Tarragona

Totes les notícies

‘Ballesteros hauria de plantejar-se si es pot ser alcalde havent ignorat set advertiments de presumpta il·legalitat’

Després de l’aixecament del secret de sumari del cas INIPRO el Grup Municipal d’ERC-MES-MDC fa les següents valoracions: ‘Des de la perspectiva judicial és el jutge qui millor coneix els fets i qui ha de dir si són presumptament delictius. Des de la perspectiva política, l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros hauria de plantejar-se si es pot ser alcalde havent ignorat set advertiments de presumpta il·legalitat’, afirma el portaveu d’ERC-MES-MDC Pau Ricomà. El mateix Ricomà assegura també que ‘en un sentit personal em sap greu, sincerament. No participaré en res que s’assembli a un linxament’. Des del grup municipal d’ERC-MES-MDC consideren que és indispensable esclarir quins són els documents que, segons l’equip de govern, acrediten la feina realitzada per INIPRO. Els republicans esperen també que l’aixecament del secret de sumari serveixi perquè el govern municipal faciliti tota la informació existent sobre el cas i que no s’hagi donat a dia d’avui .  

ERC-MES-MDC demana un pla de xoc contra la pobresa i per la inclusió social

En el proper plenari presentarà una moció per impulsar un pla d’acció, la creació de la Taula de la Pobresa i la celebració d’un ple monogràfic ERC-MES-MDC insta l’Ajuntament de Tarragona a donar resposta des de l’àmbit municipal i amb visió de ciutat a les condicions de pobresa i exclusió social que afecten la població. ‘No ens expliquem que a Tarragona no existeixi un pla d’acció contra la pobresa. L’Ajuntament no destina els recursos necessaris per dur a terme mesures concretes per mitigar i prevenir aquesta situació’, ha afirmat el conseller Xavier Puig en roda de premsa. Des del grup municipal es demana una estratègia de ciutat consensuada amb els diversos grups polítics per tal d’elaborar un pla d’acció que tracti amb caràcter d’urgència aquesta situació tenint en compte diverses dimensions: alimentació, habitatge, ocupació, subministraments, infància, vellesa i salut. Aquesta petició s’inclourà en una moció que instarà també l’Ajuntament a crear la Taula de la pobresa, integrada per membres de diferents administracions, entitats del tercer sector i tècnics de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. També es proposarà la celebració d’un plenari extraordinari i monogràfic al final de tot el procés per traçar l’estratègia de ciutat i acordar tot un seguit de mesures d’obligat compliment. ‘A Tarragona falta una línia estratègica global que ens permeti fer una radiografia acurada del grau d’incidència de la pobresa a la ciutat i de les accions necessàries per mitigar-la’, ha afirmat la consellera Mònica Alabart. D’altra banda el portaveu d’ERC-MES-MDC, Pau Ricomà, ha reivindicat que ‘els ajuts que es donen des de l’àmbit municipal s’han de gestionar de forma correcta per garantir que arribin a qui han d’arribar’. Ricomà ha fet referència així a la necessitat d’actualitzar els criteris que estableixen les ordenances fiscals a l’hora d’atorgar ajuts a persones amb rendes baixes per tal d’adequar-los a la realitat social del moment.

ERC-MES-MDC proposarà modificar els requisits que regulen les subvencions per despeses bàsiques de la llar

