Segarra

Notícia

El grup Acord x Ribera d'Ondara - ERC denuncia que l’Ajuntament de Ribera d’Ondara incompleix la llei de transparència i el dret d’accés a la informació pública.

La Comissió de Garantia del Dret a l’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha estimat la reclamació del grup municipal d’Acord x Ribera d’Ondara-ERC en la que es denunciava l’incompliment per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ribera d’Ondara de la llei de transparència i el dret d’accés a la informació pública.
Així, segons la portaveu del grup d’Acord x Ribera d’Ondara-ERC, Elisabet Jové, va denunciar a la GAIP ‘la manca de compliment de l’obligatorietat de proporcionar la informació que sol·licitem des del grup, requeriments que són preceptius d’acord amb la legislació de procediment administratiu i la de transparència i accés a la informació pública’.

La regidora republicana ha manifestat que repetidament es dóna aquest fet, que no acostumen a rebre la informació sol·licitada i que a més, l'Ajuntament 'argumenta raons que no tenen sentit, ja que en cap cas les nostres peticions són reiteratives, de fet, no excedeixen d’una o dues al mes’. Elisabet Jové ha remarcat que ‘el que realment és reiteratiu és que l’Ajuntament gairebé mai contesta les nostres peticions, i mai ho fa dins del termini que preveu la llei municipal i de règim local’.

La regidora de Ribera d’Ondara ha denunciat que ‘l’Ajuntament a més de restringir constantment el dret d’accés a la informació, també restringeix els nostres drets relatius a poder exercir les funcions de seguiment i control de l’activitat municipal en tant que som regidors de l’Ajuntament’, En aquest sentit, la Comissió de Garantia del Dret a l’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha estimat la denúncia reconeixent el dret a rebre la documentació sol·licitada i ha requerit a l’Ajuntament de Ribera d’Ondara per a què la lliuri dins del termini màxim de deu dies i que n’informi oportunament a la GAIP. A data d'avui la regidora manifesta que tot hi haver-se exhaurit el termini fixat per la GAIP l'Ajuntament no ha lliurat la documentació sol·licitada.

Ribera d’Ondara, 27 de març de 2021