Tarragona

Totes les notícies

ERC proposa la creació del Consell Municipal de Salut a Tarragona

Esquerra Republicana vol que l’Ajuntament de Tarragona impulsi la creació  d’un Consell Municipal de Salut, un òrgan participatiu que actualment ja està en funcionament en diversos municipis catalans. Pau Ricomà, portaveu d’ERC, destaca que hi ha diversos elements de complexitat a Tarragona que fan necessària la creació del Consell de Salut. ‘La demografia de Tarragona, la dispersió dels seus barris, els diferents proveïdors de serveis de salut pública o l’afectació de les activitats contaminants, són elements que fan indispensable traçar estratègies conjuntes per millorar el servei de salut als tarragonins’.    Davant d’aquesta realitat, els republicans creuen que ‘el Consell Municipal de Salut permetria disposar d’un espai on veïns, associacions, grups municipals, col·legis professionals i proveïdors podrien compartir informació i debatre estratègies’, Pel líder republicà ‘aquest seria un instrument per vehicular les necessitats dels veïns de Tarragona i això només pot tenir efectes positius’. Ricomà es mostra convençut que ‘cal promoure i estimular la participació de la ciutadania i les seves associacions en la gestió estratègica de la salut per millorar l’acció de govern a la ciutat’.    ERC presentarà la proposta al proper plenari municipal amb una moció que demana que es convidi a formar part d’aquest consell a tots els proveïdors de salut públics i privats, al Cat Salut, a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la URV, els col·legis professionals vinculats al sector, les federacions de veïns, els diversos grups municipals i totes les entitats, plataformes i sindicats relacionats amb la salut. Pau Ricomà remarca que ‘ser capital sanitària presenta un seguit de reptes que han de ser afrontats afavorint les fortaleses de Tarragona i establint sinèrgies amb els ensenyaments universitaris, els col·legis professionals i la rellevant xarxa d’entitats que s’han creat a l’entorn de diferents aspectes de la salut’.

abocadors sant pere i sant pau

ERC denuncia l’existència d’abocadors il·legals a l’entorn de Sant Pere i Sant Pau

Pau Ricomà, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, denuncia l’existència de diversos abocadors a l’entorn natural del barri de Sant Pere i Sant Pau i alerta de la presència d’amiant en algun d’ells. ‘Hem pogut comprovar sobre el terreny la gran quantitat d’abocadors il·legals a l’entorn natural de Sant Pere i Sant Pau, alguns dins els límits de l’Anella Verda. I el més preocupant és que en alguns punts s’hi poden trobar grans quantitats d’uralita que conté amiant’, relata el republicà. Els republicans recullen així el malestar de diversos veïns de la zona que asseguren que molts d’aquests abocadors existeixen des de fa molt temps i denuncien l’immobilisme de l’Ajuntament de Tarragona. ‘Compartim la preocupació dels veïns que veuen com a l’entorn natural de casa seva s’hi acumulen deixalles i productes perillosos des de fa anys’, afirma Ricomà. El líder republicà insta l’equip de govern a actuar de forma immediata per recuperar aquesta  zona verda compresa entre el barri de Sant Pere i Sant Pau en direcció a la Vall del Llorito per una banda i al Pont del Diable per l’altra. ‘No ens podem permetre tenir els boscos de l’entorn de l’Anella Verda i la Vall del Llorito en aquestes condicions ni obviar el risc mediambiental que suposa’. Ricomà remarca que ‘aquesta zona està molt freqüentada per veïns que surten a passejar en família i tenen tot el dret a gaudir d’un entorn natural cuidat’. Des d’ERC denuncien també la manca de neteja periòdica a l’entrada de la urbanització de Viladegats on hi ha dos contenidors desbordats de residus que acaben generant un abocador descontrolat. ‘Els veïns ens expliquen que l’ajuntament triga setmanes en buidar els contenidors, cal actuar-hi d’urgència i netejar-ho periòdicament’. Ricomà demana també que en aquesta zona s’hi instal·lin abocadors de recollida selectiva. El portaveu d’ERC denuncia novament la deixadesa de l’equip de govern del PSC-PP amb els abocadors il·legals que proliferen arreu del terme municipal i reclama actuacions urgents per eradicar-los.

