Sant Pere de Vilamajor

Notícia

Posicionament del govern municipal de SPV sobre la proposta del govern municipal de SAV de prohibir el trànsit de vehicles dels Veïns residents als veïnats de llevant de Sant Pere


VILAMAJOR, TERRITORIALMENT, ECONÒMICAMENT I SOCIALMENT, SOM UN SOL POBLE.Ni la divisió administrativa parroquial del segle XIX, ni les interessades decisions polítiques, unilaterals, dels governs municipals poden trencar els nostres lligams històrics familiars i de veïnatge".
Davant de l'anunciada proposta del govern municipal de Sant Antoni de Vilamajor de prohibir el trànsit de vehicles dels veïns residents als veïnats de llevant de Sant Pere (Can Ram, Can Vila, Vallserena, Sot de l'Om i els Boscassos) per algú carrer del nucli urbà de St. Antoni, ens veiem amb l'obligació d'expressar el nostre posicionament, com a govern municipal de St. Pere, amb els següents termes:
1. Els actuals governs municipals de St. Pere I de St. Antoni de Vilamajor hem heretat, per activa i/o per passiva el desenvolupament urbanístic dels nostres municipis de la segona meitat del segle XX, amb tots els avantatges i amb totes les conseqüències, que hem de saber assumir i gestionar.
2. Des de sempre, aquests nuclis urbans de la zona de llevant de St. Pere, per raons geogràfiques, han tingut el seu accés vial, bàsicament, des del nucli urbà de St. Antoni.
Aquest fet ha determinat que dues generacions de veïns d'aquests barris, encara que administrativament són de St. Pere, hagin tingut una estreta relació econòmica i comercial i fins i tot d'amistat i de veïnatge amb els veïns del nucli urbà de St. Antoni.
3. Han contractat I segueixen contractant béns i serveis a tècnics i professionals (constructors, electricistes, fusters, enguixadors, pintors, jardiners,..etc). Han sigut i són clients de comerços i d'empreses de serveis. Han sigut i són usuaris de l'oferta festiva i cultural de Sant Antoni. En definitiva, encara que administrativament són veïns de St. Pere, en molts altres aspectes, també són veïns de St. Antoni.
4. El governs municipals hem d'administrar i gestionar els nostres municipis amb la voluntat de resoldre les qüestions que van sorgint i amb una visió prou àmplia per evitar el possible perjudici de tercers, que sempre són els nostres veïns.
5. Semblava que la col·laboració acordada pels dos ajuntaments per resoldre el pas per la Farinera, finançat per igual i dins del terme municipal de St. Antoni, donaria els seus fruits i resoldria, en bona part, el problema de seguretat en el trànsit que s'havia generat.
6. No és admissible per cap concepte que als veïns de St. Pere puguin trobar-se amb la prohibició de transitar per qualsevol carrer de St. Antoni, pel fet de ser veïns de St. Pere, quan també es proposa que els veïns que siguin alhora de Can Vila i pertanyin el terme municipal de St. Antoni puguin fer-ho, proveïts d'un distintiu que els lliurarà el seu ajuntament.
7. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha escoltat la proposta de Sant Antoni i l'única part positiva que hi hem trobat és el reconeixement que els vehicles pesats han de circular per on ho havien fet sempre i no per Can Derrocada. Nosaltres ens oposem a la resta de la proposta que ens va comunicar l'ajuntament de St. Antoni, considerant que, de posar-se en pràctica, atemptaria als drets fonamentals de lliure circulació de les persones i alhora serien víctimes d'una decisió de segregació.
8. El govern municipal de St. Pere vol ajudar al govern municipal de St. Antoni a repensar la seva proposta perquè pugui resoldre la mobilitat dins del seu municipi i, per això, hem concertat una reunió amb el diputat de Territori, Jordi Fàbrega, de la Diputació de Barcelona per crear consens, mediació i viabilitat.
Administrativament, tenim dos governs locals però, per moltes raons, estem convençuts que els veïns de Vilamajor som un sol poble.