Taradell

Notícia

Resum del ple celebrat el passat dijous 12 de desembre de 2008

Com dèiem a la notícia anterior, Esquerra va al·legar les ordenances fiscals per l'absència del text complet de les taxes que es modifiquen, així com la falta d'informes econòmic financers que necessàriament han de justificar l'augment dels impostos municipals.

En quant a la taxa d'ús de Can Costa i Font, el grup d'Esquerra vam proposar suprimir-la per a les entitats de Taradell i de fora, i fer pagar un preu públic a qui en faci un ús privat i/o amb ànim de lucre. La taxa actual, que finalment fou aprovada amb els vots a favor de CiU, estipula que les entitats han de pagar a partir del tercer acte que facin a Can Costa. Creiem que aquest taxa no s'ha aplicar, ja que és una contradicció tenir un equipament perque el facin servir les entitats, però alhora fer pagar pel seu ús a les mateixes entitats. De fet, a la pràctica, i com s'admet des de l'equip de govern, aquesta taxa no s'aplica mai. Com ha de ser.

Llavors, per què hi ha de ser aquesta taxa? L'alcalde Lluís Verdaguer va explicar que així es podia actuar si alguna entitat abusa de l'ús de Can Costa. Per solucionar aquest possible problema (molt poc probable, ja que les entitats ja en fan un ús respectuós i responsable), Esquerra proposa fer una ordenança d'ús de les instal·lacions de Can Costa. Així, tothom pot saber quines són les normes i no ha d'estar sota l'amenaça d'haver de pagar uns diners, que prou falta els fan. Tal com queda ara la taxa, sembla que si una entitat "es passa" hagi de pagar una multa.

A part d'això hi han d'altres motius per retirar aquest impost: la taxa supera el cost del servei; només contempla l'ús de la sala del mig i la sala gran però no la resta de sales o espais, com tampoc si l'acte és obert o restringit, si es fa en cap de setmana o no... Una colla de qüestions que actualment no es tenen en compte.