ERC-MES demana avançar cap a un model de fiscalitat més just a Tarragona

ERC-MES posa damunt la taula la necessitat d’implantar un model de fiscalitat progressiva, respectuós amb el medi ambient i orientat a corregir desigualtats. ‘La normativa estatal en matèria fiscal és molt rígida i deixa poc marge de maniobra, però hem d’esgotar totes les vies possibles per garantir que la gent pagui impostos i taxes en funció de la seva capacitat econòmica’, afirma el portaveu Pau Ricomà. En aquest sentit, els republicans porten al plenari de demà un paquet de mesures a aplicar a les ordenances del 2019 que inclou diversos punts. Entre ells,  ajuts per cobrir la quota de l’IBI d’habitatges buits que es destinin a lloguer social; bonificacions addicionals en la taxa d’escombraries a les famílies nombroses, monoparentals o amb un membre en situació d’atur; i reducció de tarifes d’aigua i clavegueram en aquelles cases on hi convisquin 3 o més persones. Pel que fa als negocis, ERC-MES planteja bonificar fins al 50% la taxa d’escombraries i tractament de residus a les empreses de nova creació durant els 3 primers anys si acrediten que realitzen recollida selectiva. En la mateixa taxa, proposen que sigui progressiva en funció de l’activitat de negoci i el volum de residus que es generi ja que a dia d’avui les empreses paguen en funció dels metres quadrats del seu establiment. El portaveu republicà, Pau Ricomà, assegura que ‘volem que el plenari assoleixi el compromís d’aplicar un model fiscal progressiu que corregeixi les desigualtats que existeixen i garantir l’accés de tots els tarragonins als serveis públics’. Des d’ERC-MES remarquen que el compromís d’aquest model ha d’anar més enllà i aplicar-se també en altres àmbits municipals com els preus de les escoles bressol.  

ERC aposta per revitalitzar el centre i cohesionar els barris de Tarragona

ERC vol que l’Ajuntament de Tarragona comenci a treballar seriosament per revertir la degradació que pateixen tant el centre com diversos barris de la ciutat. Els republicans proposen  crear un comissió de treball per formular estratègies de  recuperació i revitalització urbanística, econòmica i residencial del centre de Tarragona i els barris més degradats. La mateixa comissió abordaria com plantejar estratègies que afavoreixin la cohesió dels barris amb el centre. ‘La cohesió i la convivència són uns dels principals reptes de ciutat que cal afrontar els popers anys i estem convençuts que cal fer-ho de forma cooperativa amb veïns, entitats, administració i experts’, assegura Pau Ricomà. Pels republicans, aquesta comissió hauria d’abordar els problemes de deteriorament urbà de Tarragona, especialment punyents al centre històric de la ciutat. ‘Ens referim a la Tarragona construïda el segle XIX i abans, Part Baixa, Part Alta i Eixample històric. Uns barris que suporten un empobriment urbanístic i arquitectònic que corre en paral·lel a l’empobriment residencial i comercial’, explica Pau Ricomà. El líder dels republicans apunta que la comissió de treball, que es reuniria trimestralment, hauria de donar resposta a diverses qüestions: ‘com podem repoblar el centre? Com fem una ciutat més compacta i sostenible? Com rehabilitem els espais compartits? Com impulsem el petit comerç?’.  La proposta d’ERC, que es debatrà al plenari del dia 24 d’octubre, parla d’incloure en la comissió entitats veïnals, socials i comercials; experts en urbanisme i habitatge (entre els quals membres de la Càtedra d’Habitatge de la URV i dels col·legis d’Arquitectes i Enginyers de Tarragona) i representants del govern i de tots els grups municipals. El portaveu d’ERC explica que ‘hem d’abordar el problemes més urgents a resoldre com la neteja o la mobilitat, sí, però seria absurd fer-ho desatenent les causes de fons que estan en l’origen d’aquests problemes’.

ERC demana un compromís de tots els partits per reimpulsar l’Anella Verda

El portaveu d’ERC vol que es recuperi la màxima potencialitat del projecte de l’Anella Verda per avançar en el seu desenvolupament, un projecte que els republicans van liderar i impulsar a la legislatura 2007-2011. ‘L’Anella verda és l’aposta més efectiva i rigorosa que s’ha fet a Tarragona per preservar el medi natural i és indispensable avançar en el seu desenvolupament’, afirma Pau Ricomà qui anuncia que ‘en el proper plenari demanarem un compromís de tots els partits del consistori per recuperar la màxima potencialitat d’aquell projecte’. Ricomà recorda que l’Anella Verda va permetre prohibir noves urbanitzacions en les zones de més valor natural aturant així projectes com la construcció de 4000 habitatges a la zona del Pont del Diable o 12000 a l’anomenada Mora 2. ‘Malauradament el POUM aprovat inicialment el 2007 es va fer amb una perspectiva exagerada de creixement demogràfic que no s’ha produït i que va implicar que no s’anés més enllà en la preservació dels espais amb més valor paisatgístic’. El líder republicà reclama que cal repensar l’urbanisme amb criteris de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic apuntant que ‘en la nostra proposta demanem la protecció de la depredació urbanística dels espais que connecten amb l’Anella Verda, com la Vall del Llorito i la Budellera, pel seu valor natural i paisatgístic’. La proposta d’ERC demana també ampliar l’Anella Verda a Ponent, arranjant recorreguts naturals que permetin cohesionar la ciutat des de Bonavista fins a la Mora i Ferran i continuar les tasques d’arranjament de tota la xarxa de camins. Altres punts de la proposta demanen la creació d’una oficina d’interpretació de l’Anella Verda i d’un equip que es dediqui exclusivament a la seva gestió i també la promoció d’aquests itineraris com a punt fort de qualsevol visita a Tarragona. ‘Cal posar en valor la capacitat de l’Anella Verda com a  connector natural entre les diferents zones de la ciutat, com a espai d’esbarjo i pràctica esportiva i com a magnífic recurs educatiu per les escoles de la ciutat’, conclou Pau Ricomà.

ERC denuncia irregularitats en el nomenament de funcionaris interins a Patrimoni

El grup municipal ERC-MES a l’Ajuntament de Tarragona, assenyala irregularitats i mala praxis en el sistema de nomenament de funcionaris interins. Els republicans demanaran que es revisin i fiscalitzin els nomenaments i cessaments de funcionaris interins, en detectar que diversos nomenaments i cessaments fets aquest estiu per ocupar places vacants de subaltern/a a l'Àrea de Patrimoni no s'ajusten al que preveu l'Estatut Bàsic d'Empleats Públics. 'El cessament el dia 30 de setembre de diversos treballadors que realitzen l'atenció i control de visites a l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic i altres indrets patrimonials és improcedent', assegura el conseller Jordi fortuny qui expica que 'aquestes places vacants han d'estar ocupades pels funcionaris nomenats fins que no hi hagi convocatòria d'oposicions o s'ocupin per un funcionari de carrera'. El conseller Fortuny explica que 'aquest nomenaments no s’emmarquen dins d’un programa de caràcter temporal concret, ni per excés o acumulació de tasques temporals, doncs a la vista està l’actual falta d'atenció que pateixen a dia d'avui l’Amfiteatre i la resta d’espais patrimonials de la ciutat '. ERC-MES denuncia també els constants modificatius de crèdit del govern PSC-PP que minven la partida de personal de l’ajuntament, i ho qualifiquen d'inadmissible tenint en compte l'elevat nombre de places necessàries sense ocupar. Els republicans ja estan en contacte amb el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament per denunciar aquesta situació.        

Pau Ricomà (ERC): ‘Llençar residus de forma descontrolada a Tarragona surt barat’

Pau Ricomà denuncia la permissivitat del govern del PSC-PP  amb els abocadors il·legals que es troben arreu del terme municipal de Tarragona. ‘Llençar residus de forma descontrolada a Tarragona surt barat’, afirma Ricomà. Aquestes declaracions arriben després que els republicans hagin sabut aquest dimecres que l’empresa responsable d’un abocament massiu de pneumàtics a la Floresta ha estat sancionada amb l’import mínim. ‘És inadmissible i mostra de la tolerància del govern amb els abocadors que es sancioni amb només 4.000 euros una empresa que està llençant centenars de pneumàtics inflamables, tòxics i contaminants a un espai de la via pública’, lamenta Ricomà, qui explica que la sanció per aquest fet pot arribar fins als 150.000 euros. Des d’ERC lamenten la manca de voluntat del PSC per eradicar una problemàtica que afecta i indigna veïns d’arreu de Tarragona i que ha estat debatuda en plenari en diverses ocasions. ‘Malgrat en el darrer ple va prosperar una moció d’ERC per fer front a un pla de xoc contra l’incivisme no veiem que pel PSC sigui prioritari actuar en aquest sentit’, afirma Ricomà. El portaveu republicà recorda que el plenari també va assumir una moció presentada per un grup de tuitaires tarragonins per acabar amb els abocadors il·legals i que l’equip de govern no ha fet res per donar-hi compliment. Sobre l’abocament de pneumàtics, Ricomà explica que ‘vam denunciar aquest abocament el passat agost recollint les queixes de veïns de la Floresta i l’endemà vam preguntar a alcaldia si es perseguiria l’empresa infractora. Fins avui, a la Comissió de Neteja i Medi Ambient, no hem tingut resposta’. El portaveu d’ERC mostra la seva perplexitat davant la minsa sanció econòmica i remarca que l’empresa infractora és de Tortosa. ‘Que una empresa de Tortosa que vingui a Tarragona a abocar pneumàtics demostra que és més fàcil llençar residus de forma il·legal aquí que a altres llocs’.

ERC demana solucions a les inundacions de la Part Baixa

El grup municipal d'ERC-MES vol que l'Ajuntament de Tarragona solucioni els problemes d'inundabilitat que pateix la Part Baixa de la ciutat on, davant episodis de fortes pluges, el clavegueram expulsa el seu contingut als carrers annegant la zona. Els republicans han presentat una moció al plenari del mes de setembre, que s'ha aprovat per unanimitat, en la que demanen que es realitzi un estudi sobre la inundabilitat que permeti detectar les mesures correctores que s'han de realitzar. 'Hi ha diverses mesures com drenatges, laminació d'aigües o emissaris submarins que s'han d'impulsar amb urgència per acabar amb el que passa sistemàticament als carrers de la Part Baixa quan hi ha episodis de pluja torrencial', explica el conseller Jordi Fortuny.  Des d'ERC qualifiquen de 'dramàtic' que els veïns del barri del Port hagin de suportar que les aigües fecals surtin a la superfície barrejades amb aigua de pluja que, fins i tot, entra a les cases. 'Els problemes d'insalubritat, d'higiene elemental, no es poden permetre a la Tarragona del segle XXI', lamenta Jordi Fortuny.  Els republicans recorden que el POUM ja preveu la necessitat de delimitar la inundabilitat que es genera en l'àmbit municipal però que en cap cas contempla un anàlisi específic de la inundabilitat de la Part Baixa. Des d'ERC reivindiquen, amb caràcter d'urgència, que es realitzi un pressupost per engegar les mesuers pal·liatives que permetrien acabar amb els episodis d'inundacions. 

ERC aconsegueix forçar un plenari monogràfic sobre els Jocs

El grup municipal d'ERc a l'Ajuntament de Tarragona ha aconseguit sumar els suports suficients entre els grups de l'oposició per forçar l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros a celebrar un plenari monogràfic sobre els Jocs. La suma de tots els regidors de les formacions obliga l’alcalde Ballesteros a convocar-lo en un termini màxim de 15 dies hàbils segons el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. El portaveu d’ERC, Pau Ricomà, ha explicat que ‘l’objectiu d’aquest plenari respon a una exigència de transparència perquè la ciutadania es mereix tenir tota la informació que Ballesteros ha ocultat’. Ricomà recorda que ‘hi ha moltes qüestions sobre les que cal posar llum i que afecten al resultat econòmic dels Jocs, a la projecció de la imatge de la ciutat i a la gestió futura dels equipaments esportius de l’Anella Mediterrania’. El portaveu dels republicans lamenta que ‘3 mesos després de l’acabament dels Jocs no hi ha cap valoració rigorosa per part de l’alcalde ni s’han facilitat dades objectives’ i conclou que ‘el plenari monogràfic ha de servir per acabar amb l’opacitat de Ballesteros i el seu govern PP-PSC’.