La selva

Notícia

"L'Ajuntament és un espai que sempre està a disposició dels veïns i les veïnes" indica Francesc Johé, alcaldable de Brunyola i Sant Martí Sapresa

 Ens podria explicar breument com es gestiona un municipi que està format per dos pobles -Brunyola i Sant Martí-?

La gestió és similar a un municipi d’un sol poble, però s’ha de tenir molt present les necessitats que poden ser lleugerament diferents i que ningú  sigui tractat diferent, per ser d’un nucli o un altre i que ningú no se senti discriminat. Per això s’han de compartir activitats en els nuclis i compensar necessitats i inversions.

Nosaltres a més a més, hem complert la promesa electoral de fer una consulta per canviar al nom del municipi, si així ho aprovaven els veïns i passar a denominar el municipi amb el nom dels dos nuclis, Brunyola i Sant Martí Sapresa en lloc de només Brunyola. Això, es va fer i va sortir que sí. És un element que ens ajuda a agermanar-nos més.


Quin és i com es recolza des del consistori el vertader motor de Brunyola i Sant Martí?

Els motors que poden ajudar al progrés del municipi son varis. Entre aquests podem destacar:

- Estimular l’economia. En aquest cas treballem colze a colze amb els productors d’avellanes. Alguns ja comercialitzen directament una part de la collita, petita però anirà ames. És un treball que s'ha anat fent en els últims 3 anys

- Donar a conèixer el municipi per augmentar l’activitat  de la restauració i turisme rural

- Posar més serveis als veïns per tal de fer la vida més còmoda en un municipi rural com el nostre

-Ordenar el municipi per fer-lo més atractiu per viure


Les deficiències més rellevants actualment, quines serien? Heu planificat línies d'acció per revertir-les?

Tot i que hem fet moltes actuacions per resoldre deficiències, sempre en queden per resoldre.
En aquest últims 4 anys, que hem estat al govern municipal, hem abordat diferents prioritats.

-Reparació i millora de camins rurals

-Millora dels accessos als nuclis

-Senyalització de masies i camins

-Local polivalent nou

-Neteja i enjardinament dels nuclis

-Adequació de l’accés a l’Ajuntament

-Xarxa de fibra òptica rural

-Reestructuració de la recollida d'escombraries

I, entre les deficiències a planificar pel pròxim exercici, hauríem de destacar la millora en el subministrament d'aigua, pou i dipòsit i, també, la millora del tractament d'aigua residual (depuradora).


L'Ajuntament és un espai accessible per als habitants del municipi?

L’Ajuntament sempre el tenim a disposició dels veïns. Malauradament estem limitats d’espai per segons quines activitats i per això estem construint un local polivalent que ens ajudarà molt a solucionar les deficiències d’espai.

Totes les associacions i agrupacions de veïns tenen permanentment els locals a la seva disposició pel que necessitin.


 Finalment, quins considereu que són els punts forts de la vostra llista i que poden aportar poble?

La nostra llista actual,  i la de la pròxima legislatura que renovem en part, compta amb punts molt forts com una gran capacitat de gestió, grans coneixements en gestió i negociació, un esperit dialogant, capacitat de gestió cultural i formació tècnica en diferents camps. Així com, excel·lents coneixedors del municipi.

Amb aquest coneixement i la capacitat de gestió, hem pogut fer un salt en el progrés del municipi i sens dubte per aquesta nova legislatura el salt encara serà més gran. 

Hem de tenir present que vàrem trobar molts temes enquistats per resoldre des de feia anys i que la capacitat de gestió de la llista ha permès anar-los resolent i, actualment, tindrem més temps per encarar nous projectes.