Sant Just Desvern

Totes les opinions

Manca de transparència informativa de l’Ajuntament

Gràfica que es pot trobar al web de l'Ajuntament

Si entreu el web de l’Ajuntament (www.santjust.cat) i cerqueu informació sobre el pressupost municipal (http://www.santjust.cat/pressupost.html) us trobareu amb una pàgina on es faun petit comentari sobre el mateix i comparant, a molt grans trets, els pressupostos del 2009 i 2010. Però si voleu saber què ens costa la recollida de la brossa, quina quantitat es destina a beques escolars o què està previst recaptar amb l’Impost de Bens i Immobles (IBI), entre d’altres, no ho trobareu.