ERC Sitges

Notícia

Estat d'execució del pla d´inversions sostenibles

Condicionats per el compliment de la Llei d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera i per l'aprovació tardana dels Pressupostos Generals de l'Estat, el 27 de juny del 2017, el Ple Municipal del passat mes juliol, va acordar la previsió anual d'inversions sostenibles del 2017 amb càrrec als romanents de tresoreria d'exercicis anteriors, la qual va ser actualitzada amb data 4 d'octubre, comportant una previsió total de 9.335.000 €.

En el moment de l'aprovació i en plens posteriors, algun dels grups del consistori va posar en dubte que la maquinària administrativa municipal fos capaç de tirar endavant els expedients per aprovar aquestes inversions, és més, fins i tot es va assegurar que no se'n tramitaria amb èxit cap.
Avui, un cop finit el termini per aprovar els expedients, els portem per donar a compte el llistat d'expedients tramitats.

El volum total d'inversions plantejades ha estat de 38 inversions que sumaven 9.335.000 €, de les quals 36 han estat aprovades, i una es durà a terme amb finançament privat. Total: 37 de 38. De 9.335.000 € es poden executar 9.285.000 €, o sigui, el 99,5% dels recursos econòmics que es posaven a disposició.

Crec que cal felicitar a tots els treballadors d'aquesta casa que han fet possible que es pogués tirar endavant amb aquest repte, dut a terme amb tant poc temps. L'èxit d'aquestes tramitacions que comportaven tants esforços en tant poc temps, ens permeten executar unes inversions bàsiques per retornar als sitgetans el seu esforç contributiu en forma d'inversions de millora de diferents serveis i equipaments públics.

Però no ens hem d'adormir, no n'hi ha prou amb aprovar expedients. Cal seguir treballant per fer-los realitat. I treballant estem.

De tots aquests expedients, d'un ja ha començat la seva execució, la millora de la zona verda adjacent al Carrer Samuel Barrachina, i 17 són contractes que ja han estat adjudicats. O sigui, que la meitat de les inversions previstes ja s'han iniciat o estan a punt d'iniciar-se en poques setmanes. De la resta, 10 ja estan en procés de licitació i fins i tot d'algunes ja ha acabat el termini de presentació d'ofertes i s'ha constituït la mesa de contractació. Tant sols 8 expedients estan pendents de sortir a licitar, però en dates properes ho faran.

Cal que tots estiguem orgullosos dels treballadors d'aquesta casa, i vull convidar a tots els grups polítics municipals, especialment als que eren mes escèptics, a participar en la preparació de les inversions sostenibles amb càrrec al romanent del 2018.

Eduard Terrado
Regidor d'educació juventut i esports.