La selva

Notícia

Interacció, transparència, cultura i esport, eixos principals per Riells i Viabrea, indica Josep M. Bagot, alcaldable d'ERC per a les municipals 2019

 
  •  Ens podria explicar breument quines són les accions principals que es porten a terme des de l’Ajuntament de Riells i Viabrea?
A causa de la idiosincràsia del nostre municipi constituït bàsicament per urbanitzacions la relació entre els veïns és molt menys fluida de la que es produeix en un que sigui més compacte. Aquesta realitat ha fet que apostéssim de manera prioritària per a crear espais de trobada que facilitessin la interacció entre els veïns.

D’aquí que s’hagi creat la Casa de Cultura, el camp de futbol, la biblioteca, s’ha potenciat la plaça de l’Ajuntament com a espai de jocs, etc. Per altra banda s’han creat línies de treball enfocades a les persones i en especial als joves i s’ha incidit en les ajudes a la gent amb certes necessitats.

La cultura, esport, la transparència en la gestió són altres temàtiques en les quals també hi estem esmerçant molts esforços.  
 
  • Quins considera que han de ser els atributs i valors d’un Equip de Govern municipal?
Empatia. Aquest com a element central de qualsevol altre dels atributs, aquest hauria de prevaldre en qualsevol sistema de gestió i en qualsevol decisió. Si un dirigent no sap o no intenta posar-se en lloc dels seus conciutadans serà molt més difícil que les seves decisions puguin ser acceptades per la majoria.

Per descomptat l’honestedat, anar, sempre, amb la veritat per davant, encara que en la immediatesa del moment això pugui crear més conflictivitat, i per últim, il·lusió. Un equip de Govern sense il·lusió per millorar la realitat que l’envolta és un Govern sense força ni ganes per treballar.
 
  • Mirant al futur... Quines serien les principals línies d’actuació per al municipi?
N’hi ha moltes de línies en què s’ha d’incidir: millora dels carrers i dels espais públics, ajudar a les entitats, potenciar activitats per a totes les edats, ... Però, per nosaltres, sempre n’hi ha hagut dues de centrals: protegir el nostre entorn i potenciar la cultura.

La protecció del nostre entorn s’ha d’entendre des de tots els punts de vista medi ambientals; és a dir, reducció de la contaminació lumínica, augment del reciclatge, protecció de certs espais verds, ... S’ha de tenir en compte que Riells i Viabrea està en un 60% dins el Parc natural del Montseny i que formem part, en el seu conjunt, com a Reserva de la Biosfera i, per tant, som conscients i volem conscienciar del que això representa pel nostre municipi. És el nostre tret distintiu.

Pel que fa a la Cultura, aquesta és una aposta pròpiament d’aquest Equip de Govern. Nosaltres no entenem el creixement i la millora d’un poble que no vagi agafat de la mà del seu creixement cultural, entenent la cultura des de totes les seves vessants, que són gairebé infinites. Gairebé tot ho pots impulsar des d’un punt de vista cultural o amb certes dosis d’ella.
 
  • Quins mecanismes té el consistori per atendre les preocupacions i els problemes dels veïns?
El més habitual, encara avui dia, és l’atenció directa a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà responent a les seves instàncies.

També donem sortida a aquells dubtes o preguntes que ens arriben al web municipal o a través de twitter, facebook o instagram. Algunes vegades responem a la mateixa xarxa o a vegades concertem visita amb l’interessat. Altres vegades la resposta es dóna concertant una visita en el mateix ajuntament o anant a visitar al ciutadà, depenent de la problemàtica.
 
  • Finalment, em podria dir 3 adjectius per definir el municipi?
Socialment som un poble format per una suma de població autòctona, de persones provinents dels municipis de l’entorn i una part important de l’àrea metropolitana. Això crea diversitat; diversitat de punts de vista, diversitat culturals, de maneres de fer.

Urbanísticament som un poble dispers el que complica, i molt, la seva gestió i moltes vegades la mateixa integració del nouvingut.

Els quatre mil i escaig d’habitants ens distribuïm en més de 54 kilòmetres de carrers d’urbanitzacions. Aquest últim element comporta tranquil·litat, és a dir, s’hi viu bé i la convivència és fàcil.