La selva

Totes les notícies

El Parlament aprova per unanimitat una Proposta de Resolució sobre els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt presentada per ERC, ICV-EUiA i la CUP

La Comissió de Territori i Sostenibilitat ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució sobre els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent. Amb aquesta proposta de resolució s’insta al Govern a analitzar el marc de les al·legacions presentades al projecte diversos traçats alternatius a les propostes presentades a l’actual projecte de tramitació, com podria ser fer la variant entre el riu Ter i el nucli urbà, diverses opcions pel sud de Bescanó i una alternativa zero i incloure-les a un projecte de millora de la N-141e. També s’insta al govern a executar les millores ja previstes i aprovades en el traçat Anglès-Vilanna i estudiar altres accions d’urgència al llarg del traçat i a elaborar una diagnosi de mobilitat de les valls del Ter i el Brugent, orientada a la recerca d’alternatives de transport col·lectiu que permetin rebaixar el nombre de vehicles que hi circulen.   El diputat d’ERC, Roger Torrent, explica que el projecte de millora ‘és essencial en una carretera que, no en va, es diu de la “vergonya”’. En aquest sentit, ERC insisteix en que ‘cal resoldre els problemes de seguretat que presenta la via. No volem més víctimes en aquesta carretera’. ‘Cal, en conseqüència, respondre al clam ciutadà per resoldre la perillositat, però cal fer-ho bé. Això significa assegurar que el que hi fem sigui la millor solució”. I ara, amb la proposta inicial plantejada ‘es posa en risc l’entorn del riu Ter en aquesta zona i té un cost de diner públic molt elevat. Les millores necessàries a l’anomenada carretera de la Vergonya es poden dur a terme de manera molt més econòmica i menys impactant’. ‘La variant de Bescanó es tracta d’un projecte inadequat i no ajustat a dret’. Per ERC, afegeix Torrent ‘el projecte presenta una manca d’estudi d’alternatives, ja que només se’n presenten dues, pràcticament idèntiques i sense plantejar cap alternativa real de traçat’.

Esquerra Republicana de Catalunya Amer denuncia irregularitats als plens del municipi

Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament d’Amer denuncia les irregularitats que es produeixen als plens municipals. Des de fa més d’un any, explica el regidor i portaveu d’ERC a l’ajuntament, Xavier Targa, ‘el gerent de la corporació, el senyor Sergi Baulida, s’asseu i pren la paraula als plens com un regidor més, sense que això estigui contemplat legalment en aquest ajuntament’. Davant d’aquest fet, ERC va demanar a l’alcalde que ho corregís. Ell s’hi va comprometre però no ho ha complert mai, sinó al contrari. A les sessions plenàries s’hi va incorporar posteriorment el senyor Èric Sureda, contractat com a tècnic assessor jurídic, intervenint de la mateixa forma que el gerent en les deliberacions i debats. ‘Hem requerit repetidament a l’alcalde que s’atingui a allò que marca la llei, però ha desatès les nostres demandes’.   Davant del que ens sembla una repetició de fets irregulars, el grup municipal d’ERC va adreçar un escrit a la directora de Serveis Territorials de Governació de la Generalitat a Girona per a què faci complir a l’equip de govern amb el que marca la llei en aquest cas. Actualment encara ERC està esperant la resposta d’aquest organisme.

COMUNICAT DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

1r.- Que va entrar a formar part del govern del Consell Comarcal de la Selva en data de catorze de juliol de 2011, fruit de l’acord assolit amb CiU. 2n.- Que el 14 de febrer de 2013 va tenir lloc un registre de la seu del Consell Comarcal de la Selva per efectius de l’Agència de Vigilància duanera, obeint un manament del jutjat d’instrucció número 1 de Lugo. Tal actuació va seguir amb la detenció del llavors President del Consell Comarcal de la Selva, d’un dels tècnics de l’ens, així com amb la declaració a les dependències de la Agència tributària a Girona, entre d’altres persones, del gerent i tres tècnics més del Consell. Que immediatament, ERC va imposar com a condició per a seguir en el govern, tant l’assumpció de responsabilitats polítiques, com encarregar a consultores independents un acurat estudi: del contracte del Consell Comarcal amb la empresa GRS a fi d’instar-ne la resolució, del funcionament com de la bona praxi tant del departament de gestió tributària com de diferents departaments. Tals condicions es van complir com és de domini públic. D’altra banda, es va acordar en el si del govern, depurar les responsabilitats que poguessin esdevenir dels actes dels funcionaris implicats així com del gerent del Consell Comarcal. 3r.- Que la situació d’estupor generada, seguida de la opacitat pròpia del secret de sumari va propiciar que es consolidés una situació que impedia adoptar cap mena de decisió respecte dels suposadament implicats, atenent al fet que molts dels citats a declarar no estan, encara avui, formalment imputats i que es desconeixia l’abast dels fets i les imputacions. Tal situació s’ha anat dilatant en el temps, fins que s’inicià un procés de filtració d’elements del sumari a determinats medis de premsa que sumats a la manca d’informació amb la que comptava el govern, ha propiciat un estat d’opinió que fa que el Consell com a institució, però especialment els partits del govern, comptin amb una imatge d’opacitat o fins hi tot de certa complicitat amb les actuacions objecte d’investigació.

