Segarra

Totes les notícies

Agraïment d'ERC la Segarra

Les candidatures d’Esquerra Republicana i llistes associades a la Segarra, van obtenir ahir un resultat de 3.626 vots, fet que suposa haver assolit el 35% dels vots, essent la força més votada a la Segarra. Esquerra Republicana vol agrair la confiança dipositada per la ciutadania i que ha contribuït a fer que aquest resultat sigui possible. Continuarem al servei de la comarca i de la seva gent, compromesos en seguir treballant per la justícia social, el progrés i els valors republicans a cada racó de la Segarra. Felicitem també a Junts per Catalunya, clars vencedors a les eleccions europees a la comarca. Volem donar les gràcies també, a totes aquelles persones que han fet possible el nostre projecte: als membres de les candidatures, els regidors i regidores sortints, els militants, simpatitzants, amics i famílies, sense la vostra col·laboració, dedicació i solidaritat, això no hagués estat possible. Gràcies de tot cor!   

Candidatura d'Independents per Tarroja - ERC-Acord Municipal

Us presentem la candidatura d'Independents per Tarroja-ERC-AM. La candidatura neix amb la voluntat 'de col·laboració i entesa amb la resta de membres electes i per a fer tot el possible per a aportar un granet de sorra en la construcció d’un ajuntament que sigui digne del poble al que representa'. 'Aquesta és una feina que cal sostenir, de manera honesta i transparent, per continuar potenciant la confiança mútua entre tota la comunitat'.   L'objectiu bàsic és 'treballar per a transmetre les inquietuds i necessitats de tota la ciutadania, així com també donar a conèixer les decisions que es prenguin dins l’ajuntament, apropant i facilitant la comunicació de l’ajuntament cap al poble i afavorir la comunicació del poble cap a l’ajuntament'. La candidatura d'IxT-ERC-AM està formada per: 1. Ignasi Artigas Carulla

Candidatura d'Independents de la Segarra - Acord Municipal a Talavera

Us presentem la candidatura d'Independents de la Segarra – Acord Municipal a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig de Talavera. La candidatura, una coalició formada per Independents de la Segarra (InSe) i Acord Municipal,  es presenta com un ‘grup obert i divers, de persones de diferents pobles, joves i grans, de diferents disciplines, formacions i ocupacions, però que tenim, en comú la vida de poble, i el vincle amb la terra i la pagesia, amb la voluntat de donar vida al territori i construir una alternativa sòlida, de treball compartit, de participació i realitat’. La prioritat d’Independents de la Segarra- Acord Municipal és ‘cuidar els nostres pobles amb afecte i sensibilitat, arranjant els espais públics i mantenint i millorant les instal·lacions municipals, destinar recursos per evitar el despoblament del municipi, estudiar i cuidar el patrimoni arquitectònic, cultural i natural del municipi i cercar recursos per arranjar i senyalitzar camins i rutes’. Per a la candidatura, activar la vida social i cultural dels pobles és clau, així com també ‘donar suport a les associacions i a la gent jove del municipi, destinant recursos i iniciativa per esdeveniments: festes majors, fires, activitats lúdiques, esportives...’. Pel que fa al funcionament de l’ajuntament, aposten per una organització ‘oberta, transparent i participativa, que faci reunions periòdiques i impliqui els veïns i veïnes en la detecció de necessitats dels pobles i en la priorització de projectes, optimitzi el pressupost municipal reduint despeses del personal electe i de designació i aprofiti subvencions i recursos disponibles per al be comú’. La candidatura d’InSE-AM es compromet a elaborar memòries anuals de la gestió de l’ajuntament amb informació clara dels comptes i de les actuacions dutes a terme. La candidatura d’InSe-AM a Talavera està formada per: 1. Rosa Maria Ribas Bartolí 2. Aina Castelltort Marcé 3. Laura Carballo Piqué 4.

