ERC Sants - Montjuïc

Notícia

Plenari del Consell de districte de Sants Montjuïc de 7 de maig de 2020

PLENARI DEL CONSELL DE DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE 7 DE MAIG DE 2020
 
A) Aprovació acta sessió 16 desembre 2019 sense cap al·legació.
 
B) Part informativa
     1. Despatx d'ofici, on s’ha informat de llicències i contractes signats pel districte.
     2. Mesures de Govern
          2.1. Sobre Pla d'equipaments Zona Centre Sants-Montjuïc, 2019-2029, aprovada amb el suport de tots els grups excepte ERC.
          2.2.  Sobre l'emergència climàtica, aprovada amb el suport de tots els grups.
     3. Informe del Regidor sobre l’estat del districte amb intervenció i al·legacions de tots els grups.
 
C) Part decisòria
     1. Informe Tanatori, aprovat amb l’abstenció de tots els grups i el vot en contra d’ERC.
     2. Informe Estació Funicular, aprovat amb el suport de tots els grups, excepte ERC.
     3. Informe Església Santa Maria, aprovat amb el suport de tots el grups.
     4. Aprovar proposta medalla Barcelona: Júlia Costa i Cros Sants, aprovada amb la unanimitat de tots els grups.
 
D) Part d'impuls i control
     D1. PROPOSICIONS
     D1. ERC Proposició reforç CSS, ampliació telefònica i gratuïtat, i menadors/repartiment aliment a tots els barris, aprovada per unanimitat.
     D1. JxC Proposició creació plataforma online pel comerç , acompanyament, recursos i subvencions, aprovada amb el suport de tots els grups.
     D1. C's Proposició Pla d'Impuls amb Taula de Treball, modificar PAD i PIM, i mesures socials, sanitàries i econòmiques, transaccionada amb govern i l’abstenció d’ERC.
     D1. BxC Proposició Impulsar digitalització pimes i autònoms, aprovada amb el suport de tots els grups excepte l’abstenció d’ERC.
     D2. PRECS
     D2 ERC Mesures de comerç: identificar, mediar, assessorar, marketplace, taxa megaempreses, sostenir ass.comerç i eixos, acceptat pel govern amb petita transacció.
     D2 ERC Crear fons d'ajut famílies en activitats extraescolars i recursos humans d'enllaç formació/demanda vulnerables, acceptat per govern.
     D2 JxC S'honori com es consideri a treballadors essencials durant l'estat d'alarma, acceptat pel govern.
     D2  JxC Disseny d'un Pla de transport públic adequat al districte i al desconfinament progressiu, rebutjat pel govern.
     D2 C's Neteja i desinfecció a La Marina i punt de deixalles sanitàries, transaccionat i acceptat pel govern.
     D2 C's Traslladar sense llar d'assentaments a llocs segurs, transaccionat i acceptat pel govern.
     D2 BxC Instal·lar placa d'homenatge morts i treballadors essencials, transaccionat i acceptat amb el govern.
     D3. PREGUNTES
     D3. BxC Mesures per donar resposta transversal a trastorns mentals resultat de la pandèmia, ha estat contestat per govern.
 
     E. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
     E. JxC Per la desconcentració política i de gestió de l'Ajuntament, ha estat retirada pel proponent per manca de suport del govern.
 
      F. POSSIBLE INTERVENCIÓ PÚBLIC que ho demani per escrit abans de les 16:00 hores del 06,05,20, on s’ha rebutjat una pregunta presentada fora de termini i se li facilitarà la possibilitat de reproduir-la al regidor.