Sarrià de Ter

Notícia

Convocatòria beques Escola Bressol Municipal 2017/2018

Del 12 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos, dins l’horari de 15:00 a 17:00 hores s’obre el període de presentació de sol·licituds per l’escolarització d’infants a l’Escola Bressol Municipal pel curs 2017/2018.
 
En el següent enllaç es podrà consultar les Bases de la convocatòria:
Bases convocatòria Escola Bressol curs 2017-2018
 
Les condicions de beneficiaris/àries de les beques hauran de reunir una sèrie de requisits:
 
- Estar empadronats al municipi de Sarrià de Ter
- Tenir un nen/a admès i matriculat a l’EB municipal per al curs 2017-2018
- Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats a les bases
- No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- No superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableix a continuació:
  • Famílies de dos membres: 21.102,00€
  • Famílies de tres membres: 27.711,00€
  • Famílies de quatre membres: 32.870,00€
  • Famílies de cinc membres: 37.301,00€
  • Famílies de sis membres: 41.580,00€
  • Famílies de set membres: 45.870,00€
  • Famílies de vuit membres: 49.644,00€
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00€ per cada nou membre computable.
 
A fi de poder realitzar la sol·licitud es pot recollir directament a l’Escola Bressol o bé imprimir i emplenar el model en el següent enllaç:
Sol·licitud 2017 Escola Bressol