Sant Joan de les Abadesses

Notícia

Els impagaments de Sant Joan de les Abadesses assoleixen els 248.000 euros

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va proposar diverses accions i propostes al plenar del passat divendres 27 de gener de 2018, les quals es resumeixen a continuació.

Increment de la categoria professional del director de l'Alberg de Sant Joan de les Abadesses

Després de la dimissió del director i impulsor de l'Alberg de la Ruta del Ferro de Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament ha tret a concurs públic la plaça per tal de trobar una nova persona idònia que es responsabilitzi, impulsi, incentivi i gestioni les tasques de l'equipament. Tanmateix, la plaça que s'ha ofertat és inferior a la categoria dels directors dels albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). Per ERC "la categoria ofertada, poc remunerada i poc valorada professionalment pot provocar que poca persones vulguin assumir d'incentivar, impulsar i gestionar l'Alberg de Sant Joan, treballar cap de setmanes i festius i, sobretot, responsabilitzar-se de l'equipament 24 hores al dia. Fet que pot acabar provocant que hi hagi canvis constants a la direcció de l'equipament fins trobar la persona idònea i, per tant, vagi en detriment del funcionament impecable que ha tingut l'alberg durant aquests deu anys, mitjançant la feina ingent de tot l'equip de treballadors. Des d'ERC proposem que s'incrementi la categoria professional i s'equipari a las direccions equivalents dels albergs públics de Catalunya", va apuntar la regidora Elisenda Guillaumes.

"L'Ajuntament té marge per incrementar la categoria professional d'alguns dels membres de la seva plantilla. És pot fer en detriment de places laborals no utilitzades o buscant l'aplicació d'incentius. Tenim un alberg de primera on els seus treballadors s'esmercen cada dia per potenciar el turisme al nostre municipi i facilitar l'allotjament dels visitants". Hem de continuar-hi apostant. Conclou el regidor Sergi Albrich.

Reticències al format de l'aparcament de la CincFonts

Un cop més, al plenari municipal, es va tornar aprovar una nova al·legació a la modificació del POUM 2/2017. Aquesta modificació pretén ordenar l'espai d'horta de Sant Joan de les Abadesses i limita els paràmetres generals de com s'haurà de desenvolupar el futur aparcament de la CincFonts. "Com a grup municipal veiem molt positivament que es plantegi l'ordenació de l'espai d'horta de Sant Joan, a l'hora que creiem que també s'ha de començar a treballar amb de quina manera es potenciarà l'ocupació i els bons usos dels horts que actualment estan en desús. Tanmateix, no veiem clar com s'està plantejant el futur aparcament de la CincFonts. Es preveuen grans moviments de terres i la construcció de dos murs de 8 i 10 metres respectivament que poden generar un gran impacte visual a l'entorn del Pont Vell. Hem demanat un modelatge 3D de la zona però fins al moment se'ns ha negat". El punt es va aprovar amb els vots favorables de MES i del PdeCat i l'oposició del grup d'ERC.

Cartell Presos Polítics

El grup municipal d'ERC va demanar que es torni a penjar el cartell per reivindicar l'alliberament dels presos polítics que s'havia penjat al balcó de l'Ajuntament i que es va haver de treure en motiu de les eleccions del 21 de desembre. "Fins que tots aquests polítics innocents no siguin lliures no podem defallir en reivindicar la justicia que es mereixen", va apuntar Sergi Albrich.

Civisme i defecacions animals

La regidora Elisenda Guillaumes va sol·licitar que "es millori l'enllumenat de la zona d'esbarjo de gosos de la Mare de Déu del Prat, així com els seus accessos i que s'emprengui alguna acció sòlida i contundent per evitar les acumulacions de defecacions que hi ha en aquell espai i als carrers de Sant Joan. Vostès van rebaixar les sancions per no recollir les femtes animals i el problema persisteix".

Incrementen els impagaments de Sant Joan de les Abadesses

Un any més, els impagaments a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses han incrementat. Concretament s'ha passat dels 215.000 euros del 2016 als 248.000 al 2017. "És evident que des de l'Ajuntament no es fa tota la feina que s'hauria de fer per evitar aquestes situacions. Cal bonificar i facilitar el pagament de totes aquelles persones que tenen dificultats econòmiques i/o socials, evidentment, però no es pot permetre que Sant Joan tingui aquesta taxa d'impagaments. És un desgavell i una mala gestió de l'administració i cal voluntat política per solucionar aquest fet", va afirmar el regidor Sergi Albrich.

Campanya contra els ennuegaments

Lluïsa Pérez, regidora d'ERC, va proposar que l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses "valori" la possibilitat d'adherir-se al projecte Respira, que consisteix en adquirir aparells especials per evitar possibles situacions d'ennuegaments per espais amb afluència de gent com la llar d'infants, els centres educatius, el camp de futbol, el consultori mèdic, el Palmàs o la residència. "Aquestes situacions comporten 4 morts cada dia a l'Estat Espanyol. Creiem que es una mesura que se'n pot mesurar el cost, la implantació i buscar l'equivalència amb el desplegament dels desfibril·ladors per disposar d'un municipi més protegit contra aquestes possibles dolències. Una fòrmula que municipis com Vilobí d'Onyar han implentat i que podriem estudiar-ne la experiència a Sant Joan".