Tarragona

Totes les notícies

ERC proposa instal·lar aparcaments per a motos abans dels passos dels vianants

La mesura milloraria la visibilitat dels passos de vianants i solucionaria la manca d’aparcaments de motocicletes. Pau Ricomà, candidat d’ERC a l’alcaldia de Tarragona, proposa una mesura que solucionaria la manca d’aparcament per a motocicletes a la ciutat i alhora milloraria la seguretat dels passos de vianants. ‘Instal·lar aparcaments de motocicletes abans dels passos de vianants millora moltíssim la visibilitat dels conductors sobre les persones que creuen. És una mesura que ens permetria actuar en els punts més crítics de manera ràpida’, afirma Ricomà. El líder republicà destaca que aquesta mesura s’ha demostrat eficient  a diversos municipis catalans i demana a l’Ajuntament que actuï amb celeritat per implantar-la. ‘És una fórmula senzilla i ràpida que milloraria la seguretat dels vianants. Cal detectar els punts més conflictius i perillosos i actuar-hi de forma prioritària’. El portaveu d’ERC remarca que la mesura tindria doble benefici ja que ‘a la millora de la seguretat dels vianants s’hi sumaria l’augment de places de motocicletes a Tarragona, una demanda recurrent dels conductors d’aquests vehicles que tenen grans dificultats per trobar aparcament’. Els republicans recorden que ja han reclamat a l’equip de govern més aparcaments per motocicletes en diverses ocasions. Ricomà defensa que es tracta d’una inversió de baix cost i que aportaria una rendibilitat social indiscutible. ‘La seguretat viària ha de ser una prioritat i no pot estar supeditada a excuses pressupostàries’.  Des d’ERC ja han posat en coneixement del govern aquesta proposta a qui reclamen que ‘es prioritzi una diagnosi àgil dels punts més crítics que permeti actuar amb la màxima rapidesa possible’.    

ERC vol que les escoles puguin utilitzar-se fora de l’horari lectiu

Els republicans proposen que Tarragona obri els patis i biblioteques escolars per a ús dels veïns.   Pau Ricomà, alcaldable d’ERC a Tarragona, proposa que l’Ajuntament promogui l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar. ‘Creiem que cal avançar cap a una ciutat feta a mida de les persones i donar resposta a les seves necessitats. El dèficit d’equipaments que pateixen molts barris podria contrarestar-se obrint els espais de que disposen les escoles i que tanquen fora de l’horari lectiu’, afirma Ricomà. Els republicans proposen seguir el model que ja s’ha implementat en diversos municipis catalans com Barcelona, Viladecans o Terrassa on equipaments com els patis i les biblioteques escolars es posen a disposició dels veïns i entitats sense ànim de lucre. ‘L’ús compartit dels espais escolars fomenta la cohesió social i la convivència i, alhora, s’aconsegueix treure una major rendibilitat als centres educatius’, explica Ricomà. ERC portarà aquesta petició al consell plenari d’aquest divendres 16 de novembre en forma de moció. Per tirar endavant la proposta els republicans demanen que l’Ajuntament dinamitzi un servei de monitoratge dels patis oberts i que el Consell Escola Municipal estableixi protocols que determinin el personal necessari per cobrir tot l’horari. ‘Des d’ERC considerem que hauria d’haver-hi com a mínim dos conserges per escola’, afirma Ricomà. Els republicans proposen també incloure l’ús social de les escoles dins les propostes del Pla Educatiu d’Entorn. En el mateix text, ERC demana que es garanteixi que les escoles obren en les condicions de seguretat necessàries i que l’Ajuntament hi posi les mesures i els recursos pertinents. Per Ricomà‘ les escoles necessiten un pla de manteniment i un sistema d’inspecció i control que garanteixi que els centres estan en condicions òptimes i l’Ajuntament té l’obligació de vetllar per a que sigui així’. El líder dels republicans convida totes les forces polítiques a donar suport a la proposta per potenciar no només la vessant educativa de les escoles sinó també la social.

