Segarra

Notícia

Des d'ERC Segarra ens sumem avui i cada dia, al dia internacional contra la violència envers les dones

La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres).

Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.

En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. No cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.

Volem municipis lliures de violència masclista. Per tot això, des d'ERC a la Segarra, ens comprometem a:

- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.

- Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir l’habitatge de lloguer social.

- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

- Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.

- Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci.