Tarragona

Totes les notícies

Francesc Macià Tarragona

ERC exigeix mesures urgents per acabar amb els atropellaments a Francesc Macià

El portaveu d’ERC a Tarragona, Pau Ricomà, exigeix al govern del PSC-PP mesures immediates i urgents per garantir la seguretat dels vianants a la Rambla Francesc Macià. ‘No ens podem permetre ni un sol atropellament més a la Rambla Francesc Macià’, reclama Ricomà qui lamenta que ‘en les darreres setmanes hem tingut dos casos nous d’atropellaments amb el resultat d’una dona morta i un altre en que va morir un gos d’una veïna’. Des d’ERC demanen que s’apliquin amb urgència mesures per evitar que els vehicles circulin a gran velocitat per la zona. ‘Les mesures per garantir la seguretat dels vianants podrien anar des de la instal·lació de passos de vianants elevats a l’entrada de la rotonda i al llarg de tota la Rambla en els dos sentits o la instal·lació d’algun semàfor’, explica Ricomà. En aquest sentit, el portaveu d’ERC remarca que aquesta petició la fan també des de l’associació de Veïns Parc del Francolí i insta l’alcalde que atengui les seves demandes. Els republicans presentaran aquesta petició al final del plenari de demà divendres al torn de precs a l’alcalde. ‘Les mesures que s’han pres fins ara han estat la instal·lació de panells que alerten dels passos de vianants, però s’ha demostrat que són insuficients’, assegura Ricomà. ‘És un tema prou seriós com per buscar la millor solució immediatament’, conclou el republicà.  

ERC proposa instal·lar aparcaments per a motos abans dels passos dels vianants

La mesura milloraria la visibilitat dels passos de vianants i solucionaria la manca d’aparcaments de motocicletes. Pau Ricomà, candidat d’ERC a l’alcaldia de Tarragona, proposa una mesura que solucionaria la manca d’aparcament per a motocicletes a la ciutat i alhora milloraria la seguretat dels passos de vianants. ‘Instal·lar aparcaments de motocicletes abans dels passos de vianants millora moltíssim la visibilitat dels conductors sobre les persones que creuen. És una mesura que ens permetria actuar en els punts més crítics de manera ràpida’, afirma Ricomà. El líder republicà destaca que aquesta mesura s’ha demostrat eficient  a diversos municipis catalans i demana a l’Ajuntament que actuï amb celeritat per implantar-la. ‘És una fórmula senzilla i ràpida que milloraria la seguretat dels vianants. Cal detectar els punts més conflictius i perillosos i actuar-hi de forma prioritària’. El portaveu d’ERC remarca que la mesura tindria doble benefici ja que ‘a la millora de la seguretat dels vianants s’hi sumaria l’augment de places de motocicletes a Tarragona, una demanda recurrent dels conductors d’aquests vehicles que tenen grans dificultats per trobar aparcament’. Els republicans recorden que ja han reclamat a l’equip de govern més aparcaments per motocicletes en diverses ocasions. Ricomà defensa que es tracta d’una inversió de baix cost i que aportaria una rendibilitat social indiscutible. ‘La seguretat viària ha de ser una prioritat i no pot estar supeditada a excuses pressupostàries’.  Des d’ERC ja han posat en coneixement del govern aquesta proposta a qui reclamen que ‘es prioritzi una diagnosi àgil dels punts més crítics que permeti actuar amb la màxima rapidesa possible’.    