ERC proposa la creació del Consell Municipal de Salut a Tarragona

Esquerra Republicana vol que l’Ajuntament de Tarragona impulsi la creació  d’un Consell Municipal de Salut, un òrgan participatiu que actualment ja està en funcionament en diversos municipis catalans. Pau Ricomà, portaveu d’ERC, destaca que hi ha diversos elements de complexitat a Tarragona que fan necessària la creació del Consell de Salut. ‘La demografia de Tarragona, la dispersió dels seus barris, els diferents proveïdors de serveis de salut pública o l’afectació de les activitats contaminants, són elements que fan indispensable traçar estratègies conjuntes per millorar el servei de salut als tarragonins’.    Davant d’aquesta realitat, els republicans creuen que ‘el Consell Municipal de Salut permetria disposar d’un espai on veïns, associacions, grups municipals, col·legis professionals i proveïdors podrien compartir informació i debatre estratègies’, Pel líder republicà ‘aquest seria un instrument per vehicular les necessitats dels veïns de Tarragona i això només pot tenir efectes positius’. Ricomà es mostra convençut que ‘cal promoure i estimular la participació de la ciutadania i les seves associacions en la gestió estratègica de la salut per millorar l’acció de govern a la ciutat’.    ERC presentarà la proposta al proper plenari municipal amb una moció que demana que es convidi a formar part d’aquest consell a tots els proveïdors de salut públics i privats, al Cat Salut, a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la URV, els col·legis professionals vinculats al sector, les federacions de veïns, els diversos grups municipals i totes les entitats, plataformes i sindicats relacionats amb la salut. Pau Ricomà remarca que ‘ser capital sanitària presenta un seguit de reptes que han de ser afrontats afavorint les fortaleses de Tarragona i establint sinèrgies amb els ensenyaments universitaris, els col·legis professionals i la rellevant xarxa d’entitats que s’han creat a l’entorn de diferents aspectes de la salut’.

[OPINIÓ] 'Volem més Anella Verda'

El dia 15 de maig del 2007, al final del mandat del govern municipal format per CiU i PP es va aprovar inicialment el POUM, només amb els vots dels partits de govern i dels regidors que havien deixat aquests grups. El resultat de les eleccions municipals va possibilitar un pacte de govern entre PSC i ERC, que van endegar la modificació del POUM, donant peu a introduir-hi la reserva de l’Anella Verda, punt central al programa d’ERC. L’Anella Verda és l’aposta més efectiva i rigorosa que s’ha fet en aquesta ciutat per la preservació del medi natural i la seva posada en valor en benefici de l’activitat cívica amb criteris de sostenibilitat.Entre els aspectes més destacats del projecte de l’Anella Verda hi havia la prohibició de noves urbanitzacions en les zones de més valor natural, com són les platges i els paratges boscosos al Nord de l’autopista. Amb aquests preceptes es van avortar projectes com la construcció de 4.000 habitatges a la zona del Pont del Diable i 1.200 a l’anomenada Móra 2, una mena de mirall de la Móra, a l’altre costat de l’autopista. Es van mantenir però del POUM aprovat inicialment el 2007, altres espais urbanitzables als connectors naturals amb l’Anella Verda,  com els que afecten a la Vall del Llorito (coneguda també com a Terres Cavades) i la Budellera, el pla parcial de la qual està en qüestió. La perspectiva exagerada d’un creixement demogràfic que no s’ha produït, va fer que possiblement es pequés de prudència i no s’anés més enllà en la preservació dels espais amb més valor paisatgístic. El resultat final va ser un POUM amb alguns defectes originals difícils de resoldre. Amb tres enormes plans parcials -els dos ja esmentats i l’Horta Gran- que per les seves dimensions, absolutament desproporcionades, i per totes les càrregues que han de suportar es fan difícilment viables. Un POUM fet amb criteris d’abans de la crisi immobiliària, quan es creia que el preu de l’habitatge mai no baixaria i que seria capaç de suportar totes les càrregues que se li posessin.