El grup municipal considera que no es pot excloure d’aquests ajuts qui treballa només de forma esporàdica L’Ajuntament de Tarragona atorga subvencions per fer front a les despeses bàsiques de la llar a aquelles persones jubilades, pensionistes i beneficiaries d’un PIRMI, que perceben prestacions baixes. Les bases que regulen aquests ajuts es regeixen per l’Ordenança General de Subvencions aprovada al març del 2005. El grup municipal d’ERC-MES-MDC considera que alguns dels punts previstos en aquestes bases han quedat obsolets i caldria revisar-los per adaptar-los a la conjuntura econòmica i la realitat social actual. Els republicans fan referència en concret a un dels requisits que han de complir els beneficiaris d’aquestes subvencions: ‘No percebre cap rendiment del treball, ni de l’exercici o desenvolupament d’activitats econòmiques’. En paraules del seu portaveu, Pau Ricomà, ‘el mercat laboral ha canviat molt del 2005 fins a l’actualitat i aquests requisits estan desfasats. Avui dia hi ha molta gent que percep ingressos per feines puntuals i esporàdiques que no garanteixen una renda suficient per fer front a despeses bàsiques. Només a Catalunya durant el 2014 es van realitzar prop de 900.000 contractes de durada inferior a un mes. Els ingressos per aquest treball temporal, encara que siguin baixos, exclouen directament aquestes persones de les subvencions’. En aquest sentit, el grup municipal d’ERC-MES-MDC proposarà que les bases reguladores d’aquestes subvencions es revisin anualment i que s’estableixin mecanismes que garanteixin la seva adequació a la realitat social del moment. ‘No podem permetre que les bases d’unes subvencions d’aquestes característiques excloguin qui treballa de forma puntual. Penalitzar el treball esporàdic fomenta la desocupació i l’economia submergida’, conclou Pau Ricomà.  

ERC-MES-MDC aposta per unes ordenances socials i d’estímul de l’economia

El grup municipal presenta les seves propostes en matèria de taxes i impostos. El Grup Municipal d’ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona proposa una sèrie de mesures en relació amb les taxes i impostos municipals que van encaminades a assolir unes ordenances socials i d’estímul de l’economia. Les propostes dels republicans s’han donat a conèixer aquest matí. També aquest matí, l’equip de govern ha anunciat que vol congelar les taxes i impostos, prorrogant les establertes per l’exercici actual. El portaveu d’ERC-MES-MDC Pau Ricomà s’ha referit a aquest anunci assegurant que ‘no té sentit deixar les coses tal i com estan si hi ha marge de millora. I nosaltres creiem que n’hi ha. De l’anunci de l’equip de govern se’n pot fer la lectura que hi ha manca de voluntat per fer-ho millor i manca d’horitzons polítics’. ERC-MES-MDC proposa mesures que s’engloben en 5 àmbits: IBI social, suport a l’economia local, suport a la rehabilitació d’immobles antics, suport a la cultura als barris i suport a la dinamització comercial. Aquestes són les mesures concretes que han presentat:   IBI SOCIAL   Tarificació social de l’IBI, reduccions prenent de referència el IRSC (Indicador Renda de Suficiència) i en funció de la renda i el nombre d’ocupants de l’habitatge, sempre per sota d’un valor cadastral determinat. Recàrrec als pisos buits. Pisos que portin més d’un any desocupats, que no tinguin un consum normal energètic i d’aigua durant un mínim de dos mesos l’any.   SUPORT A L’ECONOMIA LOCAL Mesures destinades a afavorir l’aparcament en zones cèntriques per dinamitzar el comerç i l’activitat econòmica   Tarifa màxima de 4€ per 10 hores a tots els pàrquings municipals. Rebaixar el preu de la primera hora de la zona blava per afavorir la rotació al centre   1/2h 1h 2h 0.5€ 1.10€ 3€   Tarifa reduïda en totes les zones verdes de la ciutat per als vehicles que paguin l’Impost de Circulació a Tarragona.

ERC-MES-MDC insta l’equip de govern a que rebaixi el pressupost operatiu dels Jocs del Mediterrani

