1/4 de parcel·les disponibles”.

L'ampliació de Pineda ja va ser refusada per Urbanisme el 2018, però el govern de GfP va reactivar el projecte just durant la campanya electoral municipal, fet que, “és una mostra de la forma de treballar del govern municipal, procedint d’amagat i amb una ètica dubtosa. Al mes de desembre 2019 la comissió d'urbanisme va tornar a deixar l'ampliació de Pineda sobre la taula fins que es va suspendre, però el govern de Sant Fruitós ha seguit insistint durant aquest any 2020. Sostenim que “Pineda és una urbanització maltractada durant els últims anys del govern de Gent Fent Poble, i amb aquesta ampliació no es proposa cap millora per la urbanització, sinó la pèrdua d’una oportunitat històrica, probablement l'ultima, per dotar a la urbanització de la manca d'equipaments públics i serveis efectius”.

L'alcalde, Joan Carles Batanés a imcomplert flagrantment del nostre acord de consensuar el planejament i instruments urbanístics, i de ni tant sols ha proposat una reunió per tractar el tema. Aquesta manera de procedir fa malfiar de les intencions personals que hi pugui haver a darrera d’aquesta operació.


Grup Municipal
ERC Sant Fruitós de Bages