ERC aposta per revitalitzar el centre i cohesionar els barris de Tarragona

ERC vol que l’Ajuntament de Tarragona comenci a treballar seriosament per revertir la degradació que pateixen tant el centre com diversos barris de la ciutat. Els republicans proposen  crear un comissió de treball per formular estratègies de  recuperació i revitalització urbanística, econòmica i residencial del centre de Tarragona i els barris més degradats. La mateixa comissió abordaria com plantejar estratègies que afavoreixin la cohesió dels barris amb el centre. ‘La cohesió i la convivència són uns dels principals reptes de ciutat que cal afrontar els popers anys i estem convençuts que cal fer-ho de forma cooperativa amb veïns, entitats, administració i experts’, assegura Pau Ricomà. Pels republicans, aquesta comissió hauria d’abordar els problemes de deteriorament urbà de Tarragona, especialment punyents al centre històric de la ciutat. ‘Ens referim a la Tarragona construïda el segle XIX i abans, Part Baixa, Part Alta i Eixample històric. Uns barris que suporten un empobriment urbanístic i arquitectònic que corre en paral·lel a l’empobriment residencial i comercial’, explica Pau Ricomà. El líder dels republicans apunta que la comissió de treball, que es reuniria trimestralment, hauria de donar resposta a diverses qüestions: ‘com podem repoblar el centre? Com fem una ciutat més compacta i sostenible? Com rehabilitem els espais compartits? Com impulsem el petit comerç?’.  La proposta d’ERC, que es debatrà al plenari del dia 24 d’octubre, parla d’incloure en la comissió entitats veïnals, socials i comercials; experts en urbanisme i habitatge (entre els quals membres de la Càtedra d’Habitatge de la URV i dels col·legis d’Arquitectes i Enginyers de Tarragona) i representants del govern i de tots els grups municipals. El portaveu d’ERC explica que ‘hem d’abordar el problemes més urgents a resoldre com la neteja o la mobilitat, sí, però seria absurd fer-ho desatenent les causes de fons que estan en l’origen d’aquests problemes’.

ERC demana un compromís de tots els partits per reimpulsar l’Anella Verda

El portaveu d’ERC vol que es recuperi la màxima potencialitat del projecte de l’Anella Verda per avançar en el seu desenvolupament, un projecte que els republicans van liderar i impulsar a la legislatura 2007-2011. ‘L’Anella verda és l’aposta més efectiva i rigorosa que s’ha fet a Tarragona per preservar el medi natural i és indispensable avançar en el seu desenvolupament’, afirma Pau Ricomà qui anuncia que ‘en el proper plenari demanarem un compromís de tots els partits del consistori per recuperar la màxima potencialitat d’aquell projecte’. Ricomà recorda que l’Anella Verda va permetre prohibir noves urbanitzacions en les zones de més valor natural aturant així projectes com la construcció de 4000 habitatges a la zona del Pont del Diable o 12000 a l’anomenada Mora 2. ‘Malauradament el POUM aprovat inicialment el 2007 es va fer amb una perspectiva exagerada de creixement demogràfic que no s’ha produït i que va implicar que no s’anés més enllà en la preservació dels espais amb més valor paisatgístic’. El líder republicà reclama que cal repensar l’urbanisme amb criteris de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic apuntant que ‘en la nostra proposta demanem la protecció de la depredació urbanística dels espais que connecten amb l’Anella Verda, com la Vall del Llorito i la Budellera, pel seu valor natural i paisatgístic’. La proposta d’ERC demana també ampliar l’Anella Verda a Ponent, arranjant recorreguts naturals que permetin cohesionar la ciutat des de Bonavista fins a la Mora i Ferran i continuar les tasques d’arranjament de tota la xarxa de camins. Altres punts de la proposta demanen la creació d’una oficina d’interpretació de l’Anella Verda i d’un equip que es dediqui exclusivament a la seva gestió i també la promoció d’aquests itineraris com a punt fort de qualsevol visita a Tarragona. ‘Cal posar en valor la capacitat de l’Anella Verda com a  connector natural entre les diferents zones de la ciutat, com a espai d’esbarjo i pràctica esportiva i com a magnífic recurs educatiu per les escoles de la ciutat’, conclou Pau Ricomà.

ERC denuncia irregularitats en el nomenament de funcionaris interins a Patrimoni

El grup municipal ERC-MES a l’Ajuntament de Tarragona, assenyala irregularitats i mala praxis en el sistema de nomenament de funcionaris interins. Els republicans demanaran que es revisin i fiscalitzin els nomenaments i cessaments de funcionaris interins, en detectar que diversos nomenaments i cessaments fets aquest estiu per ocupar places vacants de subaltern/a a l'Àrea de Patrimoni no s'ajusten al que preveu l'Estatut Bàsic d'Empleats Públics. 'El cessament el dia 30 de setembre de diversos treballadors que realitzen l'atenció i control de visites a l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic i altres indrets patrimonials és improcedent', assegura el conseller Jordi fortuny qui expica que 'aquestes places vacants han d'estar ocupades pels funcionaris nomenats fins que no hi hagi convocatòria d'oposicions o s'ocupin per un funcionari de carrera'. El conseller Fortuny explica que 'aquest nomenaments no s’emmarquen dins d’un programa de caràcter temporal concret, ni per excés o acumulació de tasques temporals, doncs a la vista està l’actual falta d'atenció que pateixen a dia d'avui l’Amfiteatre i la resta d’espais patrimonials de la ciutat '. ERC-MES denuncia també els constants modificatius de crèdit del govern PSC-PP que minven la partida de personal de l’ajuntament, i ho qualifiquen d'inadmissible tenint en compte l'elevat nombre de places necessàries sense ocupar. Els republicans ja estan en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament per denunciar aquesta situació.        