Proposa una rebaixa del 60% del pressupost que fixi la quantitat en 15 M€ Després que en el plenari del passat divendres no s’aprovés la moció per fer una consulta popular sobre els Jocs, el grup municipal d’ERC-MES-MDC assumeix que l’equip de govern tirarà endavant el projecte a qualsevol preu. Davant d’aquestes circumstàncies els republicans demanen que el pressupost operatiu, fixat a dia d’avui en prop de 40 M€, es redueixi fins als 15 M€ per tal d’evitar mals major per a les arques municipals. Pel portaveu dels republicans Pau Ricomà ‘s’ha de fer una planificació realista i ajustada del pressupost operatiu per evitar generar endeutament per la ciutadania. De la mateixa manera que s’està adequant el pressupost en inversions, cal un replantejament del pressupost operatiu’. Ricomà ha recordat que el pressupost operatiu està xifrat en 39.5 milions d’euros i fins el moment només es tenen assegurats 8 milions en patrocinis privats. Pau Ricomà ha recordat en roda de premsa que el seu grup municipal no ha estat mai en contra dels Jocs com a projecte, sinó en la manera com s’està donant compliment al Pla Director que pot comportar un greu endeutament. La seva gran preocupació ha estat sempre, assegura, ‘evitar generar més dèficit i endeutament per la ciutadania’. Ha posat èmfasi en remarcar que des la seva entrada a l’Ajuntament el grup municipal ha intentat engegar una consulta popular i ha aconseguit forçar un plenari extraordinari sobre els Jocs. Per a ERC-MES-MDC aquesta rebaixa del pressupost operatiu és condició indispensable per poder avançar en qualsevol negociació en positiu pels pressupostos municipals del 2016. ‘És una proposta constructiva per la ciutat que esperem que sigui assumida per l’equip de govern. L’objectiu no és aplanar el camí dels pressupostos, sinó evitar un endeutament insuportable’, ha conclòs Pau Ricomà qui també ha assegurat que ‘la nostra feina de fiscalització de l’acció de govern des de l’oposició no cessarà’.

‘Si qui s’exposa a pagar la factura és la ciutadania, és la ciutadania qui ha de decidir mitjançant una consulta’

ERC-MES-MDC i la CUP demanaran al proper plenari la celebració d’una consulta sobre si s’han de fer o no els Jocs del Mediterrani El grup municipal d’ERC-MES-MDC portarà al plenari d’aquest divendres una moció que demana que el consistori impulsi la celebració d’una consulta ciutadana durant el mes de desembre per saber si els tarragonins volen que es facin els Jocs o no. La consulta s’empararia en la Llei de Consultes no Referendàries 10/2014 de 26 de setembre i s’hauria de celebrar després d’un període d’informació pública acurat. El seu resultat seria vinculant i assumit per l’Ajuntament de Tarragona. ‘Si qui s’exposa a pagar la factura és la ciutadania, és la ciutadania qui ha de decidir, mitjançant una consulta, si es fan o no es fan els Jocs’, afirma el conseller Xavi Puig. Pel conseller republicà els Jocs del Mediterrani inicialment plantejaven un escenari que feia preveure un fort llegat per la ciutat i molt poc deute. ‘Avui dia ens trobem en una situació inversa: els Jocs generaran poc llegat i molt deute’, explica Puig. Tant per ERC-MES-MDC com per la CUP, cal ponderar els avantatges que els Jocs poden comportar per la ciutat amb el risc d’un fort endeutament per les arques municipals. Aquesta decisió s’ha de prendre de forma ‘racional i col·lectiva’. Des d’ERC-MES-MDC es recorda que la informació referent als Jocs del Mediterrani que permet fer-se una idea veraç de com avança el projecte no s’ha conegut fins després de les eleccions municipals i que és ara el moment idoni per preguntar a la ciutadania. Per al conseller Xavi Puig ‘la consulta ciutadana és el que atorgaria legitimitat per tirar endavant els Jocs.’  

ERC-MES-MDC vol que es garanteixi la transparència i la igualtat d’oportunitats en la contractació de personal de les empreses públiques