Candidatura d'Acord per Ribera d'Ondara - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Us presentem la candidatura d'Acord per Ribera d’Ondara - Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.   La candidatura de Ribera d’Ondara, parteix del compromís de les persones que formen la llista, de fer ‘una política lliure, de valors, revolucionària, democràtica, inclusiva, respectuosa, emocional i emocionant, solidària però sòlida, cooperativa i operativa, flexible i pragmàtica’. El grup considera que el perfil de la persona que assumeixi l’alcaldia ha de ser responsable, àgil en buscar solucions, i tenir voluntat de mantenir la pau i la concòrdia entre les persones del municipi, mediant en les situacions de conflicte que tant malmeten la bona convivència i actuant sempre amb honestedat, ètica i transparència’. El programa electoral de la candidatura republicana se centra en diverses línies d’actuació, entre elles les infraestructures i els equipaments, pel que proposen ‘guanyar nous espais públics i fer-los accessibles a tothom, adaptant un espai per a fer un casal per a la gent gran, una sala polivalent destinada a biblioteca, ludoteca, i activitats culturals, millorar l’enllumenat públic, habilitar zones d’aparcament suficients per a tots els nuclis i cobrir la pista poliesportiva, però també millorar la senyalització dels espais i edificis públics i definir plans de manteniment que garanteixin l’estat correcte de camins, equipaments voreres i vies públiques, parcs infantils, zones verdes, locals socials, etc’. Prioritzar l’aprovació d’un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal també és un compromís per la llista encapçalada per Elisabet Jové. Pel que fa a la sostenibilitat i el medi ambient, consideren prioritari ‘vetllar per la recuperació i la conservació de la llera del riu Ondara en el seu pas per Sant Antolí i Vilanova, Hostalets i també Sant Pere’. En aquest àmbit, també consideren necessari estudiar la instal·lació de més punts de recollida d’escombraries i millorar el reciclatge, cuidant l’entorn on es troben els contenidors d’una forma homogènia a tots els nuclis, implementar, pla de neteja i regeneració de boscos i creació de tallaforcs naturals i aplicació de polítiques de sostenibilitat en general'.

Candidatura d'ERC-AM als Plans de Sió

Us presentem la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig als Plans de Sió. La llista, encapçalada per Xavier Pintó, actual alcalde, es presenta com 'un equip amb cares noves, amb molta motivació i il·lusió per a treballar pel municipi i per continuar el projecte amb noves aportacions i propostes. Som gent que vivim al territori, que el trepitgem cada dia i coneixem les seves mancances i les millores que s’hi poden fer, que apostem per un municipi on puguem tornar-nos a il·lusionar, on poder viure nosaltres i els nostres fills, un municipi obert a tothom, transparent, on tothom pugui opinar i participar dels projectes i les decisions'. Per a Pintó és imprescindible garantir un ajuntament transparent, fomentar la participació ciutadana i gestionar l'ajuntament sense personalismes. Xavier Pintó situa l’eix social com la  base de totes les polítiques municipals, “els alcaldes hem d’estar sempre al costat de la ciutadania, i aquesta proximitat ens ha de permetre visualitzar les seves reivindicacions i les seves necessitats. Hem de ser més participatius, consultar sempre al poble en la presa de decisions que més els afecta, i a la vegada també cal ser transparents, ètics i oberts. Tornar a il·lusionar a la ciutadania a viure a Plans de Sió serà una de les meves prioritats”, manifesta Pintó, i afirma que des de l’ajuntament donarà resposta a tots reptes socials del municipi, “sense discriminacions de cap tipus i compromès amb uns serveis públics de qualitat”. El republicà s'ha mostrat partidari de la incorporació d'una persona a la brigada de manteniment municipal per a millorar el servei. En aquest sentit, proposen 'potenciar el transport públic al municipi per a la gent gran i el jovent; millorar la sanitat als pobles, amb més hores d’atenció i millores sanitàries; impulsar els tràmits necessaris per a executar la nova escola, a més de millorar les condicions dels alumnes i professors, cosa que permetrà retornar l’Ajuntament a les Pallargues; tramitar la modificació del Pla Urbanístic; reclamar millores per a les zones ZEPA; impulsar mesures per a la rehabilitació d’habitatges i fomentar l’establiment de noves famílies al municipi; autogestionar l'aigua municipal; continuar reduint els impostos municipals, IBI, obres, aigua.

Candidatura d'ERC-AM a Torà

Us presentem la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig a Torà, una llista encapçalada per Magí Coscollola, que opta a la reelecció. El compromís bàsic de la candidatura republicana és el de continuar treballant pel municipi ‘amb bones pràctiques, honestedat, transparència, igualtat i tolerància zero vers la corrupció’. La candidatura que encapçala Magí Coscollola, que ha centrat una part de l’esforç en la present legislatura per a reduir el deute viu de l’Ajuntament, passant de més d’1.100.000 € fa 4 anys als 339.000 € a 31 de març de 2019, manifesta que ‘aquesta reducció de l’endeutament s’ha fet sense pujar impostos ni taxes i sense deixar de prestar cap servei, fet que ha condicionat l’obra municipal des del punt de vista que ha estat impossible abordar obres d’import elevat, excepte aquelles que han comptat amb alguna subvenció externa de la Generalitat o la Diputació, concedida per aquestes finalitats’. Per a aquesta legislatura, ERC-AM a Torà proposen ‘la millora i la renovació de la senyalització en general, la renovació de l’enllumenat públic per sistemes més sostenibles, el del manteniment dels vials, espais públics i zones enjardinades, la  millora dels espais de joc infantil de la plaça del Vall i del parc municipal, acabar la urbanització del PP2, obres indeguda ment recepcionades l’1 de juny de 2015 sense estar acabades, per fer-hi possible la instal·lació de noves empreses i com a conseqüència la creació de nous llocs de treball, la supressió de barreres arquitectòniques en edificis i vies públiques o elanteniment i millora de xarxa de camins municipals’. Magí Coscollola manifesta que també és prioritària 'la restauració de la muralla en vàries fases d’obra per fer-la visitable, dur a terme millores al camp de futbol municipal i al poliesportiu municipal, la rehabilitació integral del carrer Baix i Forn mitjançant un conveni amb l’Incasol, la renovació del sistema de calefacció de la Biblioteca i la Residència, diverses actuacions en la xarxa municipal d’aigua potable per millorar la qualitat de l’aigua i estalvi d’energia eliminant part dels bombaments'.

Candidatura d'ERC-AM a Sant Ramon

Us presentem la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig a Sant Ramon. La candidatura republicana, encapçalada per Meritxell Bonjch, està constituïda per un grup que té com a prioritat ‘treballar pel bé comú del municipi, per un ajuntament transparent i obert a tothom, des de diverses perspectives, sempre enfocades a incentivar i activar les activitats personal, industrial i econòmica del nostre municipi’. Les propostes de la candidatura plantegen la reforma del POUM per tal ‘d’actualitzar-lo a les necessitats de creixement del poble, replantejant les diferents unitats d’actuació del sòl urbà i industrial, modificant les unitats d’actuació urbanes per a fer-les viables i activar el teixit industrial, creant un nou sector industrial a la per a la petita i mitjana indústria’. La candidatura encapçalada per Meritxell Bonjoch, planteja necessària ‘la dinamització i el suport des de l’administració al teixit associatiu, potenciar i dinamitzar els nuclis de Gospí, Viver i Portell, així com també donar suport al model educatiu que segueix l’escola, valorant positivament noves iniciatives que es puguin generar’. Pel que fa a l’àmbit del turisme, es planteja fomentar el turisme eclesiàstic i de tot tipus, i davant de la problemàtica creixent de despoblament al món rural, proposen donar suport i potenciar accions per tal de que s’instal·lin noves famílies al nostre municipi. Quant a serveis i infraestructures, el grup d’ERC-AM planteja ‘adequar els accessos als edificis per a les persones amb mobilitat reduïda, creant un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, millorar les instal·lacions esportives, millorar la xarxa de camins, recuperar les fonts i espais verds emblemàtics i reactivar l’espai del camp de futbol, convertint-lo en un espai polivalent’. La candidatura d’ERC-AM està formada per:    1. Meritxell Bonjoch Riart 2.

Candidatura d'Independents de la Segarra - Acord Municipal a Estaràs

Us presentem la candidatura d'Independents de la Segarra – Acord Municipal a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig d’Estaràs. La candidatura, una coalició formada per Independents de la Segarra (InSe) i Acord Municipal, es presenta com un equip de persones amb ‘voluntat de treballar pel municipi sense cap interès personal i amb la il·lusió d’impulsar el municipi d’Estaràs cap al millor futur possible, fomentant la bona entesa i la concòrdia entre tots els veïns, potenciant la riquesa dels valors que ens uneixen i treballar amb total transparència, facilitant a la ciutadania tota la informació que desitgin’. El compromís de l’equip d’InSe-AM es fonamenta en avançar amb actitud positiva per treballar de ‘forma equilibrada per a cobrir les necessitats de tots els nuclis del municipi, consensuant les decisions rellevants pel futur del municipi amb el conjunt dels veïns i informant prèviament de les actuacions, prioritzant les propostes destinades a incrementar els serveis que millorin el benestar dels veïns’. Per a la candidatura InSe-AM, és imprescindible treballar pel futur amb determinació, amb treball en equip des de cada nucli, amb les portes obertes per a que tothom hi participi, i considera clau elaborar ‘un llistat de les necessitats prioritàries de cada poble per incorporar-les al Pla d’Acció Municipal’ i es comprometen a presentar propostes a totes les línies de subvenció que permetin obtenir finançament per a les actuacions prioritzades pels veïns del municipi. Pel que fa a les propostes programàtiques concretes, la candidatura per al municipi d’Estaràs proposa ‘impulsar uns serveis socials de qualitat per a la gent gran i fomentar l’arrelament dels joves en el territori, impulsar la conservació dels principals valors patrimonials del terme: naturals, històrics i artístics, tot potenciant les nostres tradicions, cercar solucions per a millorar el servei telefònic i la connexió a internet en tot el terme i potenciarem la promoció on-line dels nostres recursos, i avançar impulsant els processos participatius i de reflexió per dissenyar, de forma consensuada amb tots els veïns, les línies de futur pel municipi’.

Chakir el Homrani: ‘Cal tenir una mirada àmplia de país i votar en clau republicana’

La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya- Moviment d’Esquerres - Acord Municipal de Cervera ha dut a terme aquest dimarts l’acte central de la campanya per a les properes eleccions municipals i europees del 26 de maig a Cervera en el marc incomparable de l’edifici modernista del Sindicat de la capital segarrenca. L’acte ha estat conduït per l’històric militant cerverí, Ramon Castelló, i ha comptat amb la intervenció d’Anna Maria Calvís, alcaldessa de Menàrguens i candidata a les europees, Jordina Freixanet, membre de la candidatura d’ERC-MES-AM a la Paeria de Lleida, Gemma Espigares, diputada al Parlament de Catalunya, diversos membres de la llista cerverina, Mercè Carulla, Ricard Vicente i Meritxell Ramon, que han presentat els principals eixos programàtics de la candidatura, Joan Santacana, candidat a l’alcaldia i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies del govern de la Generalitat, Chakir el Homrani. Joan Santacana ha aprofitat per a agrair a tot l’equip la tasca duta a terme per a consensuar el programa electoral ‘que està encaminat principalment a fer una política basada en les persones, des del poble, i tenint la participació ciutadana com a eix central’ i ha demanat a la ciutadania ‘que ara és necessari validar aquest programa electoral a les urnes’. El conseller Chakir El Homrani, al seu torn, ha animat totes les persones presents a l’acte ‘a tenir una mirada àmplia de país i a votar en clau republicana, tant a les eleccions municipals, perquè els municipis són la peça fonamental que ens ha de conduir a la consecució de la República Catalana, com a les eleccions europees’.   Per cloure l’acte, s’ha pogut visionar un missatge de la secretària general d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, que de de Ginebra ha felicitat els candidats i ha encoratjat tots els assistents a participar en les eleccions locals i europees. Cervera, 22 de maig de 2019