La selva

Notícia

"Treballar amb organització i criteri, tenir en compte les urbanitzacions i la importància de l'educació i la cultura" elements imprescindibles de la candidatura d'ERC Maçanet

Ens podria explicar breument quina ha estat la tasca d'ERC a Maçanet de la Selva en els darrers anys?
 
La nostra principal aportació ha estat posar el focus en qüestions que el govern municipal ni veia com a problemes a l’inici de la legislatura: treballar amb organització i criteri, tenir en compte les urbanitzacions i la importància de l’educació i la cultura. També hem fet propostes en diferents àmbits, des d’un reglament clar i objectiu sobre el finançament de les associacions amb diners municipals fins a la millora de la seguretat en els passos de vianants de l’Avinguda Sant Jordi, que no han prosperat. I hem fet control de govern des de l’oposició centrant-nos en la gestió i essent constructius.
 
Quines diria que són les mancances més rellevants del municipi actualment? 
 
La desorganització del consistori i la manca d’un projecte global i a llarg termini. Aquestés el principal problema. I el govern, que portarà vuit anys manant, n’és el principal responsable. A l’Ajuntament hi falta estructura i sense això es fa difícil funcionar de manera competent. Els serveis bàsics a les urbanitzacions són un drama. I a nivell sectorial tenim molta feina en educació i joventut.
 
I les principals línies d'acció que s'haurien de seguir per revertir-les? Són aplicables?
 
Moltes es poden iniciar. I tenim projectes que concretarem en campanya. Malauradament la qüestió de l’aigua de Residencial Park podria estar més encaminada i no ho està. A veure si ens en sortim i encarrilem el tema.

La dificultat més gran de la pròxima legislatura serà créixer en estructura després d’anys d’haver-la congelada. El futur govern es trobarà que haurà d’augmentar molt el pressupost en el capítol 1, el de personal, però hi ha topalls legals per poder fer-ho, a més de la dificultat de fer-ho sense descompensar la totalitat del pressupost. Si a això hi afegim que el govern va votar crear la policia local sense pensar com es pagaria, queda clara la dificultat.

Si pensem sectorialment es poden fer moltes coses, i les farem, perquè cal fer-les, però caldrà optimitzar els recursos comptant amb tothom i organitzant bé tot el que tenim.
 
Si hagués de destacar 3 valors que ha de tenir un Equip de Govern, quins serien?
 
Més que valors, són tres elements necessaris en qualsevol equip i que han mancat els últims vuit anys.

Cal confiança entre les persones que formen l’equip, això és bàsic per rendir al màxim i aprofitar tot el potencial. És necessari tenir projectes compartits per anar tots a la una cap a uns objectius concrets. I cal treballar amb organització, planificació i a partir de criteris clars per tal que tothom sàpiga quina feina ha de fer i què és responsabilitat seva, i així treballar coordinats.
 
Ja per acabar, quins considereu que són els punts forts de la vostra candidatura i per què són positius per a Maçanet?
 
Tenim un projecte a favor de tothom i no una suma d’interessos particulars. Un projecte global i amb accions a curt, a mig i a llarg termini que vol donar resposta a les necessitats del dia a dia però també il·lusionar-nos projectant el Maçanet que volem d’aquí a deu, quinze anys i més enllà.

Som garantia d’honradesa i transparència: volem governar però no a qualsevol preu. Explicarem les decisions que prendrem. Ho fem en les assemblees d’Esquerra i ho farem comunicant des del govern.

Sabem com donar resposta a les necessitats que té el poble: com organitzar l’Ajuntament i com revertir processos de degradació en diferents àmbits.

I sobretot, cal un canvi d’estil. Representem una nova manera de fer. Governar des dels valors democràtics, republicans i d’esquerres no vol dir manar com si fossis l’amo, sinó col·laborar amb tothom que vol fer coses positives per Maçanet i la seva gent.