ERC Sitges

Notícia

Esquerra per la protecció dels animals

Aurora Carbonell i Txell Chesa
Aurora Carbonell i Txell Chesa
Avui en dia, i enmig del moment econòmic en el que estem inmersos, si una cosa és important és saber utilizar bé els recursos dels que disposem i gestionar-los correctament. Aquesta premisa serveix per a definir el que des de fa temps Esquerra demana al grup socialista respecte la gestió dels diners emprats en la recollida d’animals abandonats a la Vila. No es tracta, doncs, d’augmentar la quantitat de diners destinats a aquesta partida,malgrat siguin pocs, sino de millorar la seva gestió i d’aquesta manera poder retallar despeses.

La gestió del CAAD de Vilafranca
Posant un exemple, fins l’abril de 2010 hi havia moratoria per matar animals sans al CAAD (centre d’acollida d’animals domèstics) de Vilafranca, malgrat que a Sitges ja no n’hi havia i els seus animals no podien ser sacrificats. Des de l’any 2009, Esquerra està demanant a l’Ajuntament una major implicació en el control del servei del CAAD. Són molts els diners que s’hi destinen any rera any i no es disposa de cap mena d’informació dels animals abandonats al nostre municipi que hi han anat a parar. Al ple del 31 de maig del 2010 i amb la sospita que al CAAD no s’acomplia el que s’havia signat a la Vila de Sitges i es seguía sacrificant, Esquerra mitjançant una moció demanava les fitxes dels animals del CAAD que havien estat recollits a la Vila on s’indiqués el destí dels animals. Es va aprovar entregar-les en un termini de dos mesos. Encara les esperem. Nosaltres sabem que no les entreguen per dos motius: el primer és la despreocupació i el segon és que la majoria d’animals aquell any varen ser sacrificats. Animals sans que no haguessin mort si l’Ajuntament hagués fet bé la seva feina. Molts diners pagats al CAAD que podien haver estat emprats en altres coses més profitoses pels animals que una injecció per acabar amb la seva vida.

Adopcions i esterilitzacions
D’altra banda, Esquerra porta anys conscienciada en que la millor manera d’evitar els abandonaments és promoure adopcions responsables i incidir sobretot en perseguir als propietaris que abandonen. Aplicant simplement el que diu la llei, amb multes fins a 20.000 euros. Proposem publicar fotografies dels animals abandonats al nostre municipi perquè els ciutadans de forma anònima ens indiquin si el coneixen. Cal recordar que l’abandonament d’animals d’aquests propietaris incívics, a la resta de ciutadans ens costa diners. Diners, els d’aquesta partida, sempre escasos, que podrien ser emprats d’una altra forma en benefici dels animals. Per posar un exemple, podrien ser emprats en la necessària esterilització i cura de les colònies de gats de carrer que hi ha a la vila.

Suport a les associacions i voluntaris pels animals
Per últim, Esquerra vol agrair l’esforç i la dedicació de les moltes persones i associacions animalistes que hi ha a la nostra vila, i que amb els seus pocs mitjans fan una feina exemplar amb els nostres gossos i gats. Feina que hauria de rebre el suport i ser compartida per l’Ajuntament.


Meritxell Chesa i Forné
Nº11 d’Esquerra a Sitges