local

Actualitat > local

Dilluns, 29 de juliol del 2013

El Ple Municipal aprova inicialment el projecte de rehabilitació del local municipal "La Fàbrica"

El Ple Municipal reunit el 25 de juliol de 2013 en sessió ordinària va aprovar inicialment per unanimitat el projecte de rehabilitació del local municipal "La Fàbrica". A partir d'ara comença el període d'exposició pública. Un cop aprovat definitivament el projecte es podrà licitar les obres i començar-les aquest mateix any 2013. Les actuacions previstes al projecte són reforçar amb noves encavallades d'acer l'estructura afectada amb formigó aluminós i adequar tot l'edifici a la normativa actual. fletxa groga

Dilluns, 29 de juliol del 2013

Sant Pere de Vilamajor cobrarà l'impost de la “plusvàlua” a les entitats bancàries que rebin les vivendes en dació en pagament en comptes de als propietaris

El Ple Municipal de Sant Pere de Vilamajor va aprovar per unanimitat la proposta d'alcaldia d'acollir-se a l'article 106.3 del Reial Decret 2/2004 que preveu mesures urgents de protecció als deutors hipotecaris sense recursos. Segons l'apartat 3 d'aquest article, permet a l'Ajuntament considerar objecte passiu de l'impost  sobre l'increment del valor dels terrenys urbans a l'entitat bancària que adquireixi l'immoble per dació, en comptes de l'antic propietari. fletxa groga

Dilluns, 8 de juliol del 2013

Sant Pere de Vilamajor ven la carpa de davant de l’Ajuntament a Llinars del Vallès, que l'emprarà com a envelat per la Festa Major

Aquest any 2013 es licitaran les obres de rehabilitació del Local Municipal La Fàbrica per tal que es pugui inaugurar el 2014 i, paral·lelament, també es preveu rehabilitar la pista poliesportiva municipal per recuperar aquesta zona d’esbarjo i d’esport. Les obres de reparació de la pista poliesportiva ja han estat adjudicades i començaran quan la temperatura ambiental sigui l'òptima per fraguament del nou formigó. Per fer aquestes obres, calia retirar la carpa de la pista poliesportiva. fletxa groga

Dimecres, 19 de juny del 2013

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2013

Amb l’objectiu de contenció de la despesa i sanejar l’economia municipal s’han ajustat partides, s’han renegociat contractes i es va aturar, a temps, la construcció de la sala polivalent. S’han pagat els proveïdors, evitant el rescat de l’Ajuntament per part del Govern de l’Estat. Avui, no podriem pagar les quotes d’amortització d’interessos i de capital. El pressupost d’ingressos, valorat sota el principi de la prudència, preveu 3.982.048 d’ingressos. L’increment ve dels capítols 3 i 7 referents a la participació de l’Ajuntament en els Tributs de l’Estat, al FCL de la Generalitat i a les subvencions sol·licitades. fletxa groga

Dimarts, 11 de juny del 2013

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor aprova un Pressupost 2013 que prioritza una bona gestió dels ingressos, racionalització i ajust a la realitat en les despeses

Degut a les normatives cada cop més restrictives que venen imposades des del govern espanyol, aquest any 2013 calia elaborar uns pressupostos molt rigorosos. Arrel de la situació de forta crisi econòmica que pateixen les famílies, l'estratègia ha estat no optar per la solució fàcil d'apujar els impostos i les taxes, sinó treballar en aconseguir augmentar els ingressos per la banda de subvencions provinents d'altres administracions (Estat, Generalitat i Diputació de Barcelona). fletxa groga

pàgina anterior12345...17pàgina següent

logo
Notícies rss
Agenda rss