Pau Ricomà (ERC): ‘Llençar residus de forma descontrolada a Tarragona surt barat’

Pau Ricomà denuncia la permissivitat del govern del PSC-PP  amb els abocadors il·legals que es troben arreu del terme municipal de Tarragona. ‘Llençar residus de forma descontrolada a Tarragona surt barat’, afirma Ricomà. Aquestes declaracions arriben després que els republicans hagin sabut aquest dimecres que l’empresa responsable d’un abocament massiu de pneumàtics a la Floresta ha estat sancionada amb l’import mínim. ‘És inadmissible i mostra de la tolerància del govern amb els abocadors que es sancioni amb només 4.000 euros una empresa que està llençant centenars de pneumàtics inflamables, tòxics i contaminants a un espai de la via pública’, lamenta Ricomà, qui explica que la sanció per aquest fet pot arribar fins als 150.000 euros. Des d’ERC lamenten la manca de voluntat del PSC per eradicar una problemàtica que afecta i indigna veïns d’arreu de Tarragona i que ha estat debatuda en plenari en diverses ocasions. ‘Malgrat en el darrer ple va prosperar una moció d’ERC per fer front a un pla de xoc contra l’incivisme no veiem que pel PSC sigui prioritari actuar en aquest sentit’, afirma Ricomà. El portaveu republicà recorda que el plenari també va assumir una moció presentada per un grup de tuitaires tarragonins per acabar amb els abocadors il·legals i que l’equip de govern no ha fet res per donar-hi compliment. Sobre l’abocament de pneumàtics, Ricomà explica que ‘vam denunciar aquest abocament el passat agost recollint les queixes de veïns de la Floresta i l’endemà vam preguntar a alcaldia si es perseguiria l’empresa infractora. Fins avui, a la Comissió de Neteja i Medi Ambient, no hem tingut resposta’. El portaveu d’ERC mostra la seva perplexitat davant la minsa sanció econòmica i remarca que l’empresa infractora és de Tortosa. ‘Que una empresa de Tortosa que vingui a Tarragona a abocar pneumàtics demostra que és més fàcil llençar residus de forma il·legal aquí que a altres llocs’.

ERC demana solucions a les inundacions de la Part Baixa

El grup municipal d'ERC-MES vol que l'Ajuntament de Tarragona solucioni els problemes d'inundabilitat que pateix la Part Baixa de la ciutat on, davant episodis de fortes pluges, el clavegueram expulsa el seu contingut als carrers annegant la zona. Els republicans han presentat una moció al plenari del mes de setembre, que s'ha aprovat per unanimitat, en la que demanen que es realitzi un estudi sobre la inundabilitat que permeti detectar les mesures correctores que s'han de realitzar. 'Hi ha diverses mesures com drenatges, laminació d'aigües o emissaris submarins que s'han d'impulsar amb urgència per acabar amb el que passa sistemàticament als carrers de la Part Baixa quan hi ha episodis de pluja torrencial', explica el conseller Jordi Fortuny.  Des d'ERC qualifiquen de 'dramàtic' que els veïns del barri del Port hagin de suportar que les aigües fecals surtin a la superfície barrejades amb aigua de pluja que, fins i tot, entra a les cases. 'Els problemes d'insalubritat, d'higiene elemental, no es poden permetre a la Tarragona del segle XXI', lamenta Jordi Fortuny.  Els republicans recorden que el POUM ja preveu la necessitat de delimitar la inundabilitat que es genera en l'àmbit municipal però que en cap cas contempla un anàlisi específic de la inundabilitat de la Part Baixa. Des d'ERC reivindiquen, amb caràcter d'urgència, que es realitzi un pressupost per engegar les mesuers pal·liatives que permetrien acabar amb els episodis d'inundacions.