Simat de la Valldigna

Notícia

Convocatòria de Ple en sessió ordinària

  • Ajuntament de Simat
El proper dilluns, 31 de juliol, a les 19,30 hores, al saló de plens, tindrà lloc el Ple. Atès que és ordinari, qualsevol persona té dret a demanar la paraula i ser escoltada.

Ací teniu l' ORDRE DEL DIA:

1.       ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1. Examen i aprovació de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de maig de 2017, 3 i 12 de juliol de 2017.
1.2. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de juliol.
1.3. Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius per al curs escolar 2017-2018.
1.4. Donar compte del Decret 326/2017, sobre “Acomiadament de la treballadora Maria Luisa Blasco Altur”.
1.5. Ratificació del Decret 134/2017, de 22 de març, sobre l’ajuda d’equipaments per a les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana.
1.6. Donar compte dels decrets números 212,226, 228, 239, 240, 242, 246, 256, 263, 264, 273, 276, 290, 296, 299, 300, 302, 303, 311, 312, 322, 324 i 325 de 2017.
1.7. Conveni de col·laboració per a l’adhesió a la plataforma d’Administració Electrònica per a Entitats Locals de la Diputació de València.
1.8. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la modificació puntual del Conveni Marc vigent entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes.
1.9. Moció presentada per la portaveu de PSE:
             a) Per uns espais d’oci lliure de violència masclista.
       1.10 Mocions presentades pel portaveu d’EUPV:
             a) Per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica.
             b) Per a exigir un nou model de finançament autonòmic
       1.11 Moció proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies:
a) De rebuig davant l’aprovació del RD 638/2016, de 9 de desembre, que ha modificat el Reglament del Domini Públic Hidràulic, a l’establir noves limitacions als usos del territori per motius de risc d’inundabilitat.
       1.12. Renúncia de la regidora Maria José Gregori Robledillo.

2.- ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
    2.1 Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017.
 
3   ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

4   TORN D’INTERVENCIONS