Sant Fruitós de Bages

Ajuntament

Sobre el canvi d'horari de l'inici de les sessions plenàries

El passat ple ordinari del mes de desembre, l'equip de govern de GfP i PSC a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar el canvi d'horari de l'inici de les sessions plenàries, passant aquestes a fer-se a les 6 de la tarda. Quan es va iniciar la legislatura absolutament tots els regidors (govern i oposició) varen estar d'acord en fer els plens el dijous a les 8 del vespre.

Davant aquesta decisió unilateral de l'Equip de govern municipal, ERC Sant Fruitós volem manifestar:

1. Que malgrat algunes afirmacions del mateix alcalde en sentit contrari, prèviament a aquesta decisió no vàrem tenir l'oportunitat de fer cap reunió de treball entre els grups municipals i només se'ns va anunciar aquesta decisió en la preceptiva comissió informativa. A la comissió no van voler escoltar cap de les propostes alternatives que es van fer, ni el plantejament de buscar consens. Serà que el mes no té més hores, on poder buscar un horari que pugui afavorir la tasca de TOTS els regidors de l'Ajuntament.

L'equip de govern essencialment utilitza dos arguments per defensar el canvi d'horari:

- Que els Plens són massa llargs. Obviant que avançant l'hora l'inici el ple no necessàriament s'escurça.
- Que els membres de l'equip de govern han de conciliar la seva vida familiar. Sense considerar si a la resta de membres del Consistori els hi va bé o no, ni dignar-se a estudiar cap alternativa. Per als regidors que no tenim cap nòmina a l'Ajuntament, i per tant tenim la nostra feina fora, malauradament, aquest nou horari sovint impedeix el desenvolupament de la nostra tasca laboral de manera normalitzada o adequadament.

2. Que al llarg d'aquest mes, el grup municipal d'ERC ha proposat fins a 10 mesures alternatives per a poder escurçar la durada dels plens. També hem proposat fer més plens mensualment sense cobrar-los, o fer més reunions per poder tractar alguns dels temes i així alleugerir les sessions plenàries; limitar els temps de les intervencions de cada regidor; ... Fins i tot vam comentar que fent efectiu el canvi horari proposat unilateralment per l'equip de govern, però fent les sessions plenàries en dilluns, dimecres o divendres, una part dels inconvenients que aquesta mesura tenia es veurien resolts. L'única resposta que hem observat ha estat la desqualificació personal. No volen ni parlar-ne.
Sembla com si acceptar aquestes propostes impliqués allargar la jornada laboral de l'actual equip de govern i els impedís arribar aviat a casa, en lloc de treballar pel bé de tothom. Per la seva banda, els regidors del PSC, van comprometre's verbalment amb nosaltres a no votar a favor de la mesura en cas que a algun regidor laboralment no pogués assistir als plens a les 6 de la tarda, però incomprensiblement van votar-hi a favor. Aquesta postura dels regidors del PSC ens decep completament per la seva manca de paraula, sembla que no se'n recordin de la complexitat que té conciliar la vida laboral amb la tasca de regidor municipal a l'oposició.

3. No entenem com davant les nostres sol·licituds de consens, d'acordar una reunió per poder parlar sobre aquest tema i buscar altres mesures o dates per a escurçar el ple, l'alcalde en cap moment ha mostrat gens d'interès per a buscar una solució que pugui satisfer a tothom. Estem decebuts en veure que després de molts intents de treballar en positiu de manera constructiva i fent propostes, se'ns presenta aquesta mesura, que sembla encaminada només a fer callar la veu dels regidors a l'oposició.

4. Finalment, ERC Sant Fruitós vol manifestar que dóna ple suport al grup municipal i anuncia que a partir del proper ple els regidors assistiran a les sessions plenàries en la mesura que les seves obligacions laborals els ho permetin. Malgrat tot això, els regidors i tots els components del grup municipal ens vam presentar a les eleccions amb la voluntat de treballar per millor la realitat dels nostres veïns, i seguirem treballant, fent propostes, i acudirem a les reunions a les quals siguem convocats.

Creiem que calia reaccionar davant d'una actitud tan hermètica, amb manca de paraula, irresponsabilitat i de demagògia, i per això avui no hem assistit al ple. Seguir així amb aquesta actitud només ens pot portar a una espiral de confrontació negativa, i tot i que ara mateix estem decebuts, creiem que el govern encara és a temps de rectificar i és imprescindible buscar alternatives i pactar els horaris dels plens.


Sant Fruitós de Bages, a 12 de gener de 2017