Sentmenat

Notícia

La comissió encarregada de la negociació per fer un pacte de govern entre CiU i ERC va arribar a un acord de govern.


Comunicat conjunt CiU-ERC sobre el pacte de govern

La comissió encarregada de la negociació per fer un pacte de govern entre CiU i ERC, formada pels presidents de les dues executives locals, els caps de llista i regidors electes de les dues parts, va arribar a un acord de govern el passat divendres 10 de juny a les 23:00 hores per formar un govern estable durant el mandat 2011-15.

Els dos grups polítics informem a la població sentmenatenca que, després de diverses reunions entre representants d’ambdós equips polítics i que han servit per avaluar les coincidències programàtiques i establir els punts bàsics de trobada de les dues candidatures, hem assolit un acord per constituir un govern de coalició que assumeixi les responsabilitats del govern municipal de Sentmenat durant els propers 4 anys. Aquest acord ja va tenir una primera conseqüència el passat dissabte 11 de juny en el ple d’investidura, quan els dos regidors d’ERC van donar suport a la candidata de CiU, Núria Colomé, per tal que fos reelegida alcaldessa.

El pacte signat contempla un seguit de compromisos del nou govern que a continuació en detallem els més destacats.

1 – Rebaixar el capítol 1 dels pressupostos, personal, en línia amb el que marca el Pla de Sanejament Municipal.

2 - Encarregar la segona part de l’Estudi Organitzatiu i Manual de Funcions a la Diputació de Barcelona per optimitzar i reorganitzar la plantilla de treballadors l’ajuntament, i estudiar la possibilitat de mancomunar tècnics o serveis amb altres ajuntaments.

3 – Reduir el sou de l'alcaldessa i les assignacions a regidors i congelar-los durant els quatre anys de mandat.

4 – Fer un nou organigrama a l'Ajuntament, establint tres grans àrees cadascuna de les quals amb la seva direcció política i tècnica: Àrea d’Atenció a les Persones (CiU), Àrea Econòmica i Serveis Generals (ERC), Àrea Territori i Medi Ambient (CiU).

5 - Realitzar una referèndum/consulta popular vinculant relatiu a la ubicació de la residència assistida i centre de dia. S’estableix la data de la consulta com a màxim el primer trimestre de 2012. S’establirà un percentatge de participació mínim per a la seva validesa vinculant.

6 – Prendre les decisions de govern per consens.

7 - Les parts es comprometen a la revisió de la sentència del Pla del Castell i a la possibilitat de demanar responsabilitats. Es parla de la dificultat jurídica que això implica però es manté el compromís de la revisió de l’assumpte.


8 - Les parts es comprometen, en relació a la urbanització de Can Fargues, a què els veïns que ja van realitzar el pagament de la instal·lació de l’aigua no la tornin a pagar i a revisar les càrregues i gravàmens en funció de l’edificabilitat.


9 – En cas que durant aquest mandat hi hagi disponibilitat pressupostària, establir com a prioritat arranjar l’espai del centre d’entitats destinat al Casal de Joves, i quan el Casal de Joves comenci a utilitzar el nou espai, traslladar la seu de la policia local a l’antic CAP, ara utilitzat provisionalment pel Casal de Joves.


10 – Establir una normativa única per l'ús de locals municipals per part de les entitats del poble.


11 – Quan hi hagi disponibilitat pressupostària, arranjar la casa de Cal Milionari i assignar-la a activitats de caràcter social realitzades per entitats del poble, com els Especials Sentmenat.


12 – Dins l'equip de govern, establir la llibertat de vot per temes d'interès supramunicipal.


13 – Treballar per la presència de més especialistes al CAP.

Totes dues forces polítiques manifestem estar molt satisfetes de l’acord obtingut i hem començat a treballar per confeccionar un cartipàs municipal coherent, equilibrat i que respongui a les necessitats de sentmenatencs i sentmenatenques. Ambdues parts també destaquem que l’acord ha estat possible gràcies a la voluntat compartida de treballar rigorosament pel bon futur de Sentmenat i a la coincidència d’ambdues candidatures en relació als eixos de treball prioritaris de cara als propers 4 anys.


Executives Locals de CiU i ERC