ERC Sitges

Notícia

l'Aparcament de Pins Vens

El regidor Eduard Terrado, ahir va ser entrevistat a Ràdio Maricel per parlar de l'aparcament de Pins Vens, que va suscitar diferents intervencions en el darrer Ple Municipal.
Terrado ha contestat a les tres preguntes directes del locutor Vicenç Morando
1.- Els residus provinents de les obres del Passeig, eren contaminants?
2.- Es pot fer un aparcament en zona verda ?
3.- S'han destruït garrofers a l'executar aquesta obra?
A la primera pregunta, Terrado diu no, allà el que es va fer va ser triturar materials inerts que sortien del Passeig, per reutilitzar-los un cop esmicolats com a sauló de les obres que hem fet després. però cap dels materials era contaminant i estic segur que els tècnics del nostre Ajuntament mai permetrien una activitat semblant, el que vam fer va ser valoritzar els residus, tal com obliga la llei, fet que va comportar a més a més un estalvi de diners per l'Ajuntament.
A la segona pregunta, el regidor explica que aquest indret, és una pastilla de terreny conformada per zona verda i zona d'equipaments. Des de fa molts anys, una part d'aquesta zona ja és utilitzada com a aparcament i es va convertir en una esplanada degradada on a més a més s'hi deixaven vehicles abandonats i també s'utilitzava com a aparcament de caravanes i vehicles pesants. La proposta d'atuació era condicionar la zona i millorar-la per als ciutadans.
Un cop coneixedors de les denuncies es va consultar a la Comissió de Territori de la Generalitat, informant del que es volia fer, comunicant aquesta que en zona verda poden haver-hi aparcaments sempre i quan no s'hi asfalti.
Així, es va procedir a fer una modificació no substancial del projecte substituint l'asfalt per sauló. La proposta final, així aconsegueix una millora urbanística de la zona ampliant la zona enjardinada, creant noves illes verdes i suprimint part de les places d'aparcamentl conectant-la amb la part baixa de l'espai tot millorant la zona verda inferior existent, a més a més de dignificar la zona utilitzada com a aparcament, per a menys vehicles i fet amb sauló i sense asfaltar.
A la tercera pregunta, Eduard Terrado diu que, per fer l'obra, els tècnics municipals li han comunicat que ha calgut retirar tres soques rebrotades d'antics garrofers, un garrofer malalt i un que tot i estar viu i en bon estat, a l'estar arrelat directament sobre el substrat rocós no sera possible tecnicament trasplantar, pel que es va optar per esmicolar l'arbre i enterrar la fusta dins el terraplè per que servis de compostatge per els 15 arbres que hi ha previst en projecte plantar de nou en el terraplè i que milloraran l'espai respecte a la seva sutuació actual.

Com sempre els regidors D'ERC estan a disposició dels sitgetans, oferint diàleg i sense amagar-se a l'hora de donar explicacions.