Sant Joan de les Abadesses

Notícia

ERC proposa una fiscalitat més justa i que fomenti la contractació de majors de 50 anys

Els regidors del grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses han registrat una nova bateria d'al·legacions a les ordenances fiscals pel proper any 2018 per tal que siguin sotmeses a votació pel plenari municipal.

Les 18 millores que proposa el grup municipal d’ERC de Sant Joan de les Abadesses a les ordenances fiscals que preveu aprovar l'equip de govern pivoten sobre cinc eixos principals: a) Disminuir l'increment fiscal que preveu l'equip de govern;  b) Contribuir a l'accés dels joves a l'habitatge i, per tant, facilitar que els joves puguin viure a Sant Joan; c) Potenciar l'ús de les energies renovables en habitatges i activitats econòmiques; d) Fomentar la incorporació laboral de persones majors de 50 anys a l'atur; e) Adaptar les ordenances fiscals per aquells col·lectius amb més dificultats econòmiques.

a) Fiscalitat més justa

“Un any més, l’equip de govern congelarà el gravamen de l’IBI que pagaran els immobles  de Sant Joan. Congelar-lo implicarà recaptar més respecte el 2017, atès que la revisió cadastral que ha efectuat el ministeri d'hisenda implicarà que diversos immobles santjoanins vegin incrementat el rebut de l'IBI".

Al seu torn, l’equip de govern preveu congelar els percentatges de càlcul de la plusvàlua, que va incrementar per aquest 2017. Des d’ERC proposem que els valors de la plusvàlua es rebaixin un 25% i 40% i s'equiparin als existents fins l'any 2016 i apostem per una rebaixa del 18% de la quota prevista de l’IBI per l’any 2018
.” Apunta el regidor d’ERC Sergi Albrich.

b) Facilitar que els joves puguin viure a Sant Joan. 

“Proposem establir bonificacions del 15%, de l’IBI, i del 50% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per joves de fins a 35 anys, per tal de facilitar que els joves puguin viure a Sant Joan”.

c) Foment de les bones pràctiques mediambientals

“Pretenem fomentar l’ús de les bones pràctiques mediambientals en habitatges i activitats econòmiques bonificant fins al 20% de l’IBI per habitatges amb el certificat de qualificació energètica i fins al 50% pels que utilitzin energies renovables. Reduint un 10% de la taxa d’escombraries i bonificant-ne el 10% per aquells habitatges que realitzin compostatge casolà. Al seu torn, la utilització o producció d’energies renovables pot permetre bonificar el 50% de la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques”.

d) Potenciar la contractació de persones majors de 50 anys a l'atur

“Proposem bonificar el 50% de la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques per activitats que contractin persones majors de 50 anys durant un mínim d’un any i el 80% si el contracte és indefinit o bé si es contracten persones en situació d’atur".

e) Ordenances fiscals adaptades a col·lectius vulnerables

La bateria d’al·legacions conclou amb la necessitat de bonificar el 25% de la quota de la Taxa de la Llar d’Infants Municipal per famílies nombroses, monoparentals o famílies que tinguin simultàniament més d’un fill a la llar i el 30% de la quota per famílies amb risc d’exclusió.