ERC vol que les escoles puguin utilitzar-se fora de l’horari lectiu

Els republicans proposen que Tarragona obri els patis i biblioteques escolars per a ús dels veïns.   Pau Ricomà, alcaldable d’ERC a Tarragona, proposa que l’Ajuntament promogui l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar. ‘Creiem que cal avançar cap a una ciutat feta a mida de les persones i donar resposta a les seves necessitats. El dèficit d’equipaments que pateixen molts barris podria contrarestar-se obrint els espais de que disposen les escoles i que tanquen fora de l’horari lectiu’, afirma Ricomà. Els republicans proposen seguir el model que ja s’ha implementat en diversos municipis catalans com Barcelona, Viladecans o Terrassa on equipaments com els patis i les biblioteques escolars es posen a disposició dels veïns i entitats sense ànim de lucre. ‘L’ús compartit dels espais escolars fomenta la cohesió social i la convivència i, alhora, s’aconsegueix treure una major rendibilitat als centres educatius’, explica Ricomà. ERC portarà aquesta petició al consell plenari d’aquest divendres 16 de novembre en forma de moció. Per tirar endavant la proposta els republicans demanen que l’Ajuntament dinamitzi un servei de monitoratge dels patis oberts i que el Consell Escola Municipal estableixi protocols que determinin el personal necessari per cobrir tot l’horari. ‘Des d’ERC considerem que hauria d’haver-hi com a mínim dos conserges per escola’, afirma Ricomà. Els republicans proposen també incloure l’ús social de les escoles dins les propostes del Pla Educatiu d’Entorn. En el mateix text, ERC demana que es garanteixi que les escoles obren en les condicions de seguretat necessàries i que l’Ajuntament hi posi les mesures i els recursos pertinents. Per Ricomà‘ les escoles necessiten un pla de manteniment i un sistema d’inspecció i control que garanteixi que els centres estan en condicions òptimes i l’Ajuntament té l’obligació de vetllar per a que sigui així’. El líder dels republicans convida totes les forces polítiques a donar suport a la proposta per potenciar no només la vessant educativa de les escoles sinó també la social.

ERC proposa la creació del Consell Municipal de Salut a Tarragona

Esquerra Republicana vol que l’Ajuntament de Tarragona impulsi la creació  d’un Consell Municipal de Salut, un òrgan participatiu que actualment ja està en funcionament en diversos municipis catalans. Pau Ricomà, portaveu d’ERC, destaca que hi ha diversos elements de complexitat a Tarragona que fan necessària la creació del Consell de Salut. ‘La demografia de Tarragona, la dispersió dels seus barris, els diferents proveïdors de serveis de salut pública o l’afectació de les activitats contaminants, són elements que fan indispensable traçar estratègies conjuntes per millorar el servei de salut als tarragonins’.    Davant d’aquesta realitat, els republicans creuen que ‘el Consell Municipal de Salut permetria disposar d’un espai on veïns, associacions, grups municipals, col·legis professionals i proveïdors podrien compartir informació i debatre estratègies’, Pel líder republicà ‘aquest seria un instrument per vehicular les necessitats dels veïns de Tarragona i això només pot tenir efectes positius’. Ricomà es mostra convençut que ‘cal promoure i estimular la participació de la ciutadania i les seves associacions en la gestió estratègica de la salut per millorar l’acció de govern a la ciutat’.    ERC presentarà la proposta al proper plenari municipal amb una moció que demana que es convidi a formar part d’aquest consell a tots els proveïdors de salut públics i privats, al Cat Salut, a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la URV, els col·legis professionals vinculats al sector, les federacions de veïns, els diversos grups municipals i totes les entitats, plataformes i sindicats relacionats amb la salut. Pau Ricomà remarca que ‘ser capital sanitària presenta un seguit de reptes que han de ser afrontats afavorint les fortaleses de Tarragona i establint sinèrgies amb els ensenyaments universitaris, els col·legis professionals i la rellevant xarxa d’entitats que s’han creat a l’entorn de diferents aspectes de la salut’.

abocadors sant pere i sant pau

ERC denuncia l’existència d’abocadors il·legals a l’entorn de Sant Pere i Sant Pau

Pau Ricomà, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, denuncia l’existència de diversos abocadors a l’entorn natural del barri de Sant Pere i Sant Pau i alerta de la presència d’amiant en algun d’ells. ‘Hem pogut comprovar sobre el terreny la gran quantitat d’abocadors il·legals a l’entorn natural de Sant Pere i Sant Pau, alguns dins els límits de l’Anella Verda. I el més preocupant és que en alguns punts s’hi poden trobar grans quantitats d’uralita que conté amiant’, relata el republicà. Els republicans recullen així el malestar de diversos veïns de la zona que asseguren que molts d’aquests abocadors existeixen des de fa molt temps i denuncien l’immobilisme de l’Ajuntament de Tarragona. ‘Compartim la preocupació dels veïns que veuen com a l’entorn natural de casa seva s’hi acumulen deixalles i productes perillosos des de fa anys’, afirma Ricomà. El líder republicà insta l’equip de govern a actuar de forma immediata per recuperar aquesta  zona verda compresa entre el barri de Sant Pere i Sant Pau en direcció a la Vall del Llorito per una banda i al Pont del Diable per l’altra. ‘No ens podem permetre tenir els boscos de l’entorn de l’Anella Verda i la Vall del Llorito en aquestes condicions ni obviar el risc mediambiental que suposa’. Ricomà remarca que ‘aquesta zona està molt freqüentada per veïns que surten a passejar en família i tenen tot el dret a gaudir d’un entorn natural cuidat’. Des d’ERC denuncien també la manca de neteja periòdica a l’entrada de la urbanització de Viladegats on hi ha dos contenidors desbordats de residus que acaben generant un abocador descontrolat. ‘Els veïns ens expliquen que l’ajuntament triga setmanes en buidar els contenidors, cal actuar-hi d’urgència i netejar-ho periòdicament’. Ricomà demana també que en aquesta zona s’hi instal·lin abocadors de recollida selectiva. El portaveu d’ERC denuncia novament la deixadesa de l’equip de govern del PSC-PP amb els abocadors il·legals que proliferen arreu del terme municipal i reclama actuacions urgents per eradicar-los.

