Sant Joan de les Abadesses

Totes les opinions

SERGI ALBRICH, REGIDOR-PORTAVEU D'ERC A L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

El dia 1, tot comença

És indiscutible que després del proper 1 d'octubre res serà igual. Els catalans i les catalanes haurem votat i serem comptats entre els partidaris d'aconseguir un país propi, que pugui decidir el seu futur i la manera d'autogovernar-se, i els partidaris de voler romandre dins l'estat Espanyol.    Sigui quin sigui el resultat, els partidaris del referèndum defensem que uns i altres podrem anem a votar el proper dia 1 d'octubre.

Carles Bassaganya, alcalde de Sant Joan de les Abadesses (1999-2006)

El dol no es dona per acomiadat

Tinc 40 anys. Vaig néixer a Sant Joan de les Abadesses. L'educació infantil i primària la vaig fer a una escola de Sant Joan. Vaig realitzar aquell llunyà BUP i COU a Ripoll. Visc, he viscut a Sant Joan sempre, a excepció de la barcelonina època universitària i dels primers anys laborals postcarrera. Vaig tenir el privilegi de ser quasi vuit anys alcalde de Sant Joan. El perquè d'aquestes dades biogràfiques és per intentar justificar, que tot i no conèixer a tots i cadascun dels 26.

Elisenda Guillaumes, regidora d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

El Consorci d'Espais d'Interès Naturals del Ripollès (CEINR), una estructura comarcal

El consorci per a la protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès va ser constituït l'any 2004 amb la voluntat de preservar, millorar, divulgar i gestionar el patrimoni natural i les forests d'utilitat pública del Ripollès.    Al consell plenari del consorci, en la sessió de 14 de juny de 2017 va aprovar la modificació dels Estatuts per tal d'adaptar-se a la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LARSAL), i a la llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.

Sergi Albrich, regidor-portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Recuperem la Memòria

Sergi Albrich

Són diverses les iniciatives en relació amb la recuperació de la memòria històrica que hem aconseguit implantar a nivell local al llarg dels últims anys. Aconseguir, que des de l'Ajuntament, es faci difusió del Banc d'ADN per localitzar els desapareguts de la Guerra Civil i que s'acordés extreure les plaques franquistes col·locades a alguns habitatges de Sant Joan de les Abadesses han sigut dues de les fites assolides, després de la llarga insistència del grup d'ERC al consistori.

Sergi Albrich, regidor-portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

+ 80 i com envellir amb dignitat

Sergi Albrich

Sant Joan, com el Ripollès en el seu conjunt, és una població amb la piràmide d'edat invertida. És a dir, hi ha més persones que superen els vuitanta anys que no infants arriben al món. Aquesta dada hauria d'anar acompanyada de polítiques directes de protecció d'un col·lectiu altament vulnerable com és la gent gran. Si bé és veritat que a nivell local, la Fundació Emma, juntament amb les seves professionals, duen a terme una feina ingent i, a nivell comarcal i de forma mancomunada, el Consorci de Benestar Social del Ripollès, dóna un important acompanyament i suport humà, higiènic i logístic, sobretot a persones amb dependència, són moltes les accions que podrien realitzar-se a nivell municipal pel conjunt de població que supera les vuit dècades de vida.

Lluïsa Pérez, regidora d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Ells no poden esperar!

Lluïsa Pérez Castro, Sant Joan de les Abadesses, Homosexualitat, Homofòbia

Malauradament, tots tenim familiars, amics o coneguts que han patit per culpa del càncer. Una malaltia que ens afecta massa quotidianament i que massa lentament va trobant la cura per alguna de les múltiples varietats que n'existeixen. Una velocitat científica que va més lenta del què voldríem però que és necessària.   Són moltes les entitats i les associacions que vetllen pels afectats pel càncer i aquí vull posar en valor la importantíssima feina econòmica, d'assessorament i, sobretot, d'acompanyament que realitza la Fundació Oncolliga - especialment les delegacions de Sant Joan i Ripoll - i també la tasca ingent que du a terme l'Associació de Malalts de Chron i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU).

Elisenda Guillaumes, regidora d'ERC Sant Joan i Directora dels Serveis Territorials del DARP a Girona

La prevenció, eina contra els incendis

Les comarques gironines han patit i patiran incendis forestals. Pot semblar una afirmació contundent, però és escaient a tocar de la revetlla de Sant Joan i de l’estiu. Com també és escaient recordar les reflexions que va fer Richard Thorton, cap dels serveis de prevenció d’incendis d’Austràlia, durant el congrés sobre incendis forestals celebrat a Barcelona al gener. Thorton va dir que potser caldrà ser imaginatius i invertir més recursos en la prevenció d’incendis i no tant en la reacció i l’extinció.

Elisenda Guillaumes, regidora d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i Directora del DARP Girona

Un got de llet al dia

Elisenda Guillaumes

L’escola juga un paper cabdal en l’educació dels nostres fills. Hi passen moltes hores i els valors que puguin adquirir complementaran o reforçaran, de ben segur, aquells que es transmetin des de casa. Un dels aspectes més importants que es tracten a l’escola és l’alimentació i és, precisament, durant l’etapa escolar quan s’adquireixen part dels hàbits alimentaris. Aquest article no pretén entrar en el debat dels diferents tipus de dieta que puguin existir, però el que és una evidència, fins al dia d’avui, és que la dieta mediterrània és considerada una de les millors dietes del món.

Sergi Albrich, regidor - portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

A Sant Joan, zero barreres

La dinàmica social actual del municipi i el moviment de persones dins el mateix canviarà a curt termini. A l'extrem nord-est de Sant Joan, a la Coromina del Bac, sembla ser que als propers mesos s'hi començarà la construcció del nou centre educatiu.  Amb aquesta premissa, si hom fa un fàcil exercici de reflexió, tot passejant de la Coromina del Bac fins al final del barri de la Plana, i es posa en la situació d'una persona amb mobilitat reduida s'adonarà de la cursa d'obstacles amb què es transforma el trajecte és més que considerable.