Simat de la Valldigna

Notícia

Convocatòria de Ple en sessió extraordinària

  • Ajuntament de Simat de la Valldigna
S'ha convocat Ple, en sessió extraordinària, previst per al dimarts, 3 de gener de 2017, a les 19,30 hores.

ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

1.1.- Expedient instruït en virtut de l’aprovació del Pressupost general municipal per a 2017, bases d’execució, plantilla de personal i annexes.


Ahir dilluns es tractaren els pressupostos per al 2017 en la Comissió Informativa.

El nostre grup ha estat treballant els pressupostos. Atès que se celebrarà ja iniciat el 2017, és un Ple que dóna peu a la reflexió de la gestió de l'Ajuntament, una gestió que l'equip de govern de l'Ajuntament de Simat porta endavant amb majoria suficient.

El nostre grup municipal, Per Simat Esquerra, tot i estar a l'oposició, continuarà treballant per aconseguir un Ajuntament més transparent, més proper a la ciutadania, que sàpiga prioritzar les necessitats de les persones, el benestar dels majors i assegure una convivència solidària i igualitària entre els simaters i simateres.