ERC-MES demana avançar cap a un model de fiscalitat més just a Tarragona

ERC-MES posa damunt la taula la necessitat d’implantar un model de fiscalitat progressiva, respectuós amb el medi ambient i orientat a corregir desigualtats. ‘La normativa estatal en matèria fiscal és molt rígida i deixa poc marge de maniobra, però hem d’esgotar totes les vies possibles per garantir que la gent pagui impostos i taxes en funció de la seva capacitat econòmica’, afirma el portaveu Pau Ricomà. En aquest sentit, els republicans porten al plenari de demà un paquet de mesures a aplicar a les ordenances del 2019 que inclou diversos punts. Entre ells,  ajuts per cobrir la quota de l’IBI d’habitatges buits que es destinin a lloguer social; bonificacions addicionals en la taxa d’escombraries a les famílies nombroses, monoparentals o amb un membre en situació d’atur; i reducció de tarifes d’aigua i clavegueram en aquelles cases on hi convisquin 3 o més persones. Pel que fa als negocis, ERC-MES planteja bonificar fins al 50% la taxa d’escombraries i tractament de residus a les empreses de nova creació durant els 3 primers anys si acrediten que realitzen recollida selectiva. En la mateixa taxa, proposen que sigui progressiva en funció de l’activitat de negoci i el volum de residus que es generi ja que a dia d’avui les empreses paguen en funció dels metres quadrats del seu establiment. El portaveu republicà, Pau Ricomà, assegura que ‘volem que el plenari assoleixi el compromís d’aplicar un model fiscal progressiu que corregeixi les desigualtats que existeixen i garantir l’accés de tots els tarragonins als serveis públics’. Des d’ERC-MES remarquen que el compromís d’aquest model ha d’anar més enllà i aplicar-se també en altres àmbits municipals com els preus de les escoles bressol.  

ERC aposta per revitalitzar el centre i cohesionar els barris de Tarragona

ERC vol que l’Ajuntament de Tarragona comenci a treballar seriosament per revertir la degradació que pateixen tant el centre com diversos barris de la ciutat. Els republicans proposen  crear un comissió de treball per formular estratègies de  recuperació i revitalització urbanística, econòmica i residencial del centre de Tarragona i els barris més degradats. La mateixa comissió abordaria com plantejar estratègies que afavoreixin la cohesió dels barris amb el centre. ‘La cohesió i la convivència són uns dels principals reptes de ciutat que cal afrontar els popers anys i estem convençuts que cal fer-ho de forma cooperativa amb veïns, entitats, administració i experts’, assegura Pau Ricomà. Pels republicans, aquesta comissió hauria d’abordar els problemes de deteriorament urbà de Tarragona, especialment punyents al centre històric de la ciutat. ‘Ens referim a la Tarragona construïda el segle XIX i abans, Part Baixa, Part Alta i Eixample històric. Uns barris que suporten un empobriment urbanístic i arquitectònic que corre en paral·lel a l’empobriment residencial i comercial’, explica Pau Ricomà. El líder dels republicans apunta que la comissió de treball, que es reuniria trimestralment, hauria de donar resposta a diverses qüestions: ‘com podem repoblar el centre? Com fem una ciutat més compacta i sostenible? Com rehabilitem els espais compartits? Com impulsem el petit comerç?’.  La proposta d’ERC, que es debatrà al plenari del dia 24 d’octubre, parla d’incloure en la comissió entitats veïnals, socials i comercials; experts en urbanisme i habitatge (entre els quals membres de la Càtedra d’Habitatge de la URV i dels col·legis d’Arquitectes i Enginyers de Tarragona) i representants del govern i de tots els grups municipals. El portaveu d’ERC explica que ‘hem d’abordar el problemes més urgents a resoldre com la neteja o la mobilitat, sí, però seria absurd fer-ho desatenent les causes de fons que estan en l’origen d’aquests problemes’.

