Sarrià de Ter

Notícia

L'Equip de Govern d'ERC a Sarrià de Ter aprova els Pressupostos pel 2020

El passat dimecres, 27/11, el grup municipal amb majoria al consistori, ERC-SDT, va presentar al Ple els pressupostos per l'any 2020. El que va succeir no havia passat mai en legislatures anteriors. Tres dels grups municipals, ERC, PAS i JxSarrià varen votar afirmativament la proposta presentada per ERC-SDT. És a dir, el projecte econòmic pel 2020 tirarà endavant per majoria absoluta, amb 10 vots a favor, 6 d'ERC-SDT, 3 del PAS i 1 de JxSarrià, amb 2 abstencions del PSC i 1 vot en contra de C's.
Fidels al programa electoral proposat a la ciutadania en les darreres eleccions, els números pel 2020 recullen la possibilitat d'executar de la majoria dels compromisos adquirits en campanya amb els habitants del municipi. La primera dada a destacar, sens dubte, és l'increment del total pressupostari. El 2019 a Sarrià de Ter s'hauran invertit a 31/12, 4.583.500,00 €. El 2020 s'invertiran 5.117.900,00 €. Un increment de 534.400 € en termes absoluts i un augment relatiu de l'11,66%, calculat sobre la base del 100% del 2018.
Si a més a més, tenim en compte que aquest increment s'ha produït sense augmentar cap impost municipal, és a dir, sense tocar per res la butxaca dels sarrianencs i sarrianenques, i a més a més rebaixant el deute de l'Ajuntament, llavors podem dir que la gestió econòmica de l'anterior equip de govern, també d'ERC-SDT, ha estat una bona gestió pel poble on hi ha guanyat tothom.
També és cert que en aquests pressupostos es veuen reflectits els increments de les aportacions de la Diputació, la Generalitat i l'estat. Aquesta major aportació per part de les administracions públiques supramunicipals es deu a l'increment del nombre d'habitants escaigut en els darrers 4 anys.
Tanmateix, la coincidència d'alguns objectius d'ERC-SDT amb el PAS ens ha portat a un pacte a dos anys vista. Contractar un tècnic de joventut en exclusiva pel jovent de Sarrià de Ter, entre d'altres punts ( Centre Arts Escèniques, etc.. ) i coincidències amb JxSarrià per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques per les persones amb mobilitat reduïda, són algun d'aquests punts en comú que han fet que el vot sigui favorable.
El projecte econòmic del 2020 també preveu l'inici de l'estudi de la construcció d'un centre de dia al poble. Aquest és un objectiu a llarg termini, tant per la seva quantia econòmica com per la seva execució temporal. En aquesta fita, també coincidim amb el PAS i els altres grups municipals.
Per un altre costat, segueixen en marxa alguns projectes com la transformació de l'enllumenat a tecnologia LED, la rehabilitació de l'edifici Rafael Masó, la potenciació de l'Espai d'Arts escèniques El Centre, la preservació i millora dels espais verds i el Pla de Mobilitat i Seguretat que ja hem presentat en les reunions amb els veïns i veïnes.
En conclusió, els habitants de Sarrià de Ter podem estar contents. Disposar d'una eina de gestió dels serveis públics com aquests pressupostos és una bona nova. Aquesta situació ens permetrà seguir millorant la nostra qualitat de vida.
Des del grup que formem els militants, simpatitzants, voluntaris, jovent, regidors i regidores i el nostre alcalde, volem agrair de nou la confiança que la majoria d'homes i dones de Sarrià varen dipositar en nosaltres quan varen triar la nostra llista per seguir governant el nostre municipi. No podem oblidar que som el que fem, i gràcies als nous pressupostos seguirem fent millores per Sarrià de Ter.