En el proper plenari presentarà una moció per elaborar un reglament o instrument que ho reguli Les empreses municipals estan obligades a observar normes d’actuació de màxima transparència, especialment pel que fa a la contractació de personal. Des d’ERC-MES-MDC es vol impulsar un reglament per millorar la transparència i garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció de personal de les empreses públiques. ‘És cabdal fer un salt qualitatiu en la transparència a l’Ajuntament i en concret a les empreses municipals per aconseguir una forma de fer objectiva i que no plantegi cap dubte sobre el procediment’, assegura el conseller Jordi Fortuny. ‘Els processos de publicitat d’aquestes ofertes actualment no són suficients per garantir-ne el coneixement a tots els ciutadans’. La moció que es presentarà al plenari de divendres 23 d’octubre preveu la creació d’un reglament o instrument que reguli aquests procediments selectius aplicant els principis de publicitat, concurrència, transparència i imparcialitat. El mateix reglament hauria de fixar el funcionament dels òrgans de selecció i tot el procediment. ‘S’han d’utilitzar tots els mitjans i canals de comunicació a l’abast de l’Ajuntament per fer conèixer les vacants de les empreses municipals’, explica Jordi Fortuny. Amb aquest reglament, segons ERC-MES-MDC, s’evitaran situacions no desitjades d’amiguisme o partidisme. Des del grup municipal recorden que les empreses municipals estan subjectes al que determina l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic pel que fa a selecció de personal, que especifica que s’ha de regir pels criteris de publicitat, transparència i imparcialitat, entre altres. La moció inclou la petició que aquesta proposta de regulació dels processos selectius hauria de ser negociada, debatuda i informada pels serveis jurídics per assolir la seva aprovació no més enllà del gener de 2016.   

‘Amb un 0,1% del pressupost operatiu dels Jocs podríem concedir 38.000 euros en beques esportives’

ERC-MES-MDC presentarà en el proper plenari una moció sobre ajuts per a la pràctica esportiva ERC-MES-MDC vol que se subvencioni l’activitat esportiva a aquells tarragonins d’entre 6 i 16 anys que, per qüestions de rendes familiars insuficients, no puguin accedir a aquesta pràctica. La consellera Mònica Alabart, portaveu adjunta del grup municipal, destaca que ‘l’esport és un complement fonamental per als joves en la seva formació ja que fomenta l’educació en valors, la cohesió social i els hàbits saludables’. La proposta del grup municipal és destinar un import mínim de 38.000 euros a aquestes beques, o el que és el mateix, un 0.1 per cent del pressupost operatiu dels Jocs del Mediterrani. Per a Mònica Alabart ‘no s’entendria que la moció no s’acceptés. L’equip de govern ha assegurat en diverses ocasions que aposten pel foment de la pràctica esportiva. És qüestió de voluntat política que la nostra proposta tiri endavant’. ERC-MES-MDC demanarà amb la seva moció que aquestes subvencions es comencin a atorgar al llarg del curs escolar 2015-2016. La moció explicita també aquests ajuts s’haurien d’atorgar en funció de les rendes econòmiques familiars i seguint els criteris establerts pels serveis socials de la ciutat.  

ERC-MES-MDC vol que l’Ajuntament de Tarragona reclami l’anul·lació de la sentència del judici sumaríssim al President Companys

En aquest sentit, presentarà una moció en el proper plenari Coincidint amb el 75è aniversari de l’assassinat de Lluís Companys, el Grup Municipal d’ERC-MES-MDC portarà al plenari municipal una moció que insta al govern central a declarar nul·la la sentència de mort dictada per les autoritats franquistes contra qui va ser President de la Generalitat. Fins a dia d’avui, la llei 52/2007 de Memòria Històrica es limita a declarar injustes les sentències dictades pels tribunals militars franquistes, però no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret. L’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs que ha tingut l’Estat espanyol en els darrers anys contrasta amb el fet que Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici. Per tot això, ERC-MES-MDC considera que cal instar el Govern de l’Estat espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President Lluís Companys i realitzar totes les actuacions necessàries per reparar el seu honor. En la moció també es faran altres peticions, com la que reclama a l’Estat espanyol que retorni tota la documentació sobre Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu d’Àvila. Un altre punt que inclou la moció és la petició a tots els governs que van participar de la captura i assassinat del President Companys per a que participin en un acte de desgreuge a la seva figura i que s’hauria de celebrar al fossar del Castell de Montjuïc. Cal recordar que Lluís Companys i Jover és l’únic president elegit democràticament que va ser assassinat a Europa durant el segle XX.