ERC demana un compromís de tots els partits per reimpulsar l’Anella Verda

El portaveu d’ERC vol que es recuperi la màxima potencialitat del projecte de l’Anella Verda per avançar en el seu desenvolupament, un projecte que els republicans van liderar i impulsar a la legislatura 2007-2011. ‘L’Anella verda és l’aposta més efectiva i rigorosa que s’ha fet a Tarragona per preservar el medi natural i és indispensable avançar en el seu desenvolupament’, afirma Pau Ricomà qui anuncia que ‘en el proper plenari demanarem un compromís de tots els partits del consistori per recuperar la màxima potencialitat d’aquell projecte’. Ricomà recorda que l’Anella Verda va permetre prohibir noves urbanitzacions en les zones de més valor natural aturant així projectes com la construcció de 4000 habitatges a la zona del Pont del Diable o 12000 a l’anomenada Mora 2. ‘Malauradament el POUM aprovat inicialment el 2007 es va fer amb una perspectiva exagerada de creixement demogràfic que no s’ha produït i que va implicar que no s’anés més enllà en la preservació dels espais amb més valor paisatgístic’. El líder republicà reclama que cal repensar l’urbanisme amb criteris de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic apuntant que ‘en la nostra proposta demanem la protecció de la depredació urbanística dels espais que connecten amb l’Anella Verda, com la Vall del Llorito i la Budellera, pel seu valor natural i paisatgístic’. La proposta d’ERC demana també ampliar l’Anella Verda a Ponent, arranjant recorreguts naturals que permetin cohesionar la ciutat des de Bonavista fins a la Mora i Ferran i continuar les tasques d’arranjament de tota la xarxa de camins. Altres punts de la proposta demanen la creació d’una oficina d’interpretació de l’Anella Verda i d’un equip que es dediqui exclusivament a la seva gestió i també la promoció d’aquests itineraris com a punt fort de qualsevol visita a Tarragona. ‘Cal posar en valor la capacitat de l’Anella Verda com a  connector natural entre les diferents zones de la ciutat, com a espai d’esbarjo i pràctica esportiva i com a magnífic recurs educatiu per les escoles de la ciutat’, conclou Pau Ricomà.

ERC denuncia irregularitats en el nomenament de funcionaris interins a Patrimoni

El grup municipal ERC-MES a l’Ajuntament de Tarragona, assenyala irregularitats i mala praxis en el sistema de nomenament de funcionaris interins. Els republicans demanaran que es revisin i fiscalitzin els nomenaments i cessaments de funcionaris interins, en detectar que diversos nomenaments i cessaments fets aquest estiu per ocupar places vacants de subaltern/a a l'Àrea de Patrimoni no s'ajusten al que preveu l'Estatut Bàsic d'Empleats Públics. 'El cessament el dia 30 de setembre de diversos treballadors que realitzen l'atenció i control de visites a l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic i altres indrets patrimonials és improcedent', assegura el conseller Jordi fortuny qui expica que 'aquestes places vacants han d'estar ocupades pels funcionaris nomenats fins que no hi hagi convocatòria d'oposicions o s'ocupin per un funcionari de carrera'. El conseller Fortuny explica que 'aquest nomenaments no s’emmarquen dins d’un programa de caràcter temporal concret, ni per excés o acumulació de tasques temporals, doncs a la vista està l’actual falta d'atenció que pateixen a dia d'avui l’Amfiteatre i la resta d’espais patrimonials de la ciutat '. ERC-MES denuncia també els constants modificatius de crèdit del govern PSC-PP que minven la partida de personal de l’ajuntament, i ho qualifiquen d'inadmissible tenint en compte l'elevat nombre de places necessàries sense ocupar. Els republicans ja estan en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament per denunciar aquesta situació.