La selva

Notícia

L'augment de consellers que formen part a la permanent del Consell Comarcal de la Selva (de 13 a 17) repercutirà en una pujada de la despesa política

El passat 21 de juliol de 2015 a la sessió plenària del Consell Comarcal de La Selva en aproximadament 40 minuts es va aprovar l’anomenat cartipàs comarcal.

Tot plegat, la primera mostra de l’acord de govern entre CiU, (encara era CiU), i Independents de La Selva. Nomes ERC i la CUP van fer us del seu dret de paraula per a mostrar la seva oposició a certs aspectes que formaven part de l’ordre del dia.

Aquest va ser el primer punt en que ERC va haver d’expressar el seu posicionament. Feia dies que els consellers, com a mínim els del grup d’ERC van rebre via mail l’ordre i l’acte de treball pel ple del dia d’ahir. No va ser fins arribar a la sala de plens que es va tenir accés a una nova acte de treball, col·locada al damunt de la taula, que vam poder descobrir que allò que el mateix dimarts havia publicat la premsa era el real contingut de la sessió plenària. Es a dir, la premsa tenia millor informació que els consellers. Va ser el portaveu d’ERC el que va haver de posar de manifest aquest fet. Cal dir que no parlem del fet d’una errata, omissió d’algun nom o alguna redacció poc encertada, que de tot hi havia tal com es va evidenciar.

Era quelcom més important, A la documentació que es va fer arribar als consellers, i a més del president com a dedicació exclusiva, hi apareixien dos dedicacions parcials, (del 75%). Tots, tres, proporcionalment, cobrarien 55000 euros anyals. Es a dir, tant president com vicepresident com la coordinadora (nou càrrec inventat per l’actual govern) pasaban a cobrar el mateix, proporcionalment parlant. La sorpresa ha estat que la dedicació del vicepresident, que recau a un conseller d’independents de la Selva, HA DESAPARESCUT. Pot ser per que ja tenía l’exclusivitat al seu ajuntament, o van assistir a la primera desavinença de l’equip de govern. La realitat és que els consellers no van tenir cap noticia d’aquest fet fins el moment del ple, i per que ERC ho va posar de manifest.

Ara, les preguntes en són moltes. Com és que la premsa està millor informada que els consellers, quin motiu hi hà per aquest canvi, com és que la coordinadora cobra el mateix que el president (proporcionalment), etc.

Altre punt en que ERC va manifestar el seu desacord va ser el fet que ara, a la permanent hi tindrem 17 consellers, (amb un augment de la despesa que es va voler amagar) els mateixos 17 consellers que formen part de govern. Es a dir, els mateixos consellers que integren el pacte de govern. És molt fàcil arribar a la conclusió que tant el nombre de conselleries com de membres de la permanent han estat producte d’un pacte polític que ara paguem els ciutadans. L’explicació d’aquest fet per part del president s’ha limitat a dir que així es treballarà millor. La pregunta doncs, si el pacte de govern fos amb 19, 20, 21 consellers, en tindríem un altre número de conselleries o de membres de la permanent?. Tot plegat, un acord de govern que arrossega a la ciutadania i no pas a l’inrevés.

Tot i amb això, la voluntat expressada per part d’ERC ha estat la de voler creure en aquesta manifestació del president, així, estarem atents a aquesta nova etapa, amb nous càrrecs i volem saber quins objectius. Posarem el nostre esforç en la nostre feina i el punt de mira en cada veí de cada poble