Sant Vicenç de Castellet

Notícia

Resum ple de gener: moció cofinançament escoles bressol, Sant Jaume de Vallhonesta i la protecció del patrimoni

En aquest ple, vam donar la benvinguda a la nova regidora del grup del PSC, Míriam Rubio, vam votar a favor que Dolors Botines continués com a jutgessa de pau substituta, i ens vam abstenir en la resta de dictàmens, que eren factures extrajudicials del 2017 pagades amb el pressupost del 2018 i una modificació de crèdit per a cobrir una baixa de l’escola bressol El Niu.

Va tenir més contingut el debat de la moció presentada per ICV, a la qual vam votar a favor, de petició al Govern de la Generalitat, del pagament de les subvencions per a l’escola bressol. ERC defensem que la Generalitat ha de tornar a finançar les llars municipals i que això no treu que les diputacions no puguin continuar col·laborant en aquest finançament, que caldrà, quan es constitueixi el nou govern de la Generalitat, una negociació política per aconseguir un nou Acord Marc entre les entitats municipalistes, la Generalitat i les diputacions, i que caldrà també buscar una sortida negociada per resoldre-ho per tothom (que també inclogui aquells municipis que no han anat a judici).

En el torn de preguntes també va ser més intens. ERC va fer-ne les següents:
-De qui és propietat l'hostal i l'ermita/parròquia de Sant Jaume de Vallhonesta?
-Quina és la seva qualificació urbanística?
-El fet que un edifici sigui BCIL a què obliga l'administració? I a la propietat? De quina manera es pot fer manteniment i alhora forçar la propietat per tenir-lo en condicions?
-En quin punt es troben les negociacions amb propietari de la Torre del Bernat per tal de fer pla de rehabilitació i obligar-se totes les parts a preservar-lo?
-Si l’Ajuntament ha rebut alguna petició d’informació al respecte abans o després de la denúncia de Mossos a Josep Maria Llovet?

Precisament, relacionat amb aquesta denúncia, amb la resta de grups a l'oposició vam fer la lectura i trasllat a l’equip de govern d'aquest comunicat:

“Davant la denúncia interposada al nostre veí Josep Maria Llovet, els grups municipals d’ERC, PSC i ICV volem expressar dins el capítol de precs les següents consideracions:
Amb la idea inicial, exposada al sí de la comissió informativa preparatòria d’aquest ple, de presentar una moció conjunta de tots els grups municipals, vam acceptar de posposar-la per la voluntat de l’equip de govern de realitzar un seguit de gestions per a poder disposar de més elements de judici i d’acció.
Amb tot, com a grups a l’oposició i sense disposar de tota la informació, ens ha semblat adequat i necessari de fer les següents consideracions, més encara després d'assistir (representants de tots els grups) a la concentració de suport al Josep Maria Llovet:
Manifestar tot el suport a Josep Maria Llovet en el tràngol en el qual es troba immers com a conseqüència de la tramitació de la denúncia.
Reconeixem que sense la tasca realitzada de forma alegal, avui a l’espai de Sant Jaume de Vallhonesta hi hauria hagut una pèrdua irreparable d’aquest patrimoni, declarat Bé Cultural d’Interès Local.
Que tot i poder entendre la decisió pressa, creiem que ha existit un problema de comunicació i acord entre els diferents protagonistes d’aquest afer, resultant afectada la part més feble.
Que demanem i ens posem a disposició del govern municipal per a establir els mecanisme adients que facin possible la seguretat i  el manteniment dels indrets de la nostra geografia local que gaudeixen d’un inqüestionable interès històric i cultural que avui són en perill de desaparèixer."