Segarra

Notícia

La Segarra s’adhereix al manifest ciutadà per viure en un entorn vital acollidor, inclusiu i accessible

El ple del Consell Comarcal de la Segarra celebrat el passat dimecres 9 de setembre va aprovar l'adhesió al “Manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar, en un entorn vital acollidor, inclusiu i accessible” que impulsa la plataforma Volem Llars Per Viure, una petició adreçada a les administracions catalanes per garantir un habitatge digne a les persones grans, dependents i/o amb algun grau de discapacitat.

El manifest proposa impulsar espais inclusius per aquests col·lectius a través pisos tutelats, residències limitades a un nombre reduït de persones en formats diversos, que poden ser apartaments amb els serveis basics per als seus usuaris o pisos de cohabitatge finançats per la banca ètica mitjançant una cessió d’ús. L'objectiu és evitar que el poder adquisitiu dels usuaris condicioni la possibilitat de que la ciutadania pugui desenvolupar-se amb autonomia, intimitat i autodeterminació.

La Consellera Comarcal de Serveis Socials Gemma Martínez va afirmar que “aixó és un projecte de futur, que té futur”, tot destacant que el futur “passa per un canvi de model total per part de l’administració. Hem d'anar per un canvi de visió de la societat sobre com han  de viure les persones grans, dependents i/o amb algun grau de discapacitat dins de les seves possibilitats. Aquests i aquestes no deixen de ser ciutadans ni d'exercir el seu dret per aquest fet. O almenys així no hauria de ser”.

El Consell de la Segarra té establertes diverses línies d’actuació en aquest sentit, a través de l’ “Eix Persona” del  Pla d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI), que aposta per l’atenció comunitària i l’acompanyament de la persona usuària per fomentar-ne el seu empoderament en tots els àmbits. Paral·lelament, l’ens comarcal farà arribar el “Manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar, en un entorn vital acollidor, inclusiu i accessible” a tots els ajuntament de la comarca perquè hi donin suport i també apliquin les mateixes polítiques.