Sant Quintí de Mediona

Notícia

Les liquidacions es tancaran sense causar cap perjudici a les arques municipals

La situació econòmica de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona és sòlida, amb nivells d'endeutament inferiors a la mitjana catalana, fet que representa una bona herència dels governs anteriors. Ara bé, si l'herència dels governs anteriors és positiva en relació a l'equilibri pressupostari, aquesta mateixa herència no és bona pel que fa a la posada al dia dels comptes i les liquidacions. Així, ha estat en aquest mateix 2011 que s'han tancat els comptes dels exercicis 2006, 2007 i 2008, i actualment s'està treballant per tancar els exercicis 2009 i 2010, que es tancaran sense cap problema abans que finalitzi el mes de setembre, sense posar en perjudici el cobrament de les transferències ordinàries de l'Estat.

En aquest sentit, el govern municipal (PSC-ERC) tot just assumir la direcció de la corporació al juny va introduir canvis en l'estructura del personal per afrontar amb total prioritat el tancament dels comptes pendents dels 2009 i el 2010, uns comptes (2010) que havien d'haver estat liquidats com a molt tard el MARÇ DEL 2011 i que no es van tancar a temps per la necessitat d'haver de resoldre l'endarreriment de diversa documentació comptable corresponent als exercicis 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, que havia d'haver-se presentat a la Direcció General d'Administració Local i a la Sindicatura de Comptes uns mesos després que finalitzés cada exercici pressupostari corresponent. Fruit d'aquests antics endarreriments, la Generalitat va comunicar en data 2 de novembre de 2010 que havia congelat el pagament de diverses subvencions atorgades a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per un import proper als 250.000 euros (que, com es va comprometre a fer la Generalitat, es desbloquejaran immediatament quan l'Ajuntament resolgui els seus endarreriments, tal i com està fent). A banda d'uns 500.000 euros que havien quedat també congelats del PUOSC 2008-2012.

En aquest mateix sentit de subsanar antigues omissions, polítiques i tècniques, dels deures de caràcter administratiu de l'Ajuntament, és ressenyable que entre el desembre de 2010 i maig de 2011, es van haver d'aprovar 13 actes de plens endarrerides, de les quals 4 corresponien a plens realitzats el 2007. El nou executiu quintinenc és més conscient que mai que cal MODERNITZAR L'AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA, i això passa fonamentalment pel rigor en la direcció política, la transparència envers els ciutadans i l'optimització dels recursos humans existents, així com el respecte a la llei i els terminis fixats en tot moment.

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona es mostra convençut que els càrrecs tècnics responsables de tancar la liquidació enllestiran la seva feina abans d'acabar dins del termini fixat per Salgado, sinó, el consistori obrirà un procés per escatir les responsabilitats que pertoquin a cadascuna de les parts implicades, siguin tècniques i/o polítiques.