ERC demana que es treballi i s’estudiï de forma íntegra la millora de la totalitat del tram de la carretera N-141 entre Anglès i Salt per evitar al màxim l’impacte ambiental

En referència a la publicació al DOGC de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental “Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 105+730 al 112+500. Tram: Bescanó-Salt” (clau: EI/IA.AG-03020.4) la Federació d'Esquerra Republicana de les Comarques Gironines comparteix la necessitat de realitzar una millora immediata a la carretera de Salt a Anglès per millorar la seguretat i la comunicació dels veïns dels municipis propers. Es tracta d’un tram amb una elevada perillositat i una gran inseguretat per tots els veïns que utilitzen aquesta carretera diàriament, coneguda popularment com la carretera de la vergonya.   L'estudi informatiu i d'impacte ambiental que es presenta ha estudiat dues alternatives molt similars pel que fa al seu recorregut, ambdues paral·leles al riu Ter.  Des d’ERC, volem recordar que en els darrers anys hi ha hagut una inversió important en aquest tram de riu amb diferents Projectes Life, que podrien resultar greument afectats. A més, el recorregut del riu Ter és un atractiu turístic molt important sobretot amb el carril bici entre Olot i Girona.   Les alternatives estudiades presenten un tram de tot l’eix viari que s’ha de modificar, que seria el tram Anglès-Salt. ERC demana que es treballi i s’estudiï de forma integra el tram, ja que només estudiant la globalitat s’aconseguirà reduir al màxim els impactes ambientals, socials i alhora, s’optimitzarà els costos d’execució d’obra.   Per ERC, la publicació només del tram Salt-Bescanó hipoteca la totalitat de trams futurs condicionant el traçat de les futures millores. A més, per ERC, qualsevol traçat d’aquesta futura variant ha d’estar consensuat amb tots els municipis afectats.   Des d'ERC Comarques Gironines es demana un replantejament el disseny  del sistema d’infraestructures de Catalunya, un plantejament realista, que contempli la totalitat del projecte, i a la vegada integrat amb el territori i pensat per les necessitats reals dels veïns dels pobles afectats.

El grup d’AMS de Sils denuncia la manca de sensibilitat de l’Ajuntament per no voler redactar un pla bàsic de protecció civil

El grup municipal Acord Municipal per Sils (AMS) critica la manca de sensibilitat de l’equip de govern per no voler redactar i disposar d’un pla bàsic de protecció civil al municipi, al·legat que no és d’obligat compliment per un municipi amb el nombre d’habitants que té Sils.   AMS considera que ‘tot i que la Llei no els hi obliga, sí que hi ha elements de risc al municipi, a causa de la seva proximitat al Polígon Bosc de Can Cuca, on el passat novembre hi va haver una fuita que va afectar el personal de l’empresa veïna. Aquesta situació, i fins a dates d'avui s'ha continuat detectant la presencia de aquets gasos. Concretament, la passada  setmana es va requerir l’actuació dels bombers requerides vegades. La proximitat de l’autopista AP7, també és un altre agreujant. Per tant, entenem que no sols és recomanable tenir un pla bàsic de protecció civil si no que ens pot estalviar futures situacions d’alt risc’.   Amb fets com els d’aquest incident, es demostra l’existència de riscos potencials i alhora la inexistència de protocols prefixats en un pla d’emergència. ‘Hi ha molts municipis amb el mateix nombre d’habitants que Sils que tenen aquests plans de protecció civil’.   Per AMS, disposar d’un pla bàsic d’emergència municipal, és important, ja que així es tindrien presents els factors específics de risc i la resposta que s’hi ha de donar, la qual cosa permetria clarificar les actuacions que ha de fer l’Ajuntament i tranquil·litzar els veïns davant eventuals accidents.   Acord Municipal de Sils lamenta la manca de sensibilitat i deixallesa de l’equip de govern també a altres llocs del municipis, des de la riera de Vallcanera/Les Comes, voreres i carrers en estat pèssim...

Vidreres Som Tots-ERC-AM dóna suport al Jutge de Pau

Vidreres Som Tots-ERC-AM vol donar suport al Jutge de Pau del municipi, el senyor Joan Colls Vall-llosera. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) l’ha apartat del càrrec per haver militat a Convergència Democràtica de Catalunya. Des de Vidreres Som Tots, ‘volem agrair-li la dedicació de tots aquests anys, des de l’any 2000, i agrair-li la seva imparcialitat en tot moment en l’exercici del seu càrrec. Per altra banda, Colls ja no era militant d’UDC quan va ser reelegit i a més, actuava amb gran professionalitat’. Segons la resolució ‘la conducta del jutge suposa un greu trencament del principi d’independència que inspira la funció jurisdiccional i de confiança que en un estat de dret ha d’inspirar la funció jurisdiccional a la societat’. Per Vidreres Som Tots, ‘s’aplica aquest càstig a un humil jutge de Pau mentre que el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militant del PP i el màxim òrgan judicial de garanties constitucionals de l’Estat que ha de garantir una total independència contínua exercint com a president’.

Vidreres Som Tots-ERC-AM critica que l’equip de govern no rebaixi el coeficient que s’aplica al valor cadastral

Vidreres Som Tots-ERC-AM critica que l’equip de govern no rebaixi el coeficient que s’aplica al valor cadastral al municipi. Quan VST-ERC portava la regidoria d’Hisenda, es va sol·licitar al ministeri d’Hisenda per tal d’aconseguir una reducció del 27% del valor cadastral dels immobles. La rebaixa, però, no es veurà reflectida en els rebuts de l’IBI de l’any 2014 ja que l’actual equip de govern ha decidit no modificar el coeficient que s’aplica al valor cadastral. ‘Som conscients que l’IBI és un dels principals ingressos de l’Ajuntament, però encara som més conscients de les vertaderes dificultats que tenen molts vidrerencs per pagar aquest impost, ara més que mai, encara immersos en la crisi econòmica’. Per Vidreres Som Tots-ERC-AM, ‘és molt injust que en l’actual situació de rebaixa de salaris, i fins i tot, quan el Ministeri d’Hisenda reconeix que hi ha preus sobrevaluats, el nostre ajuntament no sigui conscient de la situació i prefereixi prioritzar despeses moltes vegades més supèrflues abans que reduir impostos’. Tot i que encara és molt aviat per conèixer quin serà el romanent de tresoreria de 2013, però si tenim en compte el dels últims dos anys, ‘podem assegurar que el marge que té l’Ajuntament per reduir els ingressos provinents de l’IBI és considerable’.

Nova Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sils

Esquerra Republicana de Catalunya ja té secció local a Sils. El president de la nova secció local és Ramon Cunill. L’executiva local està formada per:   Presidència:                                       Ramon Cunill Sec. Organització i Finances:           Manuel Serrat Sec. Imatge i Comunicació:              Sergi Garcia Sec. de la Dona:                                Gemma Garcia Sec. Pol.Municipal:                            Juli Garcia     L’objectiu és treballar per elaborar un projecte ferm i alternatiu pel poble de Sils de cara a les eleccions municipals de l’any 2015. A partir d’ara, s’aniran teixint els eixos programàtics i el model de poble que vol ERC per Sils i a partir d’aquí, es mantindran trobades amb associacions, entitats, empreses i recollir les demandes i opinions per tal d’incorporar-les.   D’altra banda, també es vol treballar des de Sils pel projecte nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya, per aconseguir la independència de Catalunya.

ERC es reuneix amb membres de l’entitat NoMAT-Selva

L’objectiu de la trobada ha estat conèixer de primera mà les inquietuds i els arguments de l’entitat NoMAT-Selva i establir uns punts de coordinació per treballar des del Parlament de Catalunya i des del Congrés dels Diputats.   Des d’ERC, es demanarà al Congrés dels diputats la compareixença del ministre i es faran preguntes respecte aquesta infraestructura. Pel que fa al Parlament de Catalunya, es contactarà amb les conselleries que calgui per fer actuacions conjuntes davant Red Eléctrica Española per plantejar alternatives a aquest ramal.   D’altra banda, ERC dóna suport a la consulta popular organitzada pel dia 26 de gener a Santa Coloma de Farners, Sils i Riudarenes sobre aquest projecte.   Per ERC, igual que per entitats com NoMAT-Selva, aquesta és una estructura sobredimensionada per les necessitats del territori, que no respon a donar respostes a les deficiències en les estructures de distribució de baixa i mitja tensió, sinó que respon a criteris financers per negoci en transport d’energia. En el seu moment es va parlar de la necessitat d’alimentar el TAV i assegurar el proveïment a la zona de la costa, però ha quedat més que demostrat que ni una cosa ni l’altra tenen res a veure amb la MAT.   El canvi de traçat en el ramal fins a la subestació de Riudarenes respecte l’opció original que utilitzava el vial de serveis paral·lel a l’autopista fa que ara quedi afectada una zona de molt valor paisatgístic i ecològic.   No només es tracta d’oposició a l’actual traçat del ramal, sinó de qüestionar la necessitat de la infraestructura en uns moments com aquest, on el país necessita altres tipus d’inversions i sobretot un model energètic diferent i més sostenible.     200 persones a l’acte ‘Votar és democràcia’ de Santa Coloma de Farners   Unes 200 van participar també aquest dimecres al vespre a l’acte ‘Votar és democràcia’, amb el diputat d’ERC al Parlament de Catalunya, Sergi Sabrià, i el diputat al Congrés, Joan Tardà.