Sant Joan de les Abadesses

Totes les notícies

ERC proposa obrir el debat de la gratuïtat de la Festa Major de Sant Joan.

En diverses ocasions, el grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha demanat, en sessió plenària, si l'equip de govern preveu innovar a la Festa Major nocturna, per tal d'incrementar l'afluència de públic, especialment jove. Una franja que ha disminuït notablement als últims anys. Una franja d'edat, sovint menor de 25 anys que, o bé marxen del municipi o bé no arriben a entrar al pavelló, ja que si hi arriben després d'anar a altres espais d'oci del municipi, prefereixen esperar al moment que l'entrada pugui ser gratuïta. Tot i això, l'afluència de gent, en general, ha disminuït a la zona de ball del pavelló. Per aquest fet, des del grup municipal d'ERC es demana que s'obri el debat per repensar com Sant Joan ha de fer més atractiva la seva Festa Major i evitar que els joves marxin del municipi. Una primera proposta pot ser la gratuïtat de la Festa Major nocturna.

Una sentència judicial anul·la la ubicació de la planta de biomassa al sector industrial de Llaudet

El plenari de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, reunit dilluns de forma extraordinària, va aprovar, amb els vots favorables de l'equip de govern i de CiU i l'abstenció del grup municipal d'ERC, l'aprovació definitiva del text refos del pla de Millora Urbana (PMU) de Llaudet.  Aquesta aprovació correspon a l'anul·lació judicial de la modificació del PMU de Llaudet que va efectuar-se l'any 2011 amb la finalitat de permetre que l'eventual planta de biomassa, que s'havia promès ubicar al sector industrial, pogués disposar d'una xemeneia de com a màxim 25 metres d'alçària. Producte d'un recurs judicial interposat contra la citada modificació, en va derivar la sentència judicial 582/2016 que declara nula l'esmentada modificació urbanística i obliga a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a rectificar la norma urbanística i eliminar qualsevol referència a una planta de biomassa i a estructures industrials superiors als 12 metres, entre altres motius per no disposar dels informes mediambientals pertinents. Aquesta anulació i adaptació de la Modificació del Pla de Millora Urbana de Llaudet 2/2011 es va aprovar de forma definitiva al plenari extraordinari de de dilluns. Així, la normativa urbanística que regulava la implantació d'una planta de biomassa, que l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses va prometre l'any 2011, que s'havia d'instal·lar al sector industrial de Llaudet, previsiblement l'any 2013, i que havia de generar 250 llocs de treball, es declara nula de ple dret com a conseqüència del dictamen de la sentència judicial 582/2016, emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Una sentència que posa en manifest que, en el supòsit que l'Ajuntament hagués permès la implantació d'una central de biomassa, s'hauria d'anul·lar la llicència d'activitats i, fins i tot, indemnitzar la suposada activitat, amb els greuges econòmics que aquest fet comportaria pel propi ajuntament. En campanya electoral, no s'hi val tot.

Concecpió Formatgé & Sergi Albrich

ERC i CiU de Sant Joan de les Abadesses mostren conjuntament el rebuig a la parada d’autocars

Formatgé i Albrich envien una carta al Conseller Josep Rull per sensibilitzar-lo dels greuges que generarà la parada d'atuocars Els grups municipals de CiU i d’ERC a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, des del 2015 i en múltiples ocasions, han reivindicat la necessitat que l'equip de govern, liderat per Ramon Roqué, reconsiderés la ubicació definitiva de la parada d'autocars en sentit Ripoll, a la confluència entre la carretera de Camprodon i el carrer Abat Ramon de la Bisbal, per tal que no es faci desaparèixer el jardí de la residència geriàtrica Fundació Emma per transformar-lo amb una zona de pas públic. El Jardí de la residència geriàtrica Fundació Emma és un espai verd que té un gran valor afegit per la residència - considerat dels millors jardins de les residències comarcals – ja que comporta un increment de la qualitat de vida seus usuaris. En tant d’espai verd propi i privat de la residència és un àmbit de descans i privacitat pels residents de l’equipament, molts dels quals no poden sortir lliurement de l’espai de l’equipament però si que poden estar controlats en aquest espai. La transformació d’aquest espai en un àmbit de pública concurrència comportarà que els residents de la Fundació Emma tant sols puguin sortir a l’exterior mitjançant les terrasses de formigó que s’estan construint actualment. Implicant, d’aquesta manera, el nul contacte amb la natura. Només aquells amb una certa mobilitat o en companyia de familiars o voluntaris podran passejar pels exteriors de la residència geriàtrica. Ubicar la parada d’autobusos en l’actual espai enjardinat, encara que sigui al sector nord-oest de l’equipament, implicarà més soroll i fums pels residents i, per tant, una menor qualitat de vida dels mateixos. Tanmateix, tot i les reiterades mostres de rebuig de les regidores i el regidor de CiU i d’ERC, el grup liderat per Ramon Roqué ha apostat definitivament per la destrucció del jardí de la Fundació Emma per ubicar-hi les polèmiques parades d’autocars.

ERC Sant Joan de les Abadesses reclama un acte d'homenatge pels santjoanins sotmesos a consells de guerra franquistes

El Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, en data 29 de juny de 2017, la llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, per tal de declarar definitivament la nul·litat dels consells de guerra franquistes, que es poden qualificar de farsa, i de les sancions i condemnes de greus conseqüències que se'n derivaren. Cal recordar que l'Estatut de Catalunya del 1932 va ésser derogat per la Llei del 5 d'abril de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ésser imposat per la força de les armes. Per això es van constituir els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar i es van dur a terme els processos aplicats pel procediment dels consells de guerra com a mitjà de repressió política vulnerant les competències i la legalitat aleshores vigent, també respecte als delictes tipificats, els procediments seguits i les garanties processals que eren exigibles. Aquesta llei ha permès que es declarin il·legals els tribunals, els procediments i els consells de guerra instruïts a Catalunya des del 5 d'abril de 1938 fins al desembre del 1978 i ha permès elaborar i publicar una llista de més de 66.590 processos i sentències per tal d'assumir la responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya, davant les víctimes d'aquells processos, reparant els abusos comesos pel règim franquista contra la legalitat judicial i procedimental i fent la reparació exigida per les persones represaliades, la societat catalana i les instàncies internacionals. Atès que una primera revisió ha permès preveure que la llista podria incloure com a mínim 22 persones que podrien ser de Sant Joan de les Abadesses, de les quals 6 haurien sigut executades durant el règim Franquista, els regidors del grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses han proposat que el plenari del proper 28 de juliol aprovi una moció perquè l'ens revisi detingudament la llista elaborada per l’Arxiu Nacional de Catalunya per tal d’identificar la totalitat dels santjoanins i de les santjoanines que s’hi puguin localitzar i, posteriorment, dugui a terme un acte de reconeixement adreçat a tots aquells santjoanins als quals se'ls va aplicar un consell de guerra franquista, amb un especial record a aquelles persones que foren condemnades a mort i posteriorment executades.

Grup municipal d'ERC a Sant Joan de les Abadesses

ERC de Sant Joan presenta un nou butlletí a l'equador de la legislatura

Els regidors del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Sergi Albrich, Elisenda Guillaumes i Lluïsa Pérez, han presentat un nou butlletí quan es compleixen dos anys de les darreres eleccions municipals. El regidor Sergi Albrich a explicat que "amb aquest butlletí volem deixar palesa la dualitat amb què actua aquest grup municipal. Per una banda, una clara actitud constructiva proposant millores socials i econòmiques, entre altres, per tal que conjuntament, intentar implementar-les al nostre municipi. I d'altra banda, també fiscalitzem i denunciem aquelles accions que no considerem aptes i correctes de l'actual equip de govern" El butlletí municipal posa en valor la primera edició dels guardons Emma de Barcelona, que varen reconèixer la trajectòria d'en Ramon Vila i de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses, i celebra els 10 anys de vida de l'Alberg Municipal després que ERC l'impulsés al 2006. Segons Albrich "durant aquests dos anys de legislatura hem dut a terme més de 130 propostes, d'entre les quals volem posar especial èmfasis a la reivindicació del desplegament de la fibra òptica, vital pel desenvolupament econòmic d'empreses i professionals del nostre municipi, la necessitat que el futur centre educatiu disposi d'una cuina, una sala esportiva i d'una plaça coberta, oberta a la població, o la importància que l'actual edifici Abadessa Emma es transformi amb biblioteca, un cop els centres educatius es traslladin a la Coromina del Bac" "El butlletí ens permet donar a conèixer l'actual situació econòmica de l'Ajuntament. Existeix un deute de 2,3 milions d'euros i els crèdits a curt i llarg termini van incrementar-se en 140.000 entre el 2015 i el 2016. A l'hora, l'IBI s'ha apujat aquest 2017, tot i haver-lo pogut rebaixar mitjançant la connivència legal de l'Estat". Sergi Albrich també apunta que "continuarem reivindicant una major voluntat social a l'equip de govern. Cal un acompanyament diari de la nostra gent gran, fomentar l'arrelament dels joves bonificant tributs com IBI o IAE, per tal de facilitar-los l'accés a l'habitatge i, també, no ens cansarem de reivindicar la no destrucció del jardí de la Fundació Emma per ubicar-hi les futures parades d'autocars"  

ERC reclama millores al sistema de recollida porta a porta i un canvi d’horaris d’obertura de la deixalleria municipal

Una imatge massa freqüent i reiterada dels diumenges a la tarda a Sant Joan de les Abadesses és l’acumulació de brossa i altres elements a l’exterior de la deixalleria municipal. Aquestes acumulacions venen motivades, principalment, pel fet que aquells ciutadans, que entre setmana resideixen fora del municipi, no poden llençar la totalitat de les seves deixalles i el diumenge se n’han de desprendre deixant-les a l’exterior de l’equipament. Per aquest fet, des del grup municipal d’ERC es vol reivindicar la necessitat que la deixalleria s’adapti a les necessitats de la població i obri els diumenges a la tarda i s’evitin aquestes imatges de deixadesa. L'any 2006 Sant Joan de les Abadesses va instaurar el sistema de recollida selectiva Porta a Porta. Una acció que va permetre disminuir la fracció rebuig generada fins aquell moment i va comportar que Sant Joan de les Abadesses fos la població amb el percentatge de reciclatge més alt de la comarca del Ripollès. L'esforç continu dels veïns i les veïnes de Sant Joan de les Abadesses va permetre que Sant Joan arribés a un 72% de reciclatge l'any 2007 i aquest ha disminuït fins al 66% al 2016 (descendeix fins al 58% quan s'inclouen les àrees d'aportació dels sectors industrials). Una xifra veritablement superior a la resta de municipis de la comarca però molt inferior a altres municipis catalans que també recullen les deixalles mitjançant el sistema de recollida selectiva porta a porta com Vilablareix (87%), Terrades (81%), Biure d'Empordà (80%), Tiana (81,7%), Tona (79'6%) o Celrà (69%), tot ocupant la posició número 9 dels onze municipis de les comarques gironines que realitzen aquest sistema de recollida. La baixa xifra de reciclatge obtinguda és el clar reflex de la inacció municipal per millorar el sistema de recollida. Les dades esmentades permeten afirmar que l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha d’impulsar noves accions per assolir un percentatge de reciclatge superior a l’aconseguit fins al moment i recompensar la bona feina que fan els veïns i les veïnes del municipi.

Ramon Vila, Martí Serrat, Dani Planas, Francesc Muñoz, Sergi Albrich, Anna Nicolau, Rosa Freixanet, Maria Pau Trayner, Abadessa Emma, Sant Joan de les Abadesses, ERC

Ramon Vila i la UE Sant Joan recullen els guardons Emma de Barcelona

El passat dissabte 22 d'abril, la secció local d'ERC a Sant Joan de les Abadesses va entregar els primers guardons "Emma de Barcelona" a en Ramon Vila, en la categoria individual, i a la Unió Excursionista, en la categoria de col·lectiu. L'actual president, Martí Serra, i els expresidents Dani Planas i Francesc Múñoz, van recollir el premi en representació de l'entitat. El president d'ERC Sant Joan, Sergi Albrich, va fer l'entrega dels guardons de la 1a edició del certamen davant d'un auditori Jaume Nunó ple de gom a gom, on s'hi van aplegar més de 120 persones. Albrich va apuntar que "els guardons han vingut per quedar-se i els pretenem atorgar anualment. Cal que els santjoanins se'ls facin seu i serveixin per reafirmar-nos com a col·lectiu" i va afirmar, en referència als dos guardonats, que "ambdós són exemples de treball, dedicació i estima constant pel nostre municipi. Valors que preteníem posar en valor amb aquest certamen" Els moments més emotius de l'acte van ser les intervencions de la Rosa Freixanet i de l'Anna Nicolau, membres del jurat, que van glossar les trajectòries de Vila i de la UE Sant Joan. Freixanet va apuntar que "en Ramon és un prohom per a la nostra vila. Sempre ha estat vinculat al teixit cultural del nostre poble. És membre de l’actual junta del Monestir, però darrere d’aquesta etiqueta hi ha tot un treball d’abnegada dedicació. Per posar un exemple, sense la seva complicitat no existiria el museu del Monestir. I també és un dels coordinadors i responsables del Ball dels Pabordes”. "Ell és el marmessor de la nostra vila. La protegeix tant! Té cura de tot el que configura el seu patrimoni social, urbanístic, arquitectònic, cultural i documental. En Ramon s’allunya dels reconeixements i fuig de la fotografia de portada, perquè sense aquest altruisme abnegat no s’hi reconeixeria la seva imatge. Potser el seu nom no transcendirà més enllà de les nostres contrades, però la seva petja romandrà sempre en tots els llocs més emblemàtics de casa nostra".

Jurat de la 1a edició dels Guardons Emma de Barcelona

Ramon Vila i la Unió Excursionista de Sant Joan rebran els primers "Guardons Emma de Barcelona"

La primera edició del certamen Guardons Emma de Barcelona, organitzat per la secció local d'ERC a Sant Joan de les Abadesses, reconeixerà les trajectòries del santjoaní Ramon Vila, i de la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu dels Guardons Emma de Barcelona és reconèixer la trajectòria de persones individuals i col·lectius que hagin destacat per la seva dedicació al municipi a nivell social, associatiu o cultural, així com posar en valor l'emprenedoria empresarial i la defensa del procés d'emancipació nacional o la defensa de la llengua catalana. Més de 60 persones han participat amb el procés participatiu iniciat al mes de febrer i el jurat, conformat per la Rosa Freixenet, en David Bartrina, l'Anna Nicolau, en Joan Moncanut i en Jordi Soy, ha conclòs que els guardonats a la primera edició del certamen siguin el santjoaní Ramon Vila, en la categoria de persona individual, i la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses, en la categoria d’entitat. A continuació, s’adjunta una breu biografia dels guardonats per aquesta primera edició del certamen: Ramon Vila. Santjoaní fortament vinculat al teixit cultural de Sant Joan de les Abadesses. És membre de l'actual Junta del Monestir i coordinador del Ball dels Pabordes. A través d'una activitat discreta i abnegada ha contribuït a recuperar i millorar espais i elements emblemàtics de la vila, tals com el Palau de l'Abadia, Sant Pol o la Plaça de l'Abadia entre altres. Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. Entitat amb 42 anys d'història ininterrompuda que té com origen els moviments socials dels anys 30 i que ha aconseguit acostar l'excursionisme a la població de Sant Joan de les Abadesses a través de múltiples activitats que han fet que socis i no socis de l'entitat aprenguessin a estimar i a preservar l'entorn del Ripollès. La UE és la responsable de l'organització d'activitats que han donat a conèixer el nom de Sant Joan de les Abadesses més enllà del territori català i ha aconseguit una forta unió i cooperació de la població de la vila durant la seva realització.

Albert, moltes gràcies

En municipis com el nostre s'acostuma a dir que "poques" persones ens anem trobant a tot arreu. O sigui, que quan una persona s'implica en una entitat, o en projectes comunitaris, acostuma no només a comprometre's en una única entitat, sinó que ho fa en diverses. Aquest va ser el cas de l'Albert Julve i Darné.  L'Albert va col·laborar en el projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya, durant el mandat 2003-2007, de les alcaldies dels companys Carles Bassaganya i Elisabet Regué, així com posteriorment amb els diferents grups municipals i la secció local de Sant Joan. Es podria dir que la seva col·laboració, essent regidor de Governació i Obres Públiques, fou una conseqüència del seu compromís amb Sant Joan, el poble que tant estimava. Havia demostrat la seva implicació en temes de seguretat, sobretot amb el Motoclub Abadesses, i la seva preocupació per les polítiques de prevenció d'incendis, tant amb les ADF com amb Protecció Civil. Fou aquest el motiu pel qual l'Albert va col·laborar dedicant una part del seu temps, en una nova preocupació, representar el municipi i gestionar les àrees de la policia local, seguretat i la brigada municipal d'obres i serveis, traient temps a les seves filles i sobretot a l'Esther. Segurament no ha estat aquesta la implicació que li ha tret més temps, ja que la majoria del municipi l'identificava com a responsable de la seguretat dels 3 Dies de Trial Santigosa, o en desenes de qüestions amb què l'Albert no li costava res donar un cop de mà. Aquests dies estem tristos i aquests dies de motos estem convençuts que tots trobarem a faltar el seu somriure, el seu bon dia, el seu bon caràcter, el seu...   Descansa en pau Albert i moltes gràcies per la teva empremta i el teu gran compromís amb el nostre Sant Joan. Els companys i les